Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в короткостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

ціну товару і тому сприймає її як постійну величину, в силу малої частки продажів. Тому крива попиту для конкурентної фірми, що виробляє один продукт, виглядає як горизонтальна лінія

Основна ідея, що лежить в основі поведінки фірми – це максимізація прибутку. Фірма виробляє один продукт, витрати, на який залежать від обсягу виробництва, а продукт продається за поточною ринковою ціною. У цій ситуації фірмі нічого не залишається робити, як вибрати обсяг продаж, що максимізував би прибуток. Вважається, що обсяг продажі, який забезпечить максимум прибутку і буде оптимальним.
План
Принцип співставлення валового доходу з валовими витратами
Принцип співставлення граничного доходу і граничних витрат
Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді
ринкова пропозиція (пропозиція галузі) в короткостроковому періоді
4. 1. Пропозиція галузі в короткостроковому періоді
4. 2. Надлишок конкурентного виробництва у короткостроковому періоді.
Висновки
1. Принцип співставлення валового доходу з валовими витратами
Після того, як знайдена оптимальна комбінація факторів виробництва, задачею конкурентної фірми, що діє в короткостроковому періоді, є визначення обсягу випуску, що дає максимальний прибуток.
У короткостроковому періоді фірма може зіткнутися з різними рівнями цін, до яких вона може лише пристосовуватись. Від розміру ціни залежить, який варіант подальшої поведінки вибере фірма.
Таким чином, фірма повинна вирішувати три питання:
Чи варто виробляти даний товар?
Якщо виробляти, то, яку кількість?
Який прибуток при цьому буде одержанио?
При рішенні цих питань вона повинна пам'ятати, що:
  • у короткостроковому періоді фірма, нічого не роблячи (Q=0), зазнає збитків, рівні її постійним витратам;
  • доцільно продовжити виробництво, якщо вона може одержати або економічний прибуток, або збиток, що менше, ніж її постійні витрати;
  • доцільно робити такий обсяг продукції, при якому вона буде діставати максимальний прибуток або зазнавати мінімальних втрат.
Є два основні підходи для визначення фірмою того, чи варто робити й у якій кількості, щоб максимізувати прибуток.
Перший припускає порівняння сукупного доходу і сукупних збитків. другий – порівняння граничного доходу і граничних витрат.
Сукупний доход (TR) – це сума, отримана фірмою від продажів, знаходиться як добуток ціни проданого товару й обсягу продажів. 
TR=P*Q, (1) 
де Р – ціна, Q – обсяг продажів.
Середній доход (AR) – це доход продавця від реалізованої одиниці продукції, тобто ціна товару. 
AR=TR/Q, (2) 
де TR – сукупний доход, Q – обсяг продажів.
Відповідно до першого методу, прибуток визначається як різниця сукупного доходу і сукупних витрат (рис. 1).
Нахил прямої сукупного доходу постійний, тому що незмінний граничний дохід, дорівнює ціні товару. При малих обсягах виробництва прибуток негативний, дохід не покриває постійні і змінні витрати. При Q=0 фірма зазнає збитків у розмірі постійних витрат. В міру збільшення обсягу Q прибуток стає позитивним і зростає, поки не досягне точка максимуму, після цього прибуток починає знижуватися, оскільки сукупні витрати зростають швидше. 
 
Рис. 1. Сукупний доход, сукупні витрати і прибуток
 
Помітимо, що нахил кривої TC спочатку зменшується, а потім збільшується. Це означає, що граничні витрати знижуються при початку випуску і ростуть у мірі збільшення виробництва. Якщо фірма з якихось причин продовжує збільшувати виробництво після досягнення оптимального обсягу, то кожна додатково вироблена одиниця вже буде скорочувати наявний прибуток і може звести його до нуля.
Отже, обсяг продукції для одержання максимального прибутку, знаходимо в точці, де сукупний дохід максимально перевищує сукупні витрати. Якщо ринкова ціна не дозволяє фірмі працювати з прибутком, оптимальний обсяг продукції знаходимо в точці, де різниця між сукупними витратами і сукупним доходом є мінімальною. В цьому випадку фірма мінімізує збитки, оскільки вони будуть меншими, ніж виплата постійних витрат. У випадку, якщо ціна товару буде меншою ніж середні змінні витрати (або змінні витрати перевищують сукупний дохід), фірма тимчасово припиняє свою діяльність і несе збитки у розмірі постійних витрат.
2. Принцип співставлення граничного доходу і граничних витрат
Існує три таких варіанти: максимізація прибутку, мінімізація збитків і припинення діяльності.
Розглянемо випадок, коли ринкова ціна перевищує мінімум середніх загальних витрат короткострокового періоду. Це означає, що фірма дістає економічний прибуток, і її задачею є максимізація цього прибутку. Граничний виторг фірми є постійною величиною, рівній ціні товару. Крива граничного доходу одночасно являє собою криву попиту на одиницю товару і є горизонтальною прямою. Відповідно до правила рівності граничних витрат граничному доходові, максимізуючий прибуток обсяг випуску буде дорівнює Q*. Одержуваний фірмою сумарний економічний прибуток дорівнює площі заштрихованого прямокутника. 
Рис. 2. Максимізація прибутку
 
Припустимо тепер, що фірма зіштовхується з ринковою ціною, що нижче мінімуму середніх загальних витрат, але вище мінімуму середніх змінних витрат. У цьому випадку фірмі необхідно вирішити, продовжувати або припиняти виробництво. 
Рис. 3. Мінімізація збитків і припинення виробництва. 
 
Оскільки ціна нижче мінімальних середніх загальних витрат, фірма не тільки не одержує економічного прибутку, але і несе збитки. Однак середні змінні витрати при цій ціні ще покриваються. Це означає, що фірмі не слід припиняти виробництво, а потрібно знайти обсяг випуску, що дозволив би звести
Фото Капча