Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (Лабораторні роботи № 4 – 7)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
53
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки,  молоді та спорту України
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
 
064 - 
 
Методичні вказівки
до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання (Лабораторні роботи № 4 – 7)
 
Рекомендовано методичною
комісією факультету
водного господарства
Протокол №  1
від  
 
Рівне 2013 
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з “Основ охорони праці” студентами всіх спеціальностей денної форми навчання /О.М. Кухнюк, Поліщук – Герасимчук Т.  , В. С. Довбенко, О.В. Богданенко Рівне: НУВГП, 2013, - 32 с.
Упорядники О.М. Кухнюк, канд. техн. наук, доцент, Поліщук – Герасимчук Т.  канд. техн. наук., старший викладач, В. С. Довбенко, асистент, О. В.  Богданенко, асистент.
Відповідальний за випуск В. Л. Филипчук, д. техн. наук, професор,  завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності
 
ЗМІСТ
 
Загальні вказівки до проведення лабораторних робіт                              
Лабораторна робота №4                                                                          
Дослідження вібрації
Короткі теоретичні положення                                                            
Опис лабораторної установки.                                                            
Лабораторна робота №5                                                                          
Вимірювання рівнів шуму і оцінка звукоізолюючих властивостей різних матеріалів
Короткі теоретичні положення                                                            
Опис лабораторної установки                                                          
Лабораторна робота №6.                                                                        
Вимір опору заземлючих пристроїв і ізоляції електропроводки
Частина I. Короткі теоретичні положення                              
Опис лабораторної установки                                                          
Частина ІІ. Короткі теоретичні положення.                          
Опис лабораторної установки                                                               
Лабораторна робота №7                                                                       
Первинні засоби пожежегасіння                                            
Короткі теоретичні положення                                                          
Література                                                                                                    
ДОДАТКИ                                                                                                                                    
 
© Кухнюк О.М., Поліщук – Герасимчук Т., Довбенко В.С., О.В. Богданенко
 
© Рівне, 2013
 
Загальні вказівки до проведення лабораторних
Фото Капча