Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні дослідження пам’яті, як психічного процесу

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні дослідження пам’яті, як психічного процесу
1.1. Поняття  пам’яті  як психологічної категорії
1.2. Різновиди пам’яті та їх особливості
1.3. Процеси памяті . Їх специфіка
РОЗДІЛ 2. Психологічні особливості розвитку пам’яті в молодшому 
шкільному віці
2.1.  Пізнавальні психічні процеси  в  молодшому  шкільному віці
2.2. Вікові особливості пам’яті учнів початкових класів
2.3. Методи дослідження пам'яті дітей молодшого шкільного віку
ВИСНОВОК 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 
ВСТУП
 
Актуальність проблеми:  Усі події нашого життя проходять через нашу пам'ять. Деякі з них затримуються надовго, інші ж — лише на короткий час. Пам’яттю користуються від народження . Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь. Все це пов’язано з роботою пам’яті. Якби людина не запам’ятовувала те, що сприймала, переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий. завдяки пам’яті людина може здобувати необхідні для діяльності знання, вміння та навички. Пам’ять неодмінна умова психічного розвитку людини. Завдяки пам’яті зберігається цілісність «Я» особистості, усвідомлюється її минулого та сучасного. Позбавлена пам’яті людина, як зауважив Сєченов, постійно перебувала б у стані новонародженого, була б істотою, не здатною нічого навчитися, ніщо опанувати. [11-216]Уже в старовинні часи люди звертали свою увагу на значення пам’яті. Есхіл, використавши уста Прометея, промовив: “Послухай, що я зробив цим смертним. Придумав числа, навчив складати слова і дав їм пам’ять”. Стародавні греки матір’ю всіх муз вважали богиню пам’яті Мнемозину. [15-311]Роль пам’яті на різних щаблях історії людства неоднакова. В далекі часи, коли люди не володіли писемністю, вимоги до міцності та чіткості запам’ятовування і збереження досвіду були високими. Сучасна людина не взмозі буквально відтворювати те, що сприйняла, бо об’єм відомостей дуже великий. В зв’язку з цим змінились вимоги і до навчання. Якщо раніше в навчанні важливо було запам’ятати і відтворити відомості, то тепер на перший план виходять завдання розумового розвитку учнів.Пам'ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам'ять дитини тісно пов'язана з усім її розвитком. Можна було б сказати, що це період нагромадження великої кількості уявлень, які відображають те, що учень бачить навколо себе, чує з вуст учителя, від оточення, в тому числі й однолітків, старших братів і сестер, про що читає та ін. У цьому віці діти жадібно поповнюють свої враження, уявлення.Ще в 60-х роках було переглянуто існуючі уявлення про вікові можливості засвоєння знань у дітей молодшого шкільного віку. З’ясувалося, що першокласники цілком здатні засвоїти не лише конкретні знання та вміння, які складають зміст традиційної початкової освіти (арифметика, письмо, читання), а й елементи наукових знань у галузі математики і мови. Проте такі знання не можна давати в готовому вигляді, як це практикується. Новий зміст вимагає розробки нового методу навчання, спеціальної організації власних предметних дій учнів з розкриттям істотних властивостей досліджуваного предметного матеріалу. 
Мета роботи:  Дослідити  психологічні особливості розвитку пам`яті в дітей молодшого шкільного віку .
У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання:
  • дізнатись поняття пам'яті з різних наукових джерел;
  • вивчити різновиди і процеси пам'яті та їх особливості;
  • дослідити пам'ять у дітей молодшого шкільного віку;
  • з'ясувати який вид пам'яті краще розвинений у дітей цього віку;
  • охарактеризувати різні методи дослідження пам'яті дітей молодшого шкільного віку.
 
Об'єкт : Загальна характеристика пам'яті, як психологічного процесу.
Предмет: Психологічні особливості розвитку пам’яті в молодшому 
шкільному віці.
Методи дослідження:  Теоретичний аналіз, синтез та узагальнення. 
 
Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
У вступі подано актуальність досліджуваної теми.
У першому розділі «Особливості  пам’яті, як психічного процесу»  закцентовано увагу на вивчення поняття пам'яті, детальний розгляд видів і процесів пам'яті та їх особливості .
У другому розділі «Психологічні особливості розвитку пам’яті в молодшому  шкільному  віці»  проаналізовано психологічні особливості  пам'яті  у  дітей молодшого шкільного віку та з’ясовано, що довільна пам'ять у цьому віці розвинена краще  ніж  інші. А також  проаналізовано методи, якими можна дослідити пам'ять у молодших школярів.
 
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ  ПАМ'ЯТІ, ЯК ПСИХІЧНОГО ПРОЦЕСУ
 
1.1 Поняття  пам’яті, як психологічної категорії.
Враження, які одержує людина, відображаючи дійсність через свої органи чуттів чи в процесі мислення, не зникають безслідно, а фіксуються в мозку і зберігаються в ньому у вигляді образів, уявлень про предмети та явища, що сприймалися раніше. При потребі набутий досвід може бути відтворений і використаний у діяльності.Закріплення, зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається  пам'яттю.Пам'ять є наріжним каменем психічного життя людини. Завдяки пам'яті вона може набувати потрібні для діяльності знання, вміння та навички.Пам'ять - необхідна умова психічного розвитку людини. Нові зрушення в її психіці завжди грунтуються на попередніх досягненнях, на основі здобутків, зафіксованих у пам'яті.Завдяки пам'яті зберігається цілісність "Я" особистості, усвідомлюється єдність її минулого та сучасного. Без запасу уявлень пам'яті неможливими були б розумова діяльність, створення образів, уява, орієнтування в середовищі взагалі. [11-216]Пізнання дійсності неможливе без сприйняття
Фото Капча