Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в короткостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

збитки до мінімуму. Цей випуск визначається за правилом MC = MR, і дорівнює Q*. При цьому фірма несе збитки, рівні площі ABCE, у той час як, припинивши випуск, вона б потерпіла збитки, рівні площі ABDF. Таким чином, виробництво продовжується доти, поки ціна покриває середні змінні витрати. Якщо ж вона нижча за мінімуму середніх змінних витрат, фірмі варто припинити виробництво.

3. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді
Оскільки в короткостроковому періоді фірма може зіштовхнутися із самими різними цінами, можна побудувати криву індивідуальної пропозиції фірми. Крива пропозиції показує залежність між ціною товару й обсягом його випуску. Оскільки конкурентна фірма з метою максимізації прибутку збільшує випуск доти, поки ціна не зрівняється з її граничними витратами, то взаємозв'язок між ціною і випуском буде показувати крива граничних витрат. Інакше кажучи, крива граничних витрат і буде кривою короткострокової пропозиції фірми. Однак з врахуванням того, що при ціні нижче мінімуму середніх змінних витрат фірма припинить випуск, частину кривій граничних витрат фірми, що лежить нижче мінімуму середніх змінних витрат, не беруть до уваги. Отже, вихідним обсягом випуску буде Q0. Чим вище ринкова ціна, тим більше можливість одержання прибутку, а отже, сильніше стимул до розширення виробництва. 
 
Рис. 4. Крива пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді
 
4. Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) в короткостроковому періоді
4. 1. Пропозиція галузі в короткостроковому періоді
Крива ринкової пропозиції в короткостроковому періоді визначає обсяг виробництва галузі в короткостроковий період при кожній можливій ціні. Галузевий обсяг виробництва – це сума всіх обсягів, запропонованих окремими фірмами. Отже, криву ринкової пропозиції можна вивести додаванням кривих пропозиції цих фірм (рис. 5). Крива граничних витрат кожної фірми проводиться лише в тій її частині, яка лежить вище від кривої її середніх змінних витрат.
За ціни, нижчої від рівня P1, галузь нічого не вироблятиме, оскільки P1 – це мінімальні середні змінні витрати фірми з найнижчим рівнем витрат. У проміжку між P1 і P2 продукцію вироблятиме лише третя фірма, отже, крива галузевої пропозиції буде ідентичною до цього відрізку кривої граничних витрат MC3 третьої фірми. За ціни P2 галузева пропозиція – це сума пропозицій всіх трьох фірм. За ціни P3 галузь пропонує 21 одиницю товару. 
Рис. 5. Галузева пропозиція в короткостроковому періоді
 
 
Крива галузевої пропозиції в короткостроковому періоді є сумою по горизонталі кривих пропозиції окремих фірм. Оскільки крива середніх змінних витрат третьої фірми розміщена нижче, ніж перших двох, то крива ринкової пропозиції S починається на рівні ціни P1 і наслідує рух кривої граничних витрат MC3 третьої фірми, поки не досягає рівня P2, в якому відбувається згин. Для всіх рівнів цін, вищих за P2, кількість галузевої пропозиції – це сума кількостей пропозиції кожної із трьох фірм.
4. 2. Надлишок конкурентного виробника у короткостроковому періоді
Споживчий надлишок – це різниця між максимальною сумою, яку особа заплатить за одиницю товару, та її ринковою ціною. Аналогічну концепцію можна застосувати і до фірм. При зростанні граничних витрат ціна товару перевищує граничні витрати на кожну вироблену одиницю продукції, за винятком останньої. В наслідок цього фірма має надлишок на всіх одиницях продукції, крім останньої. Виробничий надлишок фірми – це сума (яка перевищує витрати на всі одиниці продукції) різниці між ринковою ціною товару та граничними витратами виробництва. Таким чином, величину споживчого надлишку визначено площею на графіку нижче від кривої індивідуального попиту та вище за ринкову ціну товару, а величину виробничого надлишку визначено площею, яка розміщена вище від кривої пропозиції виробника та нижче за ринкову ціну.
 
Рис. 6. Виробничий надлишок фірми.
 
На рис. 6 розглянуто виробничий надлишок для фірми. Обсяг виробництва, який максимізує прибуток, позначено k*, де P = MCf. Споживчий надлишок задано у тонованій площині, яка розміщена нижче від горизонтальної кривої попиту на товар фірми та вище за її криву граничних витрат від нульового рівня виробництва до обсягу виробництва к, за якого б прибуток був максимальним.
Виробничий надлишок пов'язаний із прибутком, але не дорівнює йому. Виробничий надлишок вираховує із суми виручки лише змінні витрати, тоді як прибуток віднімає як змінні, так і фіксовані витрати:
З цього випливає, що в короткостроковому періоді, коли фіксовані витрати мають додатну величину, виробничий надлишок завжди перевищує суму прибутку.
Межа, до якої фірми отримують виробничий надлишок, залежить від їх виробничих витрат. У фірм з високим рівнем витрат виробничий надлишок менший, а у фірм, рівень витрат яких низький, – більший. Додаючи усі величини виробничих надлишків фірм, ми можемо визначити виробничий надлишок для ринку. Це можна простежити на рис. 7, на якому крива ринкової пропозиції починається на вертикальній осі в точці, яка відповідає величині середніх змінних витрат фірми на ринку з найменшими витратами. Виробничий надлишок – це площина, яка розміщена нижче від рівня ринкової ціни товару та вище за криву пропозиції між рівнями виробництва 0 та k. 
 
Рис. 7. Виробничий надлишок на ринку.  
 
ВИСНОВКИ
Таким чином, умови роботи фірми в короткостроковому періоді:
  • фірма
Фото Капча