Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методична робота кафедри

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
63
Мова: 
Українська
Оцінка: 

не доводиться.

В ролі адміністратора виступає розробник ІС. Так, це ще один вантаж на плечі програміста. Але коли порівнювати вартість створення веб-додатку з вартістю утримання команди спеціалістів, які займаються встановленням, підтримкою простих додатків на машинах користувачів, то зразу можна побачити, що буде дешевше, не говорячи уже про ефективність. З точки зору бізнесу, набагато вигідніше утримувати невелику команду програмістів, які працюють в одному місці над одним додатком.
Веб-орієнтована інформаційна система не потребують нічого від користувача. Веб-додатки, з яких побудована інформаційна система не пред’являють ніяких вимог до апаратної платформи.
Такої проблеми як підтримки різних версій в минулому тепер не існує. Як тільки виходить нова версія веб-додатку, то всі без виключень користувачі получають її негайно. Так існує тільки одна копія додатку(додатків) на білому світі, то всі старі версії негайно зникають, а користувач навіть не помічає, що у нього нова версія програми. Це також означає, що розробникам не потрібно турбуватися про підтримку старих версій програм і про підтримку зворотної сумісності.
Користувачу не потрібно загружати на свій комп’ютер весь веб-додаток повністю, щоб почати з ним працювати. Навіть весь інтерфейс не обов’язково загружати. Достатньо загрузити ту його частину, яка необхідна для виконання конкретної задачі. Завдяки цьому веб-додатки невеликі по об’єму, швидко загружаються і швидко відповідають на дії користувачів
Так як на комп’ютері користувача нічого не встановлюється, то користувач може працювати з додатком з любого місця. «Любе місце» буквально означає любе місце на Землі. Загрузити веб-додаток можна, валяючись дома на дивані, сидячи в офісі, знаходячись на Гавайях, і у всіх випадках воно буде працювати без збоїв.
Як показує практика, веб-рішення все частіше інтегруються в інформаційну інфраструктуру підприємства, стають його невід’ємною частиною. Принципи швидкого доступу до інтернету, які добре зарекомендували себе в інтернеті прекрасно працюють і для інтранет-систем. Windows-додатки, які володіють меншою гнучкістю і більшою ресурсомісткістю все частіше уступають місце в локальній мережі веб додаткам, які надають не статичні сторінки HTML, а динамічні, тобто ті, які керуються користувачами, звіти професійної якості. Швидка публікація інформації на внутрішньому сайті компанії і здобуття інформації з внутрішньої бази даних, доступ до всіх ресурсів за допомогою звичайного web-браузера, легке нарощування можливостей — все це робить web-додатка чудовим інструментом для роботи з інформацією. Від інтранет систем можливий перехід до екстранет-систем, забезпечуючий доступ до інформаційної структури підприємства віддалених офісів, складів, магазинів, мобільних користувачів і реалізації видів комерційної діяльності. Веб системи – гнучкі (навіть сильно), адже кожна сторінка, яка передається клієнту, динамічно створюється на сервері у відповідності до конкретного запиту. Що передати, і як це оформити рішає веб-додаток. Веб-системи генерують користувацьких інтерфейс «в польоті». Керівникам ІТ-служб треба чітко уявляти собі, для чого використовуватиметься система, що розробляється, які проблеми вона покликана вирішувати, а також обгрунтувати її необхідність. Лише при такому підході можна сказати, що web-додаток буде дійсно робочим інструментом, а не пам'ятником втраченим інвестиціям. До того ж швидкий розвиток інтранет систем в даний час стримується недостатньою пропозицією їх з боку розробників. Більш ніж десятирічна історія windows-додатків і мільйони доларів інвестицій в них стримують компанії — виробники ПО від швидкого переходу до web-технологій. Вони повинні доповнювати вже наявні застосування, розширюючи кордони їх вживання. Лише тоді можна повною мірою оцінити переваги від спільної роботи Windows і web-систем в локальній мережі.
 
1.4. Постановка задачі
Мета роботи – розробка автоматизованої інформаційної системи для здійснення обліку методичної роботи кафедри.
Задачі роботи:
 1. Аналіз першоджерел та визначення основних напрямків виконання роботи.
 2. Розробка інформаційної моделі системи.
 3. Розробка структури бази даних.
 4. Аналіз та вибір засобів реалізації системи.
 5. Розробка веб-оріентованого прикладного програмного забезпечення.
В роботі необхідно проаналізувати предметну область, необхідно розробити структуру бази даних для створення інформаційної системи. 
Система повинна функціонувати на базі клієнт-серверної технології у багатокористувацькому режимі. 
Додаткові задачі, що повинні бути вирішені в роботі:
 • Розробка системи розмежування доступу.
 • Розробка системи завантаження і зберігання файлів на сервері.
 • Розробка серверного програмного забезпечення.
 • Розробка графічного інтерфейсу користувача та клієнтської частини системи.
Вхідні дані системи:
 • Дані що характеризують план розробки методичного забезпечення:
 • Автори відповідальні за підготовку.
 • Назва видання.
 • Вид видання.
 • Структурний підрозділ.
 • Термін надходження до НМЦ.
 • Обсяг видання.
Вихідні дані системи:
 • Текстова інформація про результати створення методичного матеріалу:
 • Назва методичного матеріалу.
 • Тип методичного матеріалу.
 • Автор видання.
 • Дата виконання.
Графічна інформація про результати створення методичного матеріалу:
 • Текст методичного матеріалу.
 • Текст рецензії.
 • Текст виписки з протоколу засідання кафедри.
 • Текст виписки з протоколу засідання факультету.
 • Текст виписки з протоколу засідання вченої ради ХНУВС.
Функції системи:
 • формування плану методичної роботи кафедри на півріччя.
 • контроль виконання плану методичної роботи.
 • візуалізація етапів життєвого циклу методичних матеріалів.
 • завантаження методичних рекомендацій та додаткових супроводжуючих  матеріалів.
 • надання необхідної допомоги у вигляді нормативних документів.
 • надання інформації про викладачів кафедри.
 • надання інформації про предмети, що викладаються на кафедрі.
 • надання інформації про розклад занять.
 • надання інформації про методичні матеріали, та можливість їх скачки.
 
2.Розробка системи
2.1. Логічна модель роботи системи
Аналіз предметної області дозволив виділити наступні сутності:
 • План.
 • Методичне забезпечення.
 • Адміністратор.
 • Навчальні дисципліни.
 • Викладачі.
Кожна сутність має набір атрибутів, важливих для нашої задачі. Сутності предметної області та їх атрибути зручно відобразити за допомогою діаграми класів, що включена у нотацію UML.
 
Фото Капча