Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в короткостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

дістає економічний прибуток у короткостроковому періоді, якщо Р> minAC;

 • дістає нормальний прибуток, якщо P=minAC;
 • продовжує діяльність, але зазнає збитків, якщо TR>VC, PQ>AVC (Q) і, отже, P>AVC;
 • точка припинення діяльності фірми P=minAVC;
 • Крива пропозиції фірми в короткостроковому періоді – частина кривої її граничних витрат, що лежить вище кривій середніх змінних витрат. Фактично крива пропозиції фірми – це частина кривої МС вище min AVC, тому що крива пропозиції – це зв'язок між ціною і кількістю продукції, причому конкурентна фірма, щоб максимізувати прибуток, завжди працює доти, поки ціна не зрівняється з граничними витратами. Отже, динаміка зміни граничних витрат і їхня рівновага з ціною надає право розглядати криву МС на відрізку вище мінімальних середніх змінних витрат як криву пропозиції.
  Основна література
  1. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономическая модель. -СПб., 1992. – 163-192.
  2. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999. – С. 254-257.
  3. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1996. – С. 229-256.
  4. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1998. – С. 205-222.
  5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М. : Дело, 1993. – С. 155-173.
  Допоміжна література
  1. Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфельда. – К. : Основи. – С. 77-96.
  2. Задоя А. О. Мікроекономіка. Курс лекцій. – К. : Знання, 2000. – С. 89-102.
  3. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. – Київ: Знання, 1998. – С. 238-262.
  Словник нових термінів і понять
  Абсолютна конкуренція – ринок, на якому всі товари є абсолютними замінниками, не існує вхідних бар'єрів і жодна з фірм не може вплинути на ціну ринку.
  Гранична виручка – зміна в розмірі виручки, спричинена збільшенням обсягу виробництва на одиницю.
  Галузь із зростаючими витратами – галузь, крива тривалої пропозиції якої похило спрямована догори.
  Галузь з постійними витратами – галузь, крива тривалої пропозиції якої є горизонтальною.
  Галузь із спадними витратами – галузь, крива довгострокової пропозиції якої похило спрямована донизу.
  Граничні витрати (або додаткові витрати) – збільшення витрат внаслідок виробництва додаткової одиниці продукції.
  Економічний прибуток – різниця між виручкою та витратами фірми, включаючи всі альтернативні вартості.
  Змінні витрати – витрати, які змінюються залежно від рівня виробництва, такі як видатки на заробітну плату і сировину.
  Максимізація прибутку – мета фірми, досягається тоді, коли гранична виручка фірми дорівнює граничним витратам виробництва, в точці, де граничні витрати радше зростають, аніж зменшуються.
  Середня виручка – сума виручки, поділена па кількість проданих одиниць продукції, тобто ціна за одиницю.
  Фіксовані витрати – витрати, що не змінюються водночас з рівнем виробництва, такі як технічне обслуговування устаткування та плата за страхові послуги.
  Функція витрат – зв'язок між вартістю виробництва та обсягом продукції фірми або кількох фірм.
  Ціноодержувач – фірма, що не має впливу на ринкову ціну.
   
  Реферати
  Основні наукові теорії про цілі фірми (неокласична, управлінська та теорія агентських угод).
  Прибуток: суть, види, парадокс прибутку.
  Основні методи максимізації прибутку.
  Рентабельність підприємства, як показник ефективності його діяльності.
  Умови прибутковості, збитковості та згортання виробництва конкурентною фірмою в короткостроковому періоді.
   
  ЛІТЕРАТУРА:
   
  1. Ватаманюк З., Панчишин С. Макро- і мікроекономіка. -Київ, 2001. С. 443-447, 456-463.
  2. Горобчук Т. Т. Мікроекономіка. – Київ: ЦУЛ, 2002. -С. 54-61.
  3. Мэнкью Г. Принципы экономикс. – М., 1999. – С. 296-304.
  4. Лісовий А. В. Мікроекономіка. -Київ, 2003. -С. 109. -118.
  Семінар 1
  Визначення обсягів виробництва конкурентною фірмою на основі співставлення валового доходу і валових витрат.
  Максимізація прибутку.
  Мінімізація збитків.
  Умови тимчасового припинення діяльності.
  Визначення обсягів виробництва конкурентною фірмою на основі співставлення граничного доходу і граничних витрат.
  Максимізація прибутку.
  Мінімізація збитків.
  Умови тимчасового припинення діяльності.
  Семінар 2
  Побудова кривої пропозиції конкурентної фірми в короткостроковому періоді.
  Ринкова пропозиція (пропозиція галузі) в короткостроковому періоді.
   
  ЛІТЕРАТУРА:
  1. Макконнелл К., Брю С. Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999. – С. 254-257.
  2. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1996. – С. 229-256.
  3. Семюелсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К. : Основи, 1998. – С. 205-222.
  4. Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфельда. – К. : Основи. – С. 77-96.
   
  Контрольні питання
  Навести приклади критики припущення про максимізацію прибутку фірмою. Що можна на це відповісти?
  Навести приклади впливу на надлишок споживача та виробника цінового контролю. Скористайтесь графіком.
  Розглянути модель максимізації прибутку за умови, що діє лише закон зростаючих граничних витрат. Виписати необхідні та достатні умови для точки максимального прибутку.
  Дослідити модель максимізації прибутку за умови, що дії лише закон спадних граничних витрат.
  Поясніть, чому фірма на досконало конкурентному ринку не зменшує ціну нижче ринкового рівня задля залучення більшої кількості клієнтів. Скористайтесь графіком.
  Чи можете Ви навести приклади несільськогосподарських ринків досконалої конкуренції? поясніть свій вибір на основі 5 принципів, що характеризують модель досконалої конкуренції.
  Припустимо, що ціни факторів виробництва збільшуються, а ринкова ціна лишається незмінною. Що
  Фото Капча