Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична робота кафедри

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 

систем, як Linux і FreeBSD, комерційних версій Unix типа Solaris і IRIX або різних версій Microsoft Windows ).

 
CSS - Cascading Style Sheets, каскадні таблиці стилів. Таблиці стилів - це шаблон, який управляє форматуванням тегів HTML в Web-документі. Вони є набором властивостей для визначення зовнішнього вигляду HTML-документа. Тобто вони надають web-розробникові практично повний контроль над розташуванням, шрифтом, кольором і розміром тексту, що розміщується на web-сторінці і дають можливість розробникові відокремити форму представлення інформації від її фактичного змісту. Будь-яке правило каскадних таблиць стилів складається з двох частин: селектори і визначення. Селектором може бути будь-який тег HTML, для якого визначення задає, яким чином необхідно його форматувати. Саме визначення, у свою чергу, також складається з двох частин: властивості і його значення, розділених знаком двокрапки. В даний момент майже всі популярні браузери підтримують CSS.
 
Javascript
Мова програмування Javascript розроблена фірмою Netscape в співпраці з Sun Microsystems і призначена для створення інтерактивних HTML документів.
Основні області використання Javascript такі:
 1. Створення динамічних сторінок, тобто сторінок, вміст яких може мінятися після завантаження документа;
 2. Перевірка правильності заповнення форм до посилки їх на сервер;
 3. Вирішення "локальних" завдань за допомогою сценаріїв.
Javascript був створений в 1995 р., тоді вже існував прототип мови Javascript - Live Script, вбудований в браузер Netscape Navigator 2.0. Ця мова була частиною серверного продукту Netscape Livewire і призначалася для створення невеликих програм, що запрошують дані з сервера, а так само для того, щоб полегшити вирішення повсякденних завдань адміністрування .
Надалі компанія Netscape відмовилася від назви Livescript і в співпраці з компанією Sun Microsystems, що створила мову Java, почала розробку нової мови під назвою Javascript.
Зараз Javascript – найбільш цікавий з мов опису скриптів, що розробляються в даний час. Він вбудований в браузер Netscape Navigator і Internet Explorer (і Hot Java) і всі інші. 
Javascript є мовою, що інтерпретується. Програми на мові Javascript переміщаються в Internet у вигляді початкових текстів, а компілюються і виконуються після завантаження в конкретний браузер.
Мову Javascript забезпечує активна взаємодія HTML - документів з користувачем. Ця мова не претендує на те, щоб бути повномасштабною мовою програмування, таким як Java або С++. Швидше це – розширення HTML, що полегшує роботу користувача з конкретним браузером.
Мова Javascript розширює можливості стандартних HTML - тегів, дозволяючи об'єкту web - сторінки взаємодіяти з об'єктами і властивостями мови Javascript.
З введенням обробників подій HTML - документи стали "живішими", оскільки розробники дістали можливість визначати їх поведінку залежно від дій користувача.
Javascript програма – це виконуваний вміст документа: вони фізично знаходяться усередині HTML - документів, на відміну від Java - аплетів, які існують поза документом, їх активізуючих.
Всі події, що відбуваються в браузері Navigator (або ін.), наприклад натиснення кнопки або перехід до іншої сторінки, виявляє і обробляє Javascript програма. Javascript – програма може визначити, коли користувач покидає сторінку, і виконати при цьому необхідні дії. Javascript – програма має можливість обробляти безліч інших подій, таких як вибір нового елементу списку або ініціалізації форми. Ця мова хороша для перевірки правильності даних форм, обробки рядків і динамічного створення HTML - елементів.
За допомогою Javascript можна:
 • формувати HTML - документи "на льоту" (тобто динамічно); 
 • проводити перевірку правильності даних HTML - форми перед передачею їх на сервер; 
 • представити користувачеві можливість вводити локальні дані для управління роботою Javascript – програми, а так само вибірково виконувати різні операції; 
 • створювати вікна повідомлень і діалогові вікна для введення застережливих повідомлень і введення даних; 
 • створювати документи з розширеними можливостями навігації, використовуючи фрейми і автономні вікна; 
 • виявляти Java-апплети і модулі (plug-in) браузера (Netscape), що підключаються, і взаємодіяти з ними.
 • програма (сценарій) на мові Java Script обробляється вбудованим в браузер інтерпретатором. 
У сучасному світі високих технологій необхідно постійно відслідковувати новинки в апаратних засобах і програмному забезпеченні.
 
3.2. Інструкція користувачам
Користувачу-гостю
Можливість перегляду системи та завантаження методичних матеріалів:
 • Викладачі кафедри;
 • Предмети, що викладаються на кафедрі;
 • Методичні матеріали(Можливість завантаження);
 • Розклад  занять;  
 • Нормативна база.
Рис.3.1. Викладачі кафедри.
 
Рис.3.2. Предмети, що викладаються на кафедрі.
 
Рис.3.3. Методичні матеріали.
 
Рис.3.4. Розклад  занять.
 
Рис.3.5. Нормативна база.
Користувачу-розробнику.
Можливість перегляду системи та завантаження методичних матеріалів:
 • Викладачі кафедри;
 • Предмети, що викладаються на кафедрі;
 • Методичні матеріали(Можливість завантаження);
 • Розклад занять;
 • Нормативна база.
Можливість переглядати план розробки методичних матеріалів;
Можливість розробляти план розробки методичних матеріалів;
Можливість розробки методичних матеріалів;
 
Рис.3.6. План розробки методичних матеріалів.
 
Рис.3.7. Створення плану розробки методичних матеріалів.
 
Рис.3.8. Розробка методичних матеріалів.
 
Користувачу-затверджувачу
Можливість додавати рецензії, виписки з протоколу засідання кафедри, виписки з протоколу засідання факультету, виписки з протоколу засідання вченої ради.
Інструкція адміністратору
Для роботи системи потрібно встановити веб-сервер, php інтерпретатор. Для того щоб система працювала необхідно її файли завантажити в кореневу папку веб-сервера, доступну у локальній чи глобальній мережі. Коли встановлений пакет веб-розробника «Денвер» (рекомендується його встановлювати), то для доступу у мережі необхідно створити папку з IP-адресом комп’ютера на якому встановлений цей пакет. Всі файли системи необхідно завантажити в цю новостворену папку. Виклик системи здійснюється шляхом введення користувачем в адресному рядку браузера ІР комп’ютера, на якому завантажено сервер.
Рис.3.9. Сторінка адміністратора.
 
Висновки
Метою даної роботи була розробка інформаційної системи у вигляді веб-сайту. Для отримання якісного продукту потрібно використовувалися найбільш підходящі для даних цілей програмні засоби.
Саме тому даний проект вмістив у себе технології і засоби розробки веб-сторінок, такі як HTML, Javascipt, CSS, PHP, MYSQL, APACHE.  
Під час створення веб-сайту була виконана наступна робота:
 • Проаналізовані першоджерела та визначені основні напрямки виконання роботи.
 • Дана класифікація інформаційно-пошукових систем, описані особливості веб-систем.
 • Обґрунтовується вибір програмних засобів реалізації системи, розроблено структуру бази даних MYSQL, описано частини системи і моменти її реалізації. Розроблено та реалізовано інформаційну модель системи.
 
Перелік джерел
 1. Положення про порядок розробки, оформлення та затвердження 
 2. навчально-методичного забезпечення навчального процесу в 
 3. Харківському національному університеті внутрішніх справ.
 4. Інформаційні системи та бази даних / Навчальна електронна бібліотека факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unicyb.kiev.ua/Library/BD/intr.doc.
 5. Чубукова, С.Г. Классификация информационных систем [Електронний ресурс] / С.Г. Чубукова, В.Д. Элькин // Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информатики). – Режим доступу: http://www.pravoteka.ru/lib/raznoe/0006/19.html.
 6. Тесленко Поняття і класифікація інформаційно-пошукових систем [Електронний ресурс] / Тесленко // Інформаційні системи в аграрному менеджменті. – Режим доступу : http://www.library.if.ua/book/100/6867.html
 7. Трофимов, С. Особенности создания Web-приложений [Електронний ресурс] / С. Трофимов. – Режим доступу: http://www.autocode.ru/articles/internet.html.
 8. Діаграми прецедентів (Use Case UML Diagram) [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://lvivqaclub.blogspot.com/2008/10/use-case-uml-diagram.html.
 9. Артёменко, Ю.Н. MySQL. Справочник по языку [Текст] / Ю.Н. Артёменко, пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 432 с.
 10. Хоумер, А. Dynamic HTML [Текст] / А.Хоумер : довідник програміста. – Спб.: Питерком, 1998.
 11. Закон України «Про освіту».
 12. Закон України «Про вищу освіту».
 13. Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» від 02.06.1993 № 161.
 14. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України» від 14.02.2008 № 69. 
 15. Наказ Харківського національного університету внутрішніх справ «Про затвердження положення про організацію навчального процесу у Харківському національному університеті внутрішніх справ з урахуванням вимог кредитно-модульної системи» від 08.09.2009 № 353.
 
Фото Капча