Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Етика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
РОЗДІЛ І. ЦІННОСТІ ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
1.1 Особистісно-професійні характеристики соціального працівника
1.2 Міжнародні та українські етичні стандарти соціальної роботи
1.3 Деонтологія окремих видів взаємодії в соціальній роботі
РОЗДІЛ ІІ. ЕТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
2.1 Морально-етичні принципи соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку
2.2 Приклад соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку
Висновки
Література
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність теми.
Трудова діяльність людини є найбільш типовим прикладом практичної діяльності, в зв’язку з чим на перший план виходить питання про професійну етику – одну з фундаментальних теоретичних основ будь-якої професійної діяльності, науку про професійну мораль, тобто сукупність ідеалів і цінностей, етичних принципів і норм поведінки, які відображають сутність професії та забезпечують взаємостосунки між людьми, що складаються в процесі спільної діяльності. Таким чином, професійна етика – це моральна самосвідомість певної групи, її психологія та ідеологія.
У практиці повсякденної діяльності професійна етика являє собою сукупність норм поведінки спеціалістів. Норми професійної етики піддаються змінам під дією зовнішніх і внутрішніх, по відношенню до професії, факторів. Вони безпосередньо впливають на поведінку спеціалістів, змушуючи їх діяти певним чином. Соціальна робота як особливий вид професійної діяльності складається зі специфічної, тільки їй притаманної системи цінностей, що сформувалися в процесі становлення принципів і норм поведінки спеціалістів.
Етична компетенція соціальних працівників є необхідною складовою соціальної практики в будь-якій організації, незалежно від її підпорядкованості. Фахова діяльність соціальних працівників не піддається попередній формальній регламентації, не вміщується й не може бути повністю передбачена в службових, посадових інструкціях. З урахуванням цього особливого значення набувають етичні норми, якими мають керуватися соціальні працівники у процесі своєї роботи. Дотримання етичних норм і вимог на практиці забезпечують якість соціальних послуг, гарантують безпеку клієнту, громаді, суспільству. Крім цього, самі соціальні працівники завдяки наявності професійного етичного кодексу отримують інструмент для забезпечення необхідного загального рівня фаховості, змогу застосовувати відповідні санкції до порушників аж до їх професійної дискваліфікації.
В своїй практичній діяльності соціальні працівники потребують не тільки моральних орієнтирів, які визначають загальний, основний напрям їхньої діяльності, й окремих правил, характерних для повсякденної роботи, без дотримання яких неможливо реалізувати моральні норми та принципи. Саме тому в етичних нормах соціального працівника відображено основні вимоги і критерії поведінки фахівця, які випливають зі специфічних умов та змісту його діяльності. Професійна етика соціального працівника пропонує пошук резервів, використання різноманітних ресурсів: від соціальних до особистих як самого соціального працівника, так і його клієнтів. Усе це можливо і допустимо лише з соціальною і професійною метою і ні в якому разі не у вузько корпоративних чи особистих корисних інтересах.
Об’єктом курсової роботи є професійна етика і професійна деонтологія соціальної роботи.
Предметом дослідження: морально-етичні принципи, що використовуються в процесі практичної діяльності соціальними працівниками з людьми похилого.
Мета курсової роботи: показати актуальність проблеми, механізм процесу діяльності спеціаліста соціальної сфери, розкрити засади професійної деонтології соціальної роботи.
Завдання курсової роботи:
1. Дослідити моральні цінності та етичні принципи соціальної роботи.
2. Дослідити особитісно-професійні характеристики соціального працівника, як аспект дотримання морально-етичних норм в соціальній роботі.
3. Співставити міжнародні та українські етичні стандарти соціальної роботи.
4. Проаналізувати деонтологію окремих видів взаємодії в соціальній роботі.
5. Проаналізувати соціально-педагогічну роботу з людьми похилого віку.
6. Ознайомитися з морально-етичними принципами соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку.
7. Розглянути приклад соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку.
Використані методи:
- порівняльно-історичний (спосіб дослідження і пояснення змісту пізнання клієнтів в соціальній роботі) ;
- нормативно-гіпотезознавчий (дотримання логіки розуму у проведенні роботи) ;
- операційно-прикладний і аналітико-прогностичний (націлення на вирішення завдань і дотримання результатів) ;
- інтуїтивно-логічний: керування різними видами логіки при проведенні дослідження.
Структура: курсова робота складається із вступу, двох розділів, містить висновки, використану літературу та додатки.
 
РОЗДІЛ І. ЦІННОСТІ ТА ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
 
1.1 Особистісно-професійні характеристики соціального працівника
 
Як відомо соціальний працівник є певним сукупним обрисом професії соціальна робота. Проглядається широка палітра варіантів, підходів, характеристик тієї чи іншої країни, у визначенні сутності, функцій, змісту, методів соціальної роботи, а також модифікацій найменувань представників даної професії. Достатньо скористатись авторитетними довідниками, енциклопедіями надійних провідних країн світу в галузі соціальної роботи, щоб переконатися, які вміння соціального працівника становлять першооснову його функціонального призначення. Зокрема, у короткому словнику термінів соціальної роботи США звертається увага на те, що соціальний працівник повинен вміти створювати стосунки, які сприяють успішні професійній діяльності, стосунки між людьми та їх оточенням, активізувати зусилля підопічних (індивідів, груп, общин) по розв’язанню власних проблем, сприяти їх довіри, а також бути посередником і налагоджувати стосунки між конфліктуючими індивідами, групами, забезпечувати міжінституційні зв’язки.
Соціальний працівник (у всіх його модифікаціях) – спеціаліст, який виконує соціальну роботу як професіонал. Соціальний працівник – як правило, випускники Шкіл соціальної роботи, які використовують свої знання і вміння для соціального обслуговування індивідів, сімей, груп, общин, організацій, суспільства в цілому. Соціальні працівники допомагають
Фото Капча