Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Аналіз стратегії підприємства ЗАТ „Оболонь”

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ЗМІСТ

Розділ 1 «Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств»

Резюме

1.1. Перелік чинників міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)

1.2. Характеристика системи управління витратами

1.3. Характеристика системи управління якістю

Розділ 2 «Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

2.1. Аналіз конкурентів компанії:

2.2. Експертна оцінка конкурентного середовища компанії згідно моделі «п’яти сил» М.Портера

Розділ 3 «Оцінка міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

Розділ 4 «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємств»

Розділ 5 «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Розділ 1 «Конкурентоспроможність товару (послуги) як пріоритетний компонент в системі стратегічного менеджменту підприємств»

 

Резюме

Закрите акціонерне товариство «Оболонь» є лідируючим та найбільш прогресивним приватним підприємством з виробництва пива, мінеральних вод, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв в Україні. 

Основні види діяльності ЗАТ «Оболонь»: виробництво пива, мінеральної води, солоду; сиропів, товарів народного вжитку; надання транспортних, ремонтних, будівельних послуг; оптова і роздрібна торгівля; проведення ярмарок, аукціонів, лотерей; зовнішньоекономічна та торгово-посередницька діяльність.

До відкриття Олімпіади 1980 року радянське керівництво поставило задачу побудувати броварню, пиво якої б відповідало високим європейським стандартам. В якості експертів були запрошені чеські фахівці – всесвітньо відомі майстри пивоваріння. Саме вони й визначили місце будівництва нового пивоварного заводу. Слово «Оболонь» походить з часів Київської Русі – так називалися низькі прирічні луки. Саме таку назву і отримала нова броварня. 

З часом компанія «Оболонь» розвивалася і просувала свою продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Принцип впровадження новітніх знань і технологій дозволив їй створити могутній сучасний виробничий потенціал. В результаті сьогодні 80% всього експорту пива з України припадає на торгову марку «Оболонь», яка є українським пивом №1 в світі. Залишаючись компанією виключно з українським капіталом, «Оболонь» заснувала новий шлях розвитку українського броварництва.

Наведемо на мал. 1.1. структуру асортимент продукції підприємства.

 

*розроблено автором 

1.1. Перелік чинників міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг)

 

Ключові фактори успіху – це характерний для певної галузі перелік чинників, що приносять їй переваги перед іншими галузями, а також однієї фірми галузі над іншою.

Ключові фактори успіху ЗАТ «Оболонь»:

1. Фактори, засновані на науково-технічних перевагах: використання нового обладнання, нових елементів технології; перехід з механізованих на автоматизовані технологічні процеси.

2.Фактори, засновані на особливостях організації виробництва: значне покращення якості пива; збільшення та вдосконалення асортименту; фасовка продукції в якісну та яскраву упаковку; зниження витрат на виробництво через краще використання виробничих потужностей і площ, краще використання матеріальних ресурсів, заміну сировини (виробництва пива з пшениці), поліпшення організації транспортування та зберігання виробів, усунення повторної переробки і браку.

3. Фактори, засновані на маркетингу: створення підприємствами власної розподільчої мережі; покращення сервісу; поліпшення внутрішньогалузевого та міжгалузевого кооперування, оптової торгівлі; останнім напрямком у маркетингу з’явилась програма на «Оболоні», допомоги приватним підприємцям в створенні власних пивних барів, тобто якщо цей підприємець буде реалізовувати пиво тільки даної марки, то підприємство забезпечує його всім необхідним устаткуванням для створення бару, забезпечення роздрібних пунктів продажу холодильними установками з фірмовими знаками.

4. Володіння знаннями та досвідом конкурентної боротьби.

5. Фактори, засновані на організації та управлінні: застосування автоматизованої інформаційної системи; вдосконалення системи управління якістю; підвищення кваліфікації працівників та впровадження дієвої системи мотивації; формування ефективної управлінської команди.

 

1.2. Характеристика системи управління витратами

 

Аналіз собівартості є важливим інструментом управління витратами. Необхідність аналізу собівартості полягає у виявлення можливості раціональнішого використання виробничих ресурсів, зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення зростання прибутку. 

Наведемо спочатку структуру витрат. У таблиці 1.1. наведена оцінка структури витрат на виробництво за елементами витрат згідно «Звіту про фінансові результати» 2010-2012 років.

Таблиця 1.1

Оцінка структури витрат на виробництво на ПАТ «Оболонь» 

за 2010-2012 роки

Елементи витратРокиАбсолютне відхилення

2010, тис. грн. Питома вага,%2011, тис. грн. Питома вага,%2012, тис. грн. Питома вага, %2010 від 2011Питомої ваги2012 від 2011Питомої ваги

Матеріальні витрати172089555,66174404955,25214573560,1123154- 0,414016864,86

Витрати на оплату праці2739058,863132959,923231749,05393901,079879- 0,87

Відрахування на соціальні заходи941033,041104543,501129823,17163510,462528- 0,33

Амортизація31215810,1039016512,362345726,57780072,26- 155593,00- 5,79

 

Продовження табл.. 1.1

Інші операційні витрати69088922,3465881120,8775310021,10-32078- 1,4894289,000,23

Разом3091950100,003156774100,003569563100,0064824-412789,00-

*розраховано автором

З таблиці 1.1. ми бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі витрат займають матеріальні витрати, яка становить у 2010 році – 55,66 %, у 2011-55,25%, у 2012 зросла до 60,11%. Питома вага інших витрат у 2012 році зменшилася. Також ми бачимо зростання з кожним роком величини всіх елементів витрат, окрім амортизації, у 2012 році вона зменшилася на 155593 тис. грн. , а її питома вага на 5,79%.

Показники собівартості ПАТ «Оболонь» за 2010-2012 рік та її динаміка представлені у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1

Показник та динаміка собівартості на ПАТ «Оболонь» за 2010-2012 роки

ПоказникиРокиАбсолютне відхилення

2010201120122011 від 20102012 від 2011

Вартість виробленої продукції в оптових діючих цінах без ПДВ і акцизного збору, тис. грн. 41763044558949486178382645302429

Фото Капча