Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Клініко-функціональні аспекти фітотерапії дискінезій жовчовивідних шляхів при хронічному некам’яному холециститі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
 
КОЦЮБНЯК Любов Андріївна
 
УДК 616. 336-002-085: 615. 322
 
Клініко-функціональні аспекти фітотерапії дискінезій жовчовивідних шляхів при хронічному некам’яному холециститі
 
14. 01. 02 – внутрішні хвороби
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертація є рукописом. Робота виконана в Ужгородському національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Ганич Тарас Михайлович, Ужгородський Національний університет МОН України, медичний факультет, завідувач кафедри факультетської терапії.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Никула Тарас Денисович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2; доктор медичних наук, професор Анохіна Галина Анатоліївна, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри гастроентерології та дієтотерапії.
Провідна установа:
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність проблеми. Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів посідають перше місце в структурі захворювань органів травлення (Харченко Н. В., 1999; Передерій В. Г., Ткач С. М., 1998). Ця проблема постійно привертає увагу дослідників внаслідок значного поширення захворювань серед осіб молодого віку. Висока частота затяжних і рецидивуючих форм, що спричинюють інвалідність хворих, скорочення тривалості та погіршення якості життя пацієнтів (Пелещук А. П. і співавт., 1995; Войтчак Т. Г. і співавт., 1995, Никула Т. Д. і співавт., 2000), як показують дослідження останніх років поширеність патології органів травлення має тенденцію до неухильного зростання, зумовленого впливом факторів ризику (Філіпов Ю. О., Галенко З. М., 1995; Комаренко Д. І. і співавт., 1999; Canfield A. J. et. al., 1998), в основі яких лежать стресові, дискінетичні, метаболічні механізми та недостатність ефективної медикаментозної терапії (Ногаллер А. М., 1991; Дейнеко Н. Ф. і співавт, 1991; Бабак О. Я., Кушнір І. Е., 2000).
Незважаючи на значну кількість досліджень патології біліарної системи, які проводились в останні роки, проблеми діагностики і лікування дискінезій жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) при хронічному некамяному холециститі (ХНХ) залишаються складними для практичної медицини (Окороков А. Н., 1999; Эльштейн Н. В., 1998; Abell T. L., Werkman R. M., 1996; Lonovics J. et al., 1998). За сучасними уявленнями дискінезії жовчовивідних шляхів, хронічний некам'яний холецистит і хронічний калькульозний холецистит розглядають як стадії одного патологічного процесу (Таджиев И. Я., 1991; Бурков С. Г., Гребенев А. Л., 1994; Галкин В. А., 1992; Capron J. P. 1990), який, однак, може зупинитися на будь-якій із стадій. Своєчасний вплив на вказані запальні і дискінетичні порушення може загальмувати прогресування ХНХ та ДЖВШ і попередити її розвиток (Галкин В. А., 1992; Шманько В. І., 1997). Необхідність постійного диспансерного спостереження за хворими на ХНХ (Скуя Н. А., 1986), використання складних і дорогих діагностичних методик (Коржукова П. И., Григорьева Т. В., 1987; Kloiber R. et. al., 1992), тривалих повторних курсів лікування (Анохіна Г. А., 1997; Златкина А. Р., 1994; Галкин В. А., 1992), в тому числі і хірургічного при трансформації у жовчокам'яну хворобу, призводить до значних матеріально-фінансових витрат. Між тим, ні одна з існуючих методик лікування не гарантує виздоровлення чи стійкої ремісії захворювання.
У звязку з вищенаведеним, розробка та клінічна апробація нових лікувальних засобів, які можуть ефективно застосовуватись в лікуванні ХНХ і ЖВШ, є однією з актуальних проблем клініки внутрішніх хвороб (Анохіна Г. А., 1997; Доценко А. П. і співавт., 1999; Бабак О. Я., 1999). Тому постійно продовжується пошук засобів, які сприяють зменшенню активності запального процесу, забезпечують корекцію моторно-евакуаторних розладів і порушень колоїдного стану жовчі.
Особлива перевага в розробці нових схем лікування надається засобам природного походження, які вважають достатньо перспективними, клінічно ефективними, безпечними, відносно недорогими і придатними для тривалого вживання (Ногаллер А. М. і співавт., 1987; Циммерман Я. С., Зуєва Е. Д., 1989; Товстуха Є. С., 1990). При лікуванні ХНХ і пов’язаних з ним дискінетичних розладів біліарного тракту, важливим є диференційоване використання вказаних засобів у відповідності з типом ДЖВШ (Пелещук А. П. і співавт., 1995; Бабак О. Я., Кушнір І. Е., 2000). Актуальним залишається питання пошуку простих методик діагностики ХНХ і ДЖВШ та контролю за ефективністю терапії, у звязку з чим може мати перспективу метод спектрофотолюмінесценції крові та жовчі (Грухін Ю. А. і співавт., 1990; Das B. B. et. al. 1991).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи медичного факультету та науково-дослідного інституту фітотерапії Ужгородського національного університету (№ держреєстрації 01. 91. 0041234), яка виконувалась за період 1991-1993 рр. : ”Розробка фітопрепарату для профілактики і лікування хворих із захворюваннями органів травлення, які підлягають впливу малих доз іонізуючого випромінювання і інших несприятливих факторів” та наукової роботи № держреєстрації 0198U-007792, яка виконувалась за період 1998-2000 рр. : “Екологія, поєднана патологія органів травлення та можливості її профілактики і лікування нетрадиційними методами”.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є підвищення ефективності лікування дискінезій жовчовивідних шляхів у хворих на хронічний некам’яний холецистит на основі наукового обґрунтування
Фото Капча