Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Водний податок і рентні платежі

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Ціна: 
75 грн.
Оцінка: 

ПЛАН

ВСТУП
 1. Водний податок
 2. Місце рентних платежів в системі оподаткування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Вступ: 

Система економічних взаємовідносин з приводу використання надр базується на юридичному визначенні прав власності і кристалізується в механізмі розподілу ренти. Якщо господарюючий суб'єкт володіє двома вищеназваними правами одночасно, то він, автоматично привласнює ренту без якого-небудь додаткового юридичного оформлення. Якщо ж подібного злиття прав не відбувається, то перед учасниками відносин, що виникають з приводу передачі в користування запасів ресурсу, постають задачі:

 • визначення способів законодавчого (контрактного) виразу відносин «користувач - власник»;
 • визначення форми рентного платежу;
 • визначення розмірів і методики розрахунку рентного платежу.

Вирішення цих задач у кожному окремому випадку обумовлює конкретний зміст економічного механізму користування надрами.

Згідно Кодексу України «Про надра», власником надр є народ України. Держава може як безпосередньо управляти і контролювати використання природних ресурсів, що знаходяться в його власності, через своїх представників, так і здавати природний ресурс в оренду групам або окремим особам, які на певний період наділяються правами користування на надра і правами власності на продукт, вироблений на даному ресурсному об'єкті.

Аналогічна ситуація з питаннями розподілу зборів за спеціальне водокористування. Регіональні органи управління мають вплив лише на збори за використання водних ресурсів місцевого значення, роль котрих у забезпеченні спеціального водокористування незначна. Надходження переважної частини збору за використання водних ресурсів регіонів до державного бюджету позбавляє території фінансової бази для вирішення питань стійкого розвитку їх водогосподарських комплексів. Необхідними є зміни в цій частині міжбюджетних відносин. Їх актуальність зумовлюється й перспективами переходу на басейновий принцип управління функціонуванням водогосподарських комплексів.

 

Список використаних джерел: 
 1. Кодекс України «Про надра» від 27.07.1994 № 132/94-ВР, редакція від 17.11.2011: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/132/94-вр
 2. Водний Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР, редакція від 19.01.2012: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 213/95-вр
 3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, редакція від 19.01.2012: [електронний ресурс]. - режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17
 4. Борисова В.А. Еколого-економічні аспекти підприємницької діяльності. - Суми: Видавництво «Довкілля», 2003. - 210 с.
 5. Міщенко В.С., Коваль Я.В., Хвесик М.А., Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення // Фінанси України. - 2007. - №12. - С. 27-37.
 6. Огонь Ц.Г. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання й відновлення водних ресурсів / Ц.Г. Огонь // Економіка України. - 2010. - № 1. - С. 16-28.
4678
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.