Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз фінансово–господарського стану ДАЕК "Рівнеобленерго"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
38
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Характеристика підприємства
2. Аналіз виробничо-господарської діяльності
2.1 Загальна характеристика виробництва
2.2 Аналіз стану та використання основних фондів
2.3 Аналіз використання трудових ресурсів
3. Аналіз фінансового стану підприємства
3.1 Аналіз динаміки валюти балансу та його структури
3.2 Аналіз джерел власних коштів
3.3 Аналіз сруктури кредиторської заборгованості
3.4 Аналіз структури активів підприємства
3.4.1 Основні засоби та інші позаоборотні активи
3.4.2 Аналіз оборотних засобів
3.5 Аналіз витрат на виробництво
3.6 Коефіцієнтний аналіз фінансового стану
3.7 Аналіз фінансових результатів ДАЕК “Рівнеобленерго”
3.7.1 Аналіз прибутковості підприємства
3.7.2 Аналіз використання прибутку
Висновки
Використана література
 
Вступ
 
Розвиток і поглиблення економічного аналізу являється необхідною умовою стабільної роботи підприємства і дозволяє передбачувати господарську і комерційну ситуацію для досягнення кінцевої мети підприємства, як правило, отримання максимального прибутку.
Вивчаючи структуру об‘єкта в цілому, аналіз передбачає не лише пізнання окремих частин об‘єкта, а й з‘ясування взаємодії, яка існує між частинами, структурними підрозділами об»єкта. Кожне підприємство галузі, функціонуючи в умовах ринкової економіки, здійснює свою діяльність, з одного боку, під зовнішнім впливом макроекономічних процесів у народногосподарському комплексі, які постійно змінюються, з іншого боку – в умовах конкретних особливостей і специфічних задач конкретного підприємства.
Ефективність функціонування кожного підприємства залежить, насамперед, від того, відповідають чи ні управлінські рішення цим умовам. Базою для обгрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз господарської діяльності підприємства. В процесі такого аналізу всі аспекти діяльності підприємства оцінюються з точки зору максимально можливого економічного ефекту (рентабельність, прибуток) за рахунок оптимально ефективного використання фінансових ресурсів (як і всіх ресурсів).
Таким чином, метою курсової роботи є проведення комплексного аналізу фінансово – господарського стану підприємства. Основними завданнями проведеного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за останні 3 роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно впливають на кінцеві показники роботи підприємства, виявлення причин та формування заходів, спрямованих на покращення кінцевих показників.
Об‘єктом аналізу є державна акціонерна енергопостачальна компанія «Рівнеобленерго», що забезпечує потреби споживачів Рівненської області в електричній енергії.
В процесі проведення аналізу передбачається використання різних даних статистичної та бухгалтерської звітності підприємства: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5С, Ф22, Ф11ОФ, Ф1ПВ – 3ПВ тощо.
 
1. Характеристика підприємсва
 
Державна акціонерна енергопостачальна компанія “Рівнеобленерго” (ДАЕК “Рівнеобленерго”) заснована відповідно до Указу Президента України “Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України” №282/95 від 04. 04. 95 р. та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31. 07. 95 р. №137 шляхом перетворення державного підприємства “Ровенське обласне підприємство електричних мереж” (РОПЕМ) у ДАЕК “Рівнеобленерго”. На сьогодні це є державне (75%) підприємство, підпорядковане Міненерго України. Планом приватизації на початку 2001 року відбудеться конкурс з продажу державного пакету акцій (75% +1 акція) за участю іноземних інвесторів.
Юридична адреса підприємства: Україна, 33000, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71, тел. (8-036-2) 298-5-50, 298-3-05.
Компанія здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту. Статутний фонд компанії становить 20827420 грн. Засновником компанії є держава в особі Міністерства енергетики України.
Згідно із Статутом компанії, метою її діяльності є забезпечення потреб споживачів Рівненської області в електричній енергії та в іншій продукції і послугах, що надаються компанією, а також одержання прибутку для задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників компанії.
Територія, на якій компанія здійснює свою діяльність, становить 20, 1 тис. кв. км. Населення області, якому здійснюється енергопостачання, сягає 1200 тис. чол. В Рівненській області налічується 16 адміністративних районів, міст обласного підпорядкування – 4, населених пунктів – 1038. Основу промислового потенціалу області складає 287 великих та середніх підприємств.
Загальна кількість споживачів – 371536, в т. ч. промислових – 667, виробничих сільськогосподарських – 615, побутових – 369023.
Потенціал компанії формують:
1. 1746 висококваліфікованих працівників;
2. Повітряні лінії електропередачі напругою 0, 4 – 110 кВ – 25598 км (довжина по колах), в т. ч.
-110 кВ – 1292 км;
- 35 кВ – 1478 км;
- 6 – 10 кв – 9420 км;
- 0, 4 кВ – 434 км.
3. Кабельні лінії 0, 4 – 10 кв – 1303 км, в т. ч. :
- 6 – 10 кВ – 869 км;
- 0, 4 кВ – 434 км.
4. Підстанцій 35 – 110 кВ – 122/1243, 1 шт/МВА, в т. ч. :
- 35 кВ – 88/417, 1 шт/МВА;
- 110 кВ – 34/826 шт/МВА;
5. Підстанцій 6 – 10/0, 4 кВ – 5867/1145 шт/МВА;
6. Автомашин і механізмів – 347 од. ;
7. Персональних комп‘ютерів – 82 од.
 
2. Аналіз виробничо-господарської діяльності
 
2.1 Загальна характеристика виробництва
 
Підриємство електричних мереж, таке як ДАЕК «Рівнеобленерго», представляє собою складну динамічну систему, тобто сукупність взаємопов’язаних елементів, що знаходяться між собою у певних
Фото Капча