Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в довгостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

дана галузь є конкурентною.

 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономическая модель. -СПб., 1992. – 163-192.
 2. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999. – С. 254-257.
 3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1996. – С. 229-295.
 4. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1998. – С. 211-232.
 5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М. : Дело, 1993. – С. 155-173.
 6. Допоміжна література
 7. Ватаманюк З., Панчишин С. Макро- і мікроекономіка. -Київ, 2001. С. 443-447, 456-463.
 8. Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфельда. – К. : Основи. – С. 77-96.
 9. Задоя А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій. – К. : Знання, 2000. – С. 89-102.
 10. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. – Київ: Знання, 1998. – С. 238-262.

Словник нових термінів і понять

Абсолютна конкуренція – ринок, на якому всі товари є абсолютними замінниками, не існує вхідних бар'єрів і жодна з фірм не може вплинути на ціну ринку.
Виробничий надлишок – різниця між ринковою ціною товару та граничними витратами виробництва, взята для всіх одиниць продукції.
Вільний вхід (вихід) – має місце тоді, коли фірми можуть увійти в галузь або вийти з неї за відсутності необоротних витрат.
Гранична виручка – зміна в розмірі виручки, спричинена збільшенням обсягу виробництва на одиницю.
Галузь із зростаючими витратами – галузь, крива тривалої пропозиції якої похило спрямована догори.
Галузь з постійними витратами – галузь, крива тривалої пропозиції якої є горизонтальною.
Галузь із спадними витратами – галузь, крива довгострокової пропозиції якої похило спрямована донизу.
Граничні витрати (або додаткові витрати) – збільшення витрат внаслідок виробництва додаткової одиниці продукції.
Економічний прибуток – різниця між виручкою та витратами фірми, включаючи всі альтернативні вартості.
Максимізація прибутку – мета фірми, досягається тоді, коли гранична виручка фірми дорівнює граничним витратам виробництва, в точці, де граничні витрати радше зростають, аніж зменшуються.
Середня виручка – сума виручки, поділена па кількість проданих одиниць продукції, тобто ціна за одиницю.
Технічна ефективність – має місце тоді, коли фірми поєднують свої ресурси для виробництва даного обсягу виробництва якомога дешевшим способом.
Ціноодержувач – фірма, що не має впливу на ринкову ціну.
 
Реферати
Проблеми формування розвитку підприємництва в процесі пострадянського трансформування суспільства.
Досконала конкуренція і проблеми розподілу доходу.
«Творче руйнування» як конкурентна сила.
Оцінка прибутків та втрат від урядової політики.
Література
Ватаманюк З., Панчишин С. Макро- і мікроекономіка. -Київ, 2001. С. 443-447, 456-463.
Горобчук Т. Т. Мікроекономіка. – Київ: ЦУЛ, 2002. -С. 54-61.
Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми. //Економіка України. -2003. -№7.
Мэнкью Г. Принципы экономикс. – М., 1999. – С. 296-304.
Лісовий А. В. Мікроекономіка. -Київ, 2003. -С. 109. -118.
Семінар 1
Вибір обсягу виробництва в довгостроковому періоді
Конкурентна рівновага в довгостроковому періоді
Пропозиція галузі в довгостроковому періоді
Чиста конкуренція і ефективність
Література:
 1. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999. – С. 254-257.
 2. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1996. – С. 229-256.
 3. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1998. – С. 205-222.
 4. Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфельда. – К. : Основи. – С. 77-96.
 
Контрольні питання
Крива пропозиції фірми за короткостроковій період – це крива нетривалих граничних витрат (вище від точки мінімуму середніх змінних витрат). Чому крива пропозиції за довгостроковий період не є кривою тривалих граничних витрат (вище від точки мінімуму середніх сумарних витрат)?
У точці тривалої рівноваги всі фірми даної галузі одержують нульовий економічний прибуток. Чому саме так?
Яка відмінність між економічним прибутком і виробничим надлишком?
Чому фірми входять в галузь, якщо вони знають, що в довгостроковому періоді їх економічний прибуток дорівнюватиме нулю?
Для галузі X характерна абсолютна (повна) конкуренція, так що кожна фірма галузі одержує нульовий економічний прибуток. Якби ринкова ціна впала, жодна з фірм не змогла б вижити. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням?
Чи відповідає дійсності таке твердження: фірмі слід завжди виробляти такий обсяг продукції, за якого тривалі середні витрати зводяться до мінімуму? Поясніть, чому.
Чи може існувати постійна віддача від масштабів у галузі, крива пропозиції якої похило спрямована вгору? Поясніть, чому.
Які умови необхідні для ринку, абсолютно відкритого для конкуренції? У світлі того, про що ви дізналися з цього розділу, чому кожна з цих умов має важливе значення?
Припустімо, що в конкурентній галузі спостерігається зростання попиту (тобто крива зміщується вгору). Якими етапами нарощуватиме обсяг виробництва ринок, відкритий для конкуренції? Чи зміниться ваша відповідь за умови, що уряд встановить верхню межу підвищення цін?
Задачі
Задача 1
Дана функція загальних витрат конкурентного виробника в короткостроковому періоді
Випуск продукції (в шт.) 012345
Загальні витрати (в грн.) 101216223040
 Визначте, який обсяг випуску продукції вибере виробник, якщо ринкова ціна товару 1) 3 грн., 2) 5 грн., 3) 7 грн., 4) 9 грн.
Який прибуток одержить виробник при цьому?
Якщо в галузь входить 1000 підприємств і кожне з них має таку ж функцію затрат, то визначте обсяг ринкової пропозиції при ціні 1) 3 грн., 2) 5 грн., 3) 7 грн., 4) 9 грн.
Якщо функція ринкового попиту має вигляд: 
Ціна (грн.) 3579
Обсяг попиту (шт.) 2700200015001000
Яка рівноважна ціна товару?
Яка величина обсягу випуску продукції кожним виробником?
Який прибуток одержить кожний виробник?
Що буде робити виробник в довгостроковому періоді: вступати в галузь чи покидати її?
Задача 2
Рис. 5. 
На рис. 5 приведені криві затрат підприємства, що функціонує в умовах досконалої конкуренції. Р – ринкова ціна.
Вкажіть на графіку обсяг випуску, при якому прибуток підприємства максимальний.
Відмітьте на графіку площу, що відповідає обсягу прибутку підприємства при даному рівні цін і випуску.
Припустимо, що галузь знаходиться в рівновазі. Яка це рівновага: короткострокова чи довгострокова? Відповідь обгрунтуйте.
Як вплине на дане підприємство зменшення ринкового попиту на товар, що його випускає галузь?
 Задача 3
Рис. 6. 
На рис. 6 показані криві доходу і витрат двох різних фірм, що функціонують у конкурентній галузі. Використовуючи цю інформацію, дайте відповіді на наступні питання:
При якому обсязі випуску фірма І зможе максимізувати прибуток?
При якому обсязі випуску фірма II мінімізує збитки?.
В якому часовому інтервалі оперують обидві фірми?
Площі якого чотирикутника дорівнюють економічні прибутки фірми І?
Площі якого чотирикутника дорівнюють збитки фірми II?
Чому дорівнює валовий дохід фірми І і фірми II?
Чому дорівнюють постійні витрати фірми І і фірми II?
Чому дорівнюють змінні витрати фірми І і фірми II?.
Який вид попиту представлено на рис. 6
Площі якого чотирикутника дорівнюють загальні витрати фірми І і фірми II?
Задача 4.
Який обсяг продукції (Q) слід виробляти фірмі в коротко- і довгостроковому періоді якщо MC=8+6Q, ATC=50+3Q і P=86.
 
Тести
В умовах досконалої конкуренції в тривалому періоді умовою рівноваги для максимізуючої прибуток фірми є ситуація, коли:
ціна дорівнює середнім змінним витратам;
ціна перевищує граничні витрати;
ціна дорівнює середнім повним витратам;
середні постійні витрати є мінімальними.
У галузі з постійним рівнем витрат еластичність короткострокової галузевої пропозиції дорівнює:
∞;
1;
0;
необхідна додаткова інформація.
Конкурентній фірмі, яка одержує нульовий прибуток, треба:
залишити галузь і знайти більш прибуткове застосування для задіяних ресурсів;
розширювати виробництво і намагатись одержати додатну величину прибутку;
діяти, як і раніше;
підняти ціну на свій товар;
розширювати виробництво і намагатись одержати додатну величину прибутку або діяти, як і раніше;
У галузі з постійним рівнем витрат еластичність довгострокової галузевої пропозиції дорівнює:
∞;
1;
0;
еластичності тривалої пропозиції фірми;
необхідна додаткова інформація.
У галузь виробників сорочок входять фірми з U-подібними кривими середніх сумарних витрат, а даний ринок перебуває в стані тривалої конкурентної рівноваги. Якщо уряд обкладе податком кожну вироблену сорочку, то:
 • кількість фірм зменшиться, проте сумарний обсяг виробництва залишиться тим самим;
 • кількість фірм зменшиться, проте обсяг на одну фірму залишиться тим самим;
 • кількість фірм залишиться такою самою, проте сумарний обсяг зменшиться;
 • сумарний обсяг зменшиться, проте обсяг виробництва на одну фірму може зрости або зменшиться;
 • усі відповіді неправильні.
 
Фото Капча