Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз асортименту та оцінка якості шкіряного взуття на прикладі магазину "ЦУМ" (м. Київ)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Теоретичні основи виробництва шкіряного взуття
1.1 Поняття про шкіряне взуття
1.2 Класифікація шкіряного взуття
1.3 Характеристика чинників, які формують асортимент та якість шкіряного взуття
2. Аналіз асортименту та оцінка якості шкіряного взуття на прикладі магазину ЦУМ м. Київ
2.1 Економічна характеристика комерційної діяльності магазину
2.2 Порівняльна характеристики шкіряного взуття, яке реалізується в магазині
2.3 Нормативно-технічна документація по асортименту і якості шкіряного взуття в магазині “ЦУМ”
2.4 Аналіз якості торговельного асортименту шкіряного взуття в магазині
3. Шляхи удосконалення асортименту шкіряного взуття у «ЦУМ»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Вступ
 
Підвищення якості продукції – це найважливіше завдання поставлене перед будь-яким виробником продукції. Поліпшення якості продукції – це економія розхідних і трудових ресурсів, більш повне задоволення все збільшуваного попиту в товарах народного споживання.
Експертиза продукції проводиться з метою визначення відповідності кількості та якості відповідної продукції супровідним документом (контракту) і вимогам нормативної документації.
Показником якості продукції, в тому числі і шкіряного взуття, є відповідність попиту споживачів, задоволення потреб в даному виді виробу.
Постійне насичення ринку взуттям вітчизняного і іноземного виробництва впливає на вимоги, що ставляться споживачами до якості і асортименту виробів.
Вимоги до асортименту і якості з боку споживачів підвищується як із збільшенням кількості взуття, що перебуває в особистому користуванні, так і з прискоренням морального зносу взуття порівняно з його фізичним зносом.
Забезпечення населення товарами особистого вжитку, в т.ч. і шкіряним взуттям, що відповідають його запитам – одне з найважливіших завдань, які сьогодні стоять перед промисловістю і торговими організаціями. Значну роль у вирішенні цього завдання може і повинна відіграти товарознавча експертиза товарів народного споживання, оскільки відомо, що дійсна якість продукції виявляється лише у споживанні, отже і оцінити її повною мірою може лише товарознавець-експерт, який користується арсеналом товарознавчих досліджень.
Заперечення значення товарознавчої експертизи і невикористання її для управління якістю і асортиментом призводить до виробництва товарів, що не користуються попитом у споживачів, а це призводить до нових непродовольчих втрат.
Шкіряне взуття відносять до товарів складного асортименту, що пов’язано з широким комплексом вимог споживачів до взуття залежно від статево-вікового, і цільового призначення, природних і соціальних умов використання, індивідуальних смаків, а також різноманітних способів задоволення вимог за рахунок виготовлення взуття різних конструкцій, застосування різних матеріалів та їх комбінацій, методів виготовлення.
Оцінювання якості шкіряного взуття проводиться за широкою номенклатурою показників, більшість з яких в умовах торгівлі безпосередньо визначити неможливо. ЇЇ можна лише прогнозувати, знаючи властивості застосованих матеріалів і методи їх сполучення.
Успіх комерційної діяльності із шкіряним взуттям залежить від врахування чинників, які впливають на формування вимог споживачів, і насамперед, вимог, пов’язаних із забезпеченням нормального функціонування стопи.
Перелік вимог, які ставляться до шкіряного взуття є широким і багатозначним. В першу чергу, взуття повинно надійно захищати ногу від зовнішніх впливів, регулюючи волого-, тепло- і газообмінність стопи в оточуючому середовищі, бути зручним в експлуатації, не надавати шкідливого впливу на організм людини. Взуття повинно володіти високою зносостійкістю, а також добре вписуватись в загальний ансамбль одягу, тобто бути вишуканим. У взутті, також не може бути певних вимог до взуття різного призначення.
Все це обумовлює необхідність у методах проведення товарознавчої експертизи для вирішення завдань підвищення якості і удосконалення асортименту взуттєвих товарів.
Основною метою курсової роботи є вивчення основних правил організації торгівлі взуттєвими товарами, а також порядку проведення експертиз кількості, якості взуттєвих товарів.
Головним завданням є засвоєння правил приймання взуття, організація торгівлі, особливості різних видів експертизи, правил та обов’язків експертів, методики проведення експертизи шкіряного взуття вітчизняного і закордонного виробництва.
Дана робота була виконана на матеріалах відповідної спеціальної літератури, нормативних документів, законів, постанов. Аналіз літературних джерел зроблений з допомогою таблиць, рисунків, схем тощо.
Складається робота з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків.
 
1. Теоретичні основи виробництва шкіряного взуття
 
1.1 Поняття про шкіряне взуття
 
У сучасних умовах одяг виконує різні соціальні функції, які ще не повністю сформульовані і розкриті. Базовим, напевно, є задоволення потреби в самореалізації і самоутвердженні через власні предмети. Крім потреби в прилученні до певної соціальної групи (соціалізації) через предмети одягу реалізується потреба у виділенні із середовища, утвердженні індивідуальної свободи і визнанні оточуючих. Предмети включаються в систему спілкування не в чисто речовому бутті, а як носій цінності, як засіб інформаційного зв'язку між людьми. У відповідному оформленні зовнішнього вигляду розкривається своєрідна ієрархія знакових систем, що відображають соціальну, статеву і вікову диференціацію, особливості характеру споживачів, престижно-статусні та ролеві моменти. У такий спосіб реалізується розпізнавальна функція одягу, що характеризує місце споживача в ієрархічній структурі соціальних і економічних відносин.
Серед соціальних функцій особливе місце займає естетична функція, через яку задовольняються естетичні потреби. Основу естетичного представляє специфічна органічна єдність об'єктивного і суб'єктивного. Ця функція є синтезуючою - вона пов'язана з духовним засвоєнням предмета, індивідуальним переживанням його гармонії і досконалості, що виявляються в процесі виконання утилітарних та
Фото Капча