Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Чинники формування особистості

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

народу. У всіх, хто жне пшеницю, жито чи овес, піднесений настрій, радість на серці. У жниварських піснях оспівуються, як правило, щедрий урожай, невтомна праця, ,,женці молодії, серпи золотії’’. В зажинкових піснях прославляються працьовитість і загартованість людей у праці, високий добробут [ 11,123]. Вникаючи в зміст жниварських пісень, співаючи і виконуючи пов'язані з ними обряди, діти повняться життєдайною енергією, збагачуються естетично, морально і духовно.

Важливою складовою українського фольклору є родино-обрядова поезія. В ній народ уславлює кохання, яке веде до історичної місії кожної людини — створення сім'ї, продовження роду. У піснях оспівується велична в житті подія — народження дитини. Вона з любов'ю називається у фольклорних творах ,,ангелятко’’, та ін. Новонароджена дитина відразу стає в центрі родинного життя.
Дослідники зазначають, що найчисленнішим у фольклорі жанром є весільні пісні. В українців весілля — це величне високо естетичне дійство. Це народна опера, в якій оспівується кожен крок, кожна дія молодих, батьків та інших учасників цього великого сімейного і громадського торжества. Весільні пісні становлять ,,епопею селянського життя’’ (І.Франко).
Весільна пісня не існує сама по собі, поза обрядом. Вона живе в обряді, виявляє в ньому свій глибокий зміст, ідейну і моральну наснаженість, чарівність. У весільних піснях втілені морально-етичні ідеали народу про створення нової сім'ї, відображені погляди на шлюб, взаємини між подружжям.
До весільних пісень належать ліричні, ліро-епічні пісні, їм властиві морально-етична проблематика, ненав'язлива і корисна для молодих повчальність, що охоплює дуже широке коло родинних взаємостосунків, питань моралі. 
У весільних піснях розкриваються здорова народна мораль, чисті надії на майбутнє, глибокі почуття та ідеали. У них іде мова про виховання майбутніх дітей, взаємини з батьками, взаємоповагу чоловіка і дружини та ін.
До родинно-обрядової творчості належать також народні голосіння, поховальна поезія. Народні голосіння мають, як правило, стабільну структуру, соку поетичну художність, глибоку схвильованість. Важливо означити, що голосіння присвячувалися не лише померлим. Голосіння пов'язуються у свідомості народу з категорією трагічного. Для наших співвітчизників дуже тяжкою втратою, трагічною подією була не тільки смерть близької, дорогої серцю людини. Трагічним явищем в житті наших предків були і втрата батьківської хати, і вимушене проживання в чужому краю, і розлучення з коханою людиною та ін. Наші попередники плакали над власною гіркою долею, оплакували безвісти зниклих батьків, чоловіків і синів, які не поверталися, наприклад, з військових подій, далеких походів, воєн додому, до сім'ї. У змісті і формі голосінь проявляються глибока емоційність, високий естетизм українців, їхній національний характер.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2 Необрядова поезія
 
Багатою і розмаїтою усною народною творчістю є необрядова поезія. До цієї групи фольклорних жанрів належать історичні пісні, думи, легенди, перекази, казки, балади, прислів'я тощо.
Важливий виховний потенціал має в собі героїчний епос. До героїчного фольклору належать прославлені на весь світ українські думи, історичні пісні, легенди, перекази, оповідання про військові події, походи наших пращурів, боротьбу з чужоземними загарбниками. До героїчного епосу треба відносити всі жанри фольклору, в яких відображені не лише перемоги, а й поразки, невдачі в боротьбі з ворогами. Це часто сумні і тужливі, тривожні твори, в яких виливається біль за втраченою свободою, покинутим рідним краєм. У таких творах переживання драматичних, трагічних колізій суспільно-політичного життя, національного буття сягають високих душевних регістрів. При цьому висловлюється тверда віра в те, що прийдешні покоління продовжать естафету боротьби за свободу і незалежність України і переможуть чужоземних загарбників.
Картини героїчного минулого народу відображені в яскравих і конкретних образах, подіях, ситуаціях, а також в уявленнях про подвиги, досягнення ідеалів свободи, героїчне життя. Героїчний епос якнайповніше відображає істотні ознаки ментальності нашої нації, її світогляд і характер. Героїчний фольклор розкриває погляди народу на історично важливі явища громадського і політичного життя, розвиток його національної самосвідомості, гідності [20, 126].
Досліджуючи історичні пісні, М.Драгоманов, В. Антонович, П.Чубинський та інші українознавчі підкреслювали, що народ сумував за втраченою національною державністю. У піснях згадується, як Російська імперія руйнувала нашу осілість, цілеспрямовано розривала тяглість автономних традицій, підступно знищила Запорозьку Січ, козацький демократичний лад, примусово переселяла тисячі і тисячі українців на чужі території, щоб вони там денаціоналізувалися.
Історикo-героїчні пісні мають, як правило, чітку установку на документальність. У них приділяється чільне місце політичним, державним, громадським справам нації, доленосним подіям народного життя.
Гордістю і окрасою героїчного епосу є козацькі пісні. У високохудожній формі в них відображаються масовий героїзм, духовні злети рідного народу у велику Козацьку добу (XVI — XVIII ст.).
У козацьких піснях реалістична конкретність переплітається з емоційною наснаженістю, символічно-метафоричною образністю. Герой пісень — запорожець, козак , лицар українського духу і чину. Це улюблений народний герой, який долає усі життєві перешкоди, захищає рідну землю від загарбників, перемагає ворога і виганяє його за межі України. Козак — найвищий ідеал оборонця Вітчизни, якому притаманні, як правило, лицарська мораль, духовність.
Так, у піснях ,,Не дивуйтеся, добрії люди’’, ,,Ой як пішли козаченьки’’, ,,Ой ти, Морозенку’’, ,,Ой хотів же та пан Супрун’’, ,,Та ой як крикнув же та козак Сірко’’, ,,Гей,
Фото Капча