Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Явище листопаду в житті рослин

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Ціна: 
240 грн.
Оцінка: 

ЗМІСТ

ВСТУП
Розділ І. Механізм процесу опадання листків
Розділ ІІ. Причини і значення сезонного опадання листя
2.1. Причини и необхідність листопаду 
2.2. Зміни хімічного складу опалого листя
2.3. Особливості листопаду в окремих дерев і чагарників
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ: 

Актуальність теми дослідження. Листопад належить до числа найбільш характерних явищ осінньої природи. Він найяскравіше виражає сезонну періодичність розвитку рослинного свыту наших широт. Осінь - пора інтенсивних досліджень і спостережень, коли найбільш чітко виявляються численні пристосування тваринного і рослинного світу до умов несприятливого сезону.

Дослідження механізмів і причин, а особливо способів їх штучної і природної регуляції завжди цікавили як вчених-ботаніків, так і працівників більш практичних галузей – сільського та лісового господарства, оскільки можливість дострокової дефоліації рослин часто необхідна для вчасного збору врожаю окремих культур, і невчасне скидання листя деревами лісових масивів може призвести до дерегуляції їх температурного режиму.
Актуальність таких дослідження полягає у тому, що необхідно вміти регулювати сезонні листопадні процеси у культурних рослин, вміти визначити причини невчасного листопадіння, дати оцінку можливості впливу на цей процес забруднюючих хімічних речовин.
Мета курсової роботи – вивчити механізм і процеси листопада у рослин, проаналізувати їх причини і можливість регулювання.
Об’єктом дослідження у роботі є явище листопаду у житті рослин, а предметом – механізм, причини і значення листопаду.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначимо наступні його завдання:

 • вивчення механізму процесу опадання листя;
 • з’ясування причин і необхідності листопаду;
 • аналіз змін хімічного складу опалого листя;
 • огляд особливостей листопаду окремих дерев і кущів.

Загалом питання опадання листя у зелених рослин недостатньо вивченне і мало представлене у науковій літературі. Однак серед робіт, присвячених феномену листопаду, можна відзначити наступні праці: Грін H., Стаут У., Тейлор Д. “Биология”, у якій коротко проілюстровано механізм відділення листка від стеблового конусу у процесі листопаду, Кнорре Д. Г.  і Мізіної С Д. “Биологическая химия”, у якій детально показано процеси участі етилену у відділенні листкової платинки, Лібберт Е. “Физиология растений” та Полевого В.В. і Саламатової Т.С. “Физиология роста и развития растений”, у яких певна увага приділена значенню листопадних процесів у житті рослин, а також Персова Е.І. “Фитогормональное влияние на процесс старения растений и жизнедеятельность их корневых систем”, у якій основна увага приділена процесам регуляції феномену опадання листків.
Структура роботи – вступ, два розділи, перший з яких присвячений опису механізмів процесу листопаду, а другий – поширений – причинам і хімічним змінам у листку при сезонному опаданні, а також значенню листопадних процесів, висновків і списку використаних джерел.

 

Список використаних джерел: 
 1. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.: Вища шк., 1975.
 2. Векірчик K.M. Фізіологія рослин: Практикум.- К.: Вища  шк., 1989.
 3. Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. – Воронеж: изд. Воронеж. ун-та, 1991.
 4. Гавриленко В.Ф. и др. Большой практикум по физиологии растений. - М.: Высш.шк., 1975.
 5. Галстон А., Девис П., Сеттер Р. Жизнь зеленого растения. - М.: Мир,1983.
 6. Грин H., Стаут У., Тейлор Д. Биология. - М.:Мир, I990.
 7. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. – К.: Наукова думка, 1983.
 8. Казаков Е.О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин.- К.: Фітосоціоцентр, 2000.
 9. Кнорре ДГ and Мызина СД. 2003. Биологическая химия. – М.: Высшая школа.
 10. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. - М.:Высш.шк.,1977.
 11. Лебедев С.И. Физиология растений.- М.:Колос, 1982.
 12. Либберт Э. Физиология растений.- М.:Мир,1976.
 13. Мусієнко М.М. Фізілогія рослин. К.: Фітосоціоцентр, 2001.
 14. Нобел П. Физиология растительной клетки. - М.: Мир, 1973.
 15. Омарова З. А., Магомедова М.А. Видовые особенности старения сельскохозяйственных растений. – М.: Агрохимия, 1992.
 16. Персов Е.И. Фитогормональное влияние на процесс старения растений и жизнедеятельность их корневых систем. - М.: изд-во АН СССР, 1988.
 17. Полевой В.В. Физиология растений.-М.:Высш. шк., 1989.
 18. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений.-Л.:ЛГУ,1991.
 19. Проценко Д.П. Фізілогія рослин.-К.:Вища шк., 1978.
 20. Прянишников Д.Н. Агрохимия. - М.: Сельхозгиз, 1982.
 21. Рубин В.А. Курс физиологии растений.-М.:Высш. шк.,1976.
 22. Саламатова Т.С. Физиология растительной клетки. - Л.: изд-во ЛГУ, 1983.
 23. Флорентьев В Л. Биохимия. – СПб: Питер, 2004.
 24. Черешкова К.С., Стиронина Н.М. Физиология процессов старения зелёных растений. К.: Наукова думка, 1992.
 25. Шабельская Э.Ф. Физиология растений.- Минск: Вышейшая школа, 1987.
 26. Якушкина Н.И. Физиология растений.-М.: Просвещение, 1980.
118
Терміново зв’язатися з консультантом:  
  Студентська консультація (093) 202-63-01,
 або телефонуйте: (093) 202-63-01, (066) 185-39-18.