Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в довгостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 9
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ РИНОК ПРОДУКТІВ: МОДЕЛЬ ЧИСТОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  (МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ В ДОВГОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ)
Методичні поради
В цьому розділі ми продовжуємо аналіз ринків досконалої конкуренції. Перш за все, необхідно повторити розділ «Максимізація прибутку в короткостроковому періоді», оскільки у довгостроковому періоді фірма вирішує виробляти такий обсяг продукції, за якого довгострокові граничні витрати дорівнюють ціні, поки прибуток перевищує нульовий показник або дорівнює йому. Ринкова ціна має бути хоча б такою, як і мінімум середніх сумарних витрат тієї фірми, що займається виробництвом у довгостроковому періоді. Якщо фірми одержують додатну величину прибутку, то вхід до ринку відбуватиметься в довгостроковому періоді. Через це за тривалої рівноваги фірми отримують нульовий економічний прибуток. Для визначення поняття нульового економічного прибутку необхідно також повторити тему 5 «Ринкова пропозиція: витрати виробництва». Саме в цій темі пояснюється різниця між прибутком бухгалтерським і економічним, що робить можливим визначення поняття економічної ефективності конкурентної галузі.
Наступний етап нашого аналізу – побудова кривих пропозиції галузі в довгостроковому періоді. Величина нахилу кривої тривалої пропозиції залежить від того, як витрати для всіх фірм змінюються при входженні в галузь. Якщо вартість pесурсу при входженні нових фірм не змінюється, крива тривалої галузевої пропозиції буде горизонтальною. Водночас якщо ціни на ресурс зростають разом з галузевим обсягом виробництва, крива тривалої пропозиції похило прямує донизу.
У цьому розділі ми розглядаємо питання ефективності конкурентного ринку. Необхідно застосувати інструменти теорії споживчого та виробничого надлишків. За відсутності неспроможності ринку нерегульована рівновага ринку має місце при ефективних рівнях ціни та обсягу виробництва. Ефективність означає, що сума споживчого та виробничого надлишків максимізується за конкурентної рівноваги. Необхідно ввести поняття розподільної ефективності. Економіка ефективна, якщо функціонує таким чином, що забезпечує найбільший з усіх можливих набір товарів і послуг з певної кількості ресурсів при певному технічному станові виробництва, тобто: розподільна ефективність є тоді, коли неможлива жодна реорганізація виробництва, що поліпшила б становище однієї особи, не погіршивши іншої. За умов розподільної ефективності задоволення потреб, або корисність, однієї особи можна збільшити, лише зменшивши задоволення потреб, або корисність іншої (Див. : «Ефективність Парето»).
Ефективність конкурентних ринків можна також довести, застосовуючи поняття економічного надлишку, яке є узагальненням додаткової вигоди для споживача і виробника. Суму додаткової вигоди споживача і додаткової вигоди виробника називають економічним надлишком, який означає загальну корисність або задоволення потреб, що індукується економікою понад витрати виробництва.
Будь-яка урядова політика, яка не дає ринку перебувати у стані рівноваги, призводить до втрати добробуту. Додаткову інформацію щодо оцінки прибутків і втрат від урядової політики можна одержати в підручнику «Мікроекономіка» Піндайк Р. і Рубінфельд Д., розділ 9 «Аналіз ринків, відкритих для конкуренції».
Водночас, поруч з дивовижними властивостями ефективності конкурентних ринків, можна сказати, що досконало конкурентна та ефективна економіка може викликати неприйнятно високу міру нерівності у розподілі доходу, споживання і майна. Виникає суперечність між ефективністю та справедливістю – одне з найскладніших питань, з якими стикається суспільство. Крім того, існують проблеми так званих невдач ринку: переливів і благ громадського вжитку. Для більш детального вивчення цих проблем необхідно звернутися до додаткової літератури, а також до літератури, що вказується для написання рефератів.
 
ВСТУП
 
У довгостроковому періоді фірма може маніпулювати всіма своїми ресурсами, включаючи і розміри заводу. Вона може прийняти рішення припинити діяльність (тобто вийти з галузі) або розпочати виробництво товару (тобто увійти в галузь). Оскільки ми цікавимося ринками з конкуренцією, ми обумовлюємо вільний вхід та вільний вихід. Тобто, припускаємо, що фірми можуть входити в галузь чи залишати її без будь-яких правових обмежень або особливих витрат, пов'язаних із входженням.
В умовах довгострокового періоду конкурентна фірма вибирає обсяг виробництва за правилом вирівнювання граничного доходу і граничних витрат. Саме цей обсяг виробництва забезпечить фірми одержання максимального прибутку. За умови вільного входу і виходу з галузі додаткових конкурентів прибутки в короткостроковому періоді збільшують галузеву пропозицію і призводять до одержання фірмою нормального економічного прибутку. Якщо ж в короткостроковому періоді фірма працює зі збитками, ці збитки можуть призвести до масового виходу з галузі конкурентів, що зменшить пропозицію галузі і призведе до одержання фірмою нормального економічного прибутку в довгостроковому періоді. Ситуація, коли фірми одержують нормальний економічний прибуток спостерігається при виконанні рівності довгострокових граничних витрат, граничного доходу (ціни товару для конкурентної фірми) і мінімальних середніх загальних витрат. Ця умова довгострокової ринкової рівноваги конкурентного ринку призводить до найефективнішого використання обмежених ресурсів суспільства.
Економіка конкурентних цін використовуватиме обмежену кількість наявних у суспільства ресурсів так, що максимізуватиме задоволення потреб споживача.
 
План
1 Вхід і вихід фірм в галузь і прибуток
1. 1 Вибір обсягу виробництва в довгостроковому періоді
1. 2 Нульовий прибуток
1. 3 Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді
2 Пропозиція галузі з постійними витратами в довгостроковому періоді
Пропозиції галузі зі зростаючими витратами в довгостроковому періоді
4 Чиста конкуренція і ефективність
4. 1 Ефективність виробництва
Розподільна ефективність
Висновки
 Вхід і вихід фірм в галузь і прибуток
Вибір обсягу виробництва в довгостроковому періоді
Рис. 1 ілюструє, як конкурентна фірма приймає рішення
Фото Капча