Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
229
Мова: 
Українська
Оцінка: 

їм пережити періоди економічних криз.

Переваги ТНК в отриманні значно більшого прибутку порівняно з іншими формами організації міжнародного бізнесу є водночас причинами активного розвитку корпорацій. Основними серед при-чин-переваг є такі:
•можливості підвищення ефективності та конкурентоспроможності через доступ до ресурсів іноземних держав;
•недосконалість ринкового механізму в реалізації власності на
технології, виробничий досвід та інші «невідчутні» активи, насамперед управлінський і маркетинговий досвід;
•близькість до споживачів продукції іноземної філії ТНК і можливість отримання інформації про перспективи ринків і конку
рентний потенціал фірм приймаючої країни;
•можливість  використання у  власних  інтересах  особливостей
державної, зокрема податкової, політики в різних країнах, відмінності в курсах валют тощо;
•здатність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції;
•за допомогою прямих іноземних інвестицій ТНК дістає можливість уникнути бар'єрів при входженні на ринки окремих країн
через експорт товарів та/або послуг.
Широка мережа виробничих філій, розміщених у різних країнах, дає змогу збільшувати виробництво там, де його можна здійснювати з максимальною вигодою, й обмежувати там, де воно збиткове. Фірми, що входять у міжнародну корпорацію й опинилися у скрутному становищі, спроможні різко скорочувати збиткове виробництво. Більш рішучі дії ТНК порівняно з національними фірмами пояснюються тим, що постійні витрати вони можуть покрити за рахунок прибутків, отриманих в інших країнах.
 
10.2 Механізм функціонування ТНК 
10.2.1. Економічний механізм діяльності ТНК
Економічний механізм діяльності ТНК залежить від економічного й регулятивного середовища в країнах базування та країнах здійснення діяльності філій ТНК.
Податкові умови діяльності ТНК. Провідна роль належить податковим умовам діяльності ТНК, оскільки планування останньої ТНК базується на врахуванні відмінностей в умовах економічної діяльності в країнах, де компанія здійснює операції.
Розрізняють два основних підходи до оподаткування прибутків ТНК:
•світовий;
•територіальний.
Світовий підхід базується на тому, що оподатковуються всі прибутки корпорації, зареєстровані в певній країні. Тобто оподатковуються прибутки, отримані в країні реєстрації, а також прибутки, отримані від діяльності філій корпорації в усіх інших країнах світу.
Територіальний підхід передбачає оподаткування прибутків, отриманих місцевими та іноземними компаніями на території певної країни.
Так, якщо ТНК зареєстрована в країні зі світовим підходом до оподаткування, то прибуток від діяльності філій корпорацій в інших країнах може оподатковуватися двічі — у країні, де розташована філія, і в країні реєстрації ТНК. Власне, цей підхід узаконює подвійне оподаткування одного й того самого прибутку.
Щоб зменшити негативні наслідки подвійного оподаткування, між країнами укладаються двосторонні угоди про уникнення такого оподаткування. Ці угоди передбачають декларування прибутків, отриманих філіями зарубіжних корпорацій в іншій країні, а також прибутку, сплаченого ТНК у цій країні.
З метою оптимізації оподаткування ТНК використовують різні методи, які класифікують на дві основні групи: організаційні та економічні.
До організаційних методів оптимізації оподаткування ТНК відносять:
•здійснення експорту товарів і послуг спеціальними способами
(без фактичного перетину кордону; на основі толінгу — тимчасового ввезення сировини й комплектуючих на митну територію
та їх переробки на готову продукцію з наступним експортом);
•здійснення зарубіжних операцій на основі агентських угод, партнерства або спільної інвестиційної діяльності з місцевими ком
паніями без створення юридичної особи;
•створення зарубіжного представництва, а не філії, що дає змогу
не декларувати прибутки в країні їх походження, де діє представництво;
•створення спеціальних дочірніх компаній у країнах із сприятливим або пільговим оподаткуванням чи в офшорних зонах;
•перехід частини зарубіжних філій або дочірніх підприємств під
контроль спеціальної холдингової компанії, зареєстрованої у
країні зі сприятливим оподаткуванням операцій з капіталом і
репатріації дивідендів.
Основні економічні методи оптимізації оподаткування ТНК охоплюють такі сфери:
•застосування трансфертних цін у розрахунках між філіями й дочірніми компаніями ТНК у різних країнах;
•концентрацію дивідендів та інших доходів корпоративних фінансових компаній, розташованих у країнах з пільговим оподаткуванням фінансових операцій, пільговим режимом уникнення подвійного оподаткування або в офшорних зонах;
•застосування різних форм внутрішньокорпоративного кредитування з використанням власних фінансових структур або кредитування філій під гарантії ТНК;
•здійснення інвестицій за рахунок власних нагромаджених доходів або залучених ресурсів через власну інвестиційну компанію
у структурі ТНК;
•здійснення трансферту активів ТНК через ліцензійні угоди з
власними філіями;
•спорудження підприємств і придбання нерухомості через внут-
рішньокорпоративні компанії з нерухомості, розташовані в країнах з пільговим оподаткуванням операцій з нерухомістю або в
офшорних зонах;
•      здійснення транспортного обслуговування операцій ТНК через
власні транспортні та судноплавні компанії, зареєстровані в офшорних зонах.
Ефект оподаткування вирішальним чином впливає на .ключові аспекти діяльності ТНК (іноземне інвестування, фінансову структуру, структуру та вартість залученого капіталу, управління валютними ризиками, фінансовий контроль) і тому має бути оптимізованим.
Міжнародне позиціювання активів ТНК. У міжнародних операціях ТНК виникають обмеження та ризики при переміщенні активів і фінансових коштів, які є наслідком політичних, податкових, валютних та інших обмежень.
Окремі країни застосовують обмеження на трансферт дивідендів або примусове їх реінвестування в країні, додаткове оподаткування переказу дивідендів до штаб-квартир ТНК.
Податкові обмеження полягають у додатковому оподаткуванні деякими країнами операцій з руху валюти та
Фото Капча