Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз організації товаропостачання торговельних підприємств та шляхи його удосконалення

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Суть та основні завдання товаропостачання роздрібної торговельної мережі
2. Основні вимоги до організації раціонального товаропостачання
3. Форми та методи товаропостачання роздрібної торговельної мережі
4. Документальне оформлення. Завдання товаропостачання у роздрібній торгівельній мережі 27
5. Аналіз організації товаропостачання торговельних підприємств та шляхи його удосконалення
Висновки та пропозиції
Використана література
Додатки
  
Вступ
 
Однією з вирішальних умов забезпечення безперервного функціонування сфери товарного обігу, задоволення попиту населення та конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі є їх товаропостачання.
Товаропостачання роздрібних торгових підприємств повинно базуватися на основних принципах:
- безперебійність постачання передбачає регулярну доставку товарів в кількості й асортименті, які забезпечують постійну наявність у продажу необхідних товарів і безперервність торгового процесу. Дотримання цієї вимоги можливе лише за умови своєчасного виконання всіх видів робіт, пов'язаних з закупівлею товарів, укладанням договорів поставки і завезенням товарів у місця їх продажу кінцевим споживачам;
- ритмічність завезення товарів означає періодичне поповнення їх запасів. Залежно від специфіки товару, зокрема частоти його придбання покупцем, ступеня стабільності попиту на товар, слід організовувати його завезення.
Є товари (зокрема, повсякденного попиту), які мало піддаються впливу сезону, моди та інших факторів, і попит на них відносно стабільний. Тому їх потрібно завозити на підприємства торгівлі рівномірно, тобто рівними частинами через певні проміжки часу. Товари дискретного попиту, який достатньо суттєво коливається, слід завозити при досягненні певного мінімуму запасів. Ритм завезення товарів повинен відповідати ритму їх реалізації. Ритмічність завезення товарів сприяє кращому задоволенню попиту споживачів, позитивно впливає на роботу підприємств торгівлі, складів, транспорту, дає можливість утримувати більш оптимальні розміри товарних запасів, отже більш ефективно використовувати матеріальні, трудові і фінансові ресурси та скорочувати сукупні затрати на доведення товарів від виробників до споживачів. Значні резерви підвищення ефективності і зниження витрат обігу мають ті системи товаропостачання, які базуються на принципах логістики. Вона дає можливість мінімізувати товарні запаси, сприяє суттєвому скороченню строку доставки товарів, прискорює процес отримання необхідної інформації, підвищує рівень сервісу, а головне – забезпечує злагоджену взаємодію і збалансування економічних інтересів усіх ланок товаропровідного ланцюга та спрямовує їх дії на загальний кінцевий результат – на максимальне задоволення потреб споживача.
 
1. Суть та основні завдання товаропостачання роздрібної торговельної мережі
 
Товаропостачання роздрібної торгової мережі – це комплекс комерційних операцій по закупівлі товарів у різних товаровиробників, оптових посередників та технологічних операцій, пов'язаних із завезенням товарів до місць продажу кінцевим споживачам.
Для організації товаропостачання необхідно:
- визначити на основі розробленої товарної політики потребу в товарах, а саме: розрахувати обсяг і асортиментну структуру закупівлі товарів;
- знайти джерела закупівлі товарів та вибрати вигідних і надійних постачальників, які зможуть запропонувати більш конкурентоспроможний товар (за ціною, якістю та іншими параметрами), на вигідних умовах забезпечувати їх поставку і порядок розрахунків, надавати різні послуги, що збільшують цінність товару;
- встановити господарські зв'язки з постачальниками товарів і документально їх оформити шляхом укладання договорів поставки;
- визначити оптимальні розміри партій завезення товарів, частоту та способи їх доставки, вибрати найбільш ефективний вид (види) транспорту для перевезення товарів, розрахувати потребу в ньому, розробити маршрути доставки товарів тощо;
- налагодити оперативний контроль за виконанням договорів поставки товарів, ходом реалізації, станом наявності товарних запасів та їх оборотністю, що дасть змогу своєчасно реагувати і вносити зміни в товаропостачання;
- створити оптимальні умови для накопичення і зберігання необхідних для безперебійної торгівлі товарних запасів;
- забезпечити належне приймання і підготовку товарів до продажу.
Одними з перших у роздрібній торгівлі України, хто почав впроваджувати логістику в організацію товаропостачання, були корпоративні торгові мережі, розглянемо на прикладі італійської транснаціональної виробничо-торгової компанії (додаток 1).
Плановість означає, що закупівля товарів і організація їх доставки повинні плануватись. Необхідно розробляти оперативні плани закупівлі товарів, складати графики завезення товарів, що визначають частоту, періодичність доставки окремих товарів та оптимальні розміри партій, що підлягають завезенню.
Тільки на основі ґрунтовно розроблених планів можна створити умови для безперебійного, ритмічного завезення товарів.
Оперативність є важливою умовою раціональної організації товаропостачання. Постачальники повинні своєчасно враховувати і виконувати вимоги підприємств роздрібної торгівлі щодо зміни асортименту, кількості товарів, терміну їх завезення. Для цього необхідно мати сучасну інформаційну систему, яка б забезпечувала ефективне управління процесом товаропостачання [4, 87].
Технологічність виконання різних видів робіт та окремих операцій на всіх етапах товаропостачання.
У сучасній господарській практиці ділові комунікації між підприємствами-партнерами здійснюються шляхом електронного обміну інформацією, представленою у стандартизованому вигляді. Електронний обмін даними надає партнерам ефективний інструмент для передачі протягом хвилин комерційних даних безпосередньо із однієї комп'ютерної системи в іншу, виключає помилки, неминучі при опрацюванні документів вручну, дозволяє підприємствам поліпшити процеси управління і контролю у сферах виробництва, закупівель і доставки товарів. Електронний обмін даними є ключовим компонентом системи доставки «точно у термін», яка передбачає оперативне задоволення запитів замовника на ділянці «постачальник – клієнт» і дає змогу значно знизити витрати на складське зберігання і транспортування товарів.
Поряд з традиційними технологіями автоматичної ідентифікації, що базуються на штрихових кодах, у сфері
Фото Капча