Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для складання бізнес-плану новостворюваного підприємства

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Міністерство освіти і науки України

Бердичівський політехнічний коледж

"Затверджено"

Методичною радою коледжу 

Голова методичної ради 

В . Р . Рішан ____________

" ____" ____________2006 р.

 

Методичні вказівки 

для складання бізнес-плану новостворюваного підприємства

 

Розглянуто  та  схвалено цикловою  комісією Економічних дисциплін    

Протокол  №  ___  від  " __"  _____ 2006 р .

Голова  комісії  __________________

Повійчук  М . Г . 

2006 р.

 

Передмова

 

Як відомо в процесі еволюції ринкової економіки(на певному її етапі) формується адекватна раціональна управлінська модель організаційного впливу на діяльність підприємства для досягнення поставлених ним цілей і одержання прибутку. Така управлінська модель отримала назву "менеджменту".

Менеджмент є, по - перше, теорією управління виробництвом: вивчає систему організаційних відносин впливу на виробництво; досліджує такі аспекти управління як організація діяльності підприємства, використання робочої сили, стимули та умови праці, інженерно - економічні рішення тощо; по - друге - практикою управлінської діяльності( практичний менеджмент).

Особливого значення набуває вивчення сукупності методів управління підприємством( внутріфірмового управління), під якою практики і теоретики менеджменту розуміють систему стратегічного фірмового планування(бізнес - планування).

Об’єктивно планування - це форма вияву процесу планомірності.

Наприкінці 19 - на початку 20 ст. планомірність була властива роботі акціонерних товариств відкритого типу, картелів, синдикатів, трестів і концернів. Товари вже тоді вироблялися не анархічна, а за обліком, на замовлення. 

Процес будь - якого планування , а отже і бізнес - планування завершується складанням плану, в даному випадку - бізнес-плану.

У науковій і навчальній літературі бізнес-план визначають як:

-Спеціальний інструмент управління, широко застосовуваний майже  у всіх галузях сучасної ринкової економіки, незалежно від масштабів, форми власності і сфери діяльності підприємства;

-Загальноприйнятий засіб менеджменту, функціональна форма безперервності планування;

-Стандартний для більшості країн із розвиненою ринковою економікою документ, у якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту, і наводяться основні його характеристики.

-Документ, в якому висвітлюється завдання і мета підприємницького проекту, характеристика продукції, пропонованої на ринок, маркетингові дослідження ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його реалізації, економічна ефективність: розрахований на ринкові умови господарювання, подається інвесторам або клієнтам, які співпрацюють з підприємством.

Розмова про бізнес-план сьогодні стає вкрай актуальною в силу трьох причин:

1.ринкова економіка починає набирати обороти : в неї увійшло нове покоління підприємців. Більшість із них ніколи не керували будь - яким комерційним підприємством, і тому не завжди чітко уявляють собі все коло проблем, що їх очікують;

2.динамічна ринкова кон’юнктура поставить і досвідчених керівників підприємств перед необхідністю по іншому прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до незвичної справи - боротьби з конкурентами;

3.одержання інвестицій багато в чому залежить від уміння обґрунтовувати заявки, якості виконаних розрахунків, приведеної аргументації у представлених проектах.

Бізнес-план покликаний допомогти вирішити всі ці проблеми.

 

Структура бізнес-плану.

1.Резюме.

2.Загальна характеристика підприємства.

3.Опис бізнесу.

4. Характеристика товару(послуги).

5. Виробничий план.

6. План маркетингу.

7. Організаційний план.

8. Оцінка ризику і страхування.

9. Фінансовий план.

10. Юридичний план.

Зміст бізнес-плану.

1. Резюме.

Бізнес-план  зазвичай, розпочинається, зазвичай, з кінця, тобто з резюме. Хоча резюме складають тільки після того, як будуть написані основні розділи бізнес-плану.

Робота над резюме надзвичайно важлива, оскільки якщо резюме не зробить сприятливого враження на тих, до кого ви звертаєтеся за інвестиціями , то далі вини ваш бізнес-план читати просто не стануть і, тим більше, коштів не дадуть.

Обсяг резюме не повинен перевищувати чотирьох сторінок формату А4, а написано воно повинно бути так, ніби ви намагалися пояснити усі величезні переваги вашого проекту першому перехожому, який трапився на вулиці. Звідси - гранична простота і чіткість викладу, мінімум спеціальних термінів. Максимальна ж увага повинна бути приділена роз’ясненню того, що ви збираєтеся зробити, за рахунок чого , чим ваш майбутній продукт буде відрізнятися від продукції конкурентів, і чому покупці захочуть придбати саме його.

Отже, коротка характеристика пропонованого проекту, товарів( послуг), які планується випускати, постачальників, сировини, конкурентів, ринки збуту, ретельна оцінка витрат і прибутків.

Необхідно дати відповідь на слідуючи запитання:

1.яка місія вашого бізнесу?

2.які потреби суспільства ви прагнете задовольнити?

3.девіз вашої справи.

Структура резюме може виглядати таким чином:

-суть пропонованого проекту;

-форма здійснення інвестицій(нове будівництво, придбання готового об'єкта, інше);

-необхідний загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту;

-середньорічна сума доходу:

-державне і правове регулювання даного бізнесу.

2. Загальна характеристика підприємства.

Зазначаються організаційно - правові форми( приватне підприємство, акціонерне товариство, спільне підприємство і ін.), дата і місце реєстрації, якщо підприємство вже пройшло реєстрацію.

Прізвища засновників. Реєстраційна картка(_____).

3. Опис бізнесу.

Сфера діяльності, в якій реалізується проект ( виробництво, торгівлі, надання послу, ін.). Тенденції розвитку попиту на продукцію галузі.

Потенційні конкуренти( пропонована схема аналізу - таб. 1)

Таблиця  1- Порівняльний аналіз потенційних конкурентів.

Назва підприємства(адреса).ПеревагиНедоліки

1

2

3

Фото Капча