Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналітична оцінка якості продукції на ЗАТ "Скалатська фабрика Лотос"

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Поняття якості продукції та етапи її формування
1.2 Показники якості продукції, їх класифікація
1.3 Оцінка рівня якості продукції та економічна ефективність її підвищення
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАТ «СКАЛАТСЬКА ФАБРИКА ЛОТОС»
2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Скалатська фабрика «Лотос»
2.2 Оцінка якості продукції підприємства
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
ВСТУП
 
Актуальність теми. Якість продукції у сьогоднішніх умовах – це головний чинник забезпечення конкурентоспроможності будь-якого підприємства. Досягнення належного рівня якості – основа існування підприємства, організації його виробництва, відтворення, досягнення конкурентних переваг на ринку, основа його стійкого, повноцінного функціонування.
Якщо на національному ринку в конкурентній боротьбі перемагає іноземна фірма, то виграє, в якійсь мірі, лише національний споживач. Проте, якщо конкурентоспроможність доводить національний виробник, виграє не лише споживач, але й держава в цілому: зміцнюється національна економіка за рахунок підвищення темпів зростання виробництва, обігу, наповнення бюджету тощо. Адже національні підприємства – це джерела суспільного розвитку, бо саме здатність національної економіки забезпечувати суспільне відтворення свідчить про національну безпеку в економічній сфері. Ось чому в розвинених країнах проблема якості перестала бути проблемою окремих фірм, вона розглядається як загальнонаціональна проблема.
Увага до проблем підвищення якості не випадкова, це закономірно для сучасного розвитку промислового виробництва і суспільства в цілому в умовах науково-технічного прогресу, які віддзеркалюють як позитивні, так і негативні моменти, зокрема, вичерпність енергетичних та сировинних ресурсів. Підвищення вимог до охорони навколишнього середовища, необхідність підвищення ефективності товарного виробництва, його якості, змушують суспільство знаходити шляхи забезпечення високого рівня життя в сучасних умовах. 
Проаналізувавши сьогоднішній стан вітчизняних підприємств, ми вважаємо, що тільки вкладення інвестицій у забезпечення високої якості продукції є основним чинником досягнення ними конкурентоспроможності і управління якістю промислових підприємств сьогодні є нагальним питанням. Саме це пояснює актуальність і визначило вибір теми курсової роботи.
Метою роботи є розробка пропозицій з удосконалення системи управління якістю продукції на досліджуваному підприємстві.
Предметом дослідження є аналіз системи забезпечення якості продукції та управління нею на підприємстві.
Об'єктом дослідження обране закрите акціонерне товариство Скалатська фабрика «Лотос», що спеціалізується на виготовленні товарів побутової хімії.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1 Поняття якості продукції та етапи її формування
 
Якість – це філософська категорія. Вважається, що вперше проаналізував поняття якості Аристотель ще у ІІІ столітті до нашої ери:
«Якість – відмінність між предметами»[18]. Існує філософське визначення якості, дане Гегелем у 19 столітті: «Дещо перестає бути тим, чим воно є, коли воно втрачає свою якість» [18]. Широкого поширення набули нестандартизовані (побутові, рекламні) терміни «якості», пов'язані з поняттями «добре – погано», «краще – гірше», «вища – нижча», іноді – з походженням самого об'єкта: «американська якість», «справжня якість», «якісний одяг». У таблиці 1.1 показано динаміку поняття «якість». Але для спільної діяльності людей термінологію необхідно стандартизувати.
У 1986 році Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО був сформований термін щодо якості для всіх якостей бізнесу і промисловості. У 1994 році термінологію було вточнено. Стандартизоване наступне визначення якості: якість – сукупність характеристик і властивостей об'єкта, що стосуються його здатності задовольняти встановлені та очікувані потреби споживачів. При уточненні поняття 1994 року було додано термін «властивість» (властивість відображає ті сторони об'єкта, що зумовлюють його відмінність чи подібність до інших об'єктів). 
Звернімо увагу на три суттєвих моменти визначення якості.
По-перше, не всі властивості виробу формують його якість. Тому до уваги беруться лише функціонально корисні властивості. Підвищення якості полягає в покращенні корисних властивостей продукції або у відкритих нових, раніше невідомих. 
По-друге, якість визначається потребою в суспільстві. Якщо продукція не потрібна суспільству, вона, незалежно від рівня виконання, не матиме жодної якості.
 
Таблиця 1.1
Еволюційні визначення поняття «якість» (на прикладах)
АвторВизначення якості
Аристотель (ІІІ ст. до н.е.)Різниця між предметами. Диференціація за ознакою «хороший – поганий»
Гегель (ХІХ ст. н.е.)Дещо перестає тим, чим воно є, коли воно втрачає свою якість
Китайська версіяІєрогліф якості складається з двох елементів – «гроші» і «рівновага» (якість = рівновага + гроші), відповідно, якість рівносильна поняттю «дорогий», «висококласний»
Шухарт (1931 р.)Якість має два аспекти: 1. Об'єктивні фізичні характеристики; 2. Суб'єктивна сторона: наскільки річ «хороша»
Іскава (1950 р.)Якість – властивість, що реально задовольняє споживачів
Джуран Дж. М. (1979 р.)Придатність для використання (відповідність призначенню). Суб'єктивна сторона: якість – це ступінь задоволення споживача (для реалізації якості виробник повинен знати потреби споживача і зробити свою продукцію такою, щоб вона відповідала цим вимогам).
ГОСТ 15-467Якість продукції – сукупність характеристик продукції чи послуг, які відносяться до його здатності задовольняти обумовлені потреби.
Міжнародний стандарт ІСО 8402-86Якість – сукупність характеристик продукції чи послуг, які відносяться до його здатності задовольняти обумовлені потреби.
Міжнародний стандарт ІСО 8402-94Якість – сукупність характеристик і
Фото Капча