Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтенсифікація виробництва молока та шляхи підвищення її економічної ефективності

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. Наукові основи інтенсифікації молочного скотарства
1.1 Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва
1.2 Основні положення методики вивчення інтенсифікації молочного скотарства
РОЗДІЛ 2. Економічна ефективність розвитку молочного скотарства на базі інтенсифікації
2.1 Виробничі ресурси господарства та їх використання
2.2 Динаміка рівня інтенсивності і продуктивності молочного скотарства
2.3 Економічна ефективність інтенсифікації виробництва молока
РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності інтенсифікації молочного скотарства
3.1 Поглиблення спеціалізації і впровадження комплексної механізації виробництва
3.2 Нормування праці на тваринницьких комплексах
3.3 Оплата праці в тваринництві
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Молочне скотарства – одна з провідних галузей тваринництва, призначення якої – забезпечення виробництва молочних продуктів. Молоко і молочні продукти – незамінні продукти харчування. Молоко містить близько 120 цінних компонентів: білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин та ін.
Молочне скотарство є доволі трудомісткою і за технологією найскладнішою галуззю тваринництва. Від рівня його розвитку залежить задоволення потреб населення у високоцінних продуктах харчування.
В останні роки економічна ситуація за останні роки в молочному скотарстві значно погіршилася, як і в сільському господарстві в цілому. Скоротилося виробництво молока, зменшилося поголів'я корів при одночасному зниженні їх продуктивності. Таким чином молочне скотарство нашої країни перебуває у край складному становищі [1].
Причиною такого становища стала не лише економічна криза, але й низка проблем організаційного й економічного характеру. Основні з них: надмірна усуспільненість молочного тваринництва; втрата працівниками права власності; організаційне й економічне роз'єднання виробництва й переробки молока, неадекватний розподіл прибутку між ними; нестача на фермах сучасного обладнання – доїльних апаратів, холодильних установок; незадовільний стан з кадрами тваринників – низький професійний рівень, недостатній приплив молодих спеціалістів. На даний час потенційні можливості збільшення виробництва молока в господарствах населення повністю вичерпані, а фермерські господарства практично не займаються молочним скотарством.
Проблеми, що виникли в молочній галузі, можна подолати тільки за рахунок інтенсифікації: підвищення рівня і повноцінності годівлі; впровадження промислових технологій і прогресивних форм організації та оплати праці; підвищення загальної культури ведення скотарства; відродження великих спеціалізованих молочних господарств [19].
В основі інтенсифікації виробництва молока лежить удосконалення самого об'єкта інтенсифікації, яким в молочному скотарстві є корови. По-перше, необхідно значно підвищити продуктивність молочного стада як найважливішого фактора росту економічної ефективності інтенсифікації. По-друге, якісне вдосконалення тварин слід спрямувати на створення типів та порід, пристосованих до умов промислової технології. Це сприятиме досягненню двох цілей: збільшенню виробництва молока та підвищенню продуктивності праці працівників тваринництва.
Послідовна інтенсифікація молочного скотарства передбачає не тільки збільшення обсягів виробництва молока, але й подальше підвищення його економічної ефективності. Суть інтенсифікації молочного скотарства полягає в тому, що з підвищенням продуктивності тварин буде знижуватися собівартість їх продукції, тому що тільки за таких умов найбільш ефективно будуть використовуватися усі ресурси, які беруть участь у виробничому процесі. У практичній діяльності це виражатиметься в збільшенні прибутку та підвищенні рівня рентабельності.
Основною метою і завданням даної курсової роботи є висвітлення напрямів подальшого розвитку молочного скотарства на базі інтенсифікації і підвищення її економічної ефективності на сільськогосподарському підприємстві ПОСП « Ічнянське». Також розглянуться виробничі ресурси та даного підприємства їх використання, динаміка рівня інтенсивності та продуктивності молочного скотарства та економічна ефективність інтенсифікації виробництва молока за різними показниками.
 
РОЗДІЛ 1. Наукові основи інтенсифікації молочного скотарства
 
1.1 Суть інтенсифікації сільськогосподарського виробництва
 
Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції здійснюється двома способами – екстенсивним та інтенсивним. Розвиток сільського господарства відбувається на основі відтворення в розширеному масштабі екстенсивним шляхом, коли розширюється тільки поле діяльності, та інтенсивним, коли застосовуються більш ефективні засоби виробництва.
Екстенсивний розвиток сільського господарства передбачає збільшення виробництва продукції за незмінного рівня техніки і технології. За інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва збільшення виходу продукції здійснюється за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на впровадження досягнень науки, передової техніки і прогресивної технології, які зумовлюють продуктивність поголів'я худоби.
Оскільки екстенсивні чинники збільшення виробництва сільськогосподарської продукції обмежені, інтенсифікація сільського господарства в умовах науково-технічного прогресу набуває виняткового значення і є основним напрямом його розвитку. Процес інтенсифікації – об'єктивний і закономірний шлях розвитку сільського господарства, притаманний усім цивілізованим країнам.
Основними передумовами переходу до інтенсивного сільського господарства є:
необхідність дальшого збільшення виробництва сільськогосподарської продукції
обмеженість орнопридатних земель
нагромадження матеріальних засобів і коштів у підприємствах для інтенсивного розвитку виробництва.
Інтенсифікація передбачає необхідність раціонального та ефективного господарювання. Тільки на такій основі може бути досягнутий якісно новий ступінь розвитку продуктивних сил та значно підвищена ефективність факторів економічного росту.
Процес інтенсифікації в тваринництві має істотні відмінності в зіставленні з рослинництвом. Якщо в останньому об'єктом додаткових вкладень виступає земля та лише незначна їх частка припадає на рослину, то в тваринництві основна маса витрат додається безпосередньо до тварини. У процесі інтенсифікації додаткові вкладення повинні відображати якісне вдосконалення виробництва. Тому вони передбачають широке використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування більш ефективних засобів виробництва і прогресивних технологій, що забезпечують підвищення поголів'я худоби. При цьому тварини, що є основними та оборотними засобами сільського господарства, виступають
Фото Капча