Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мікроекономічний ринок продуктів: модель чистої конкуренції (максимізація прибутку в короткостроковому періоді)

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

відбудеться з кількістю фірм в галуз. в короткостроковому періоді? В довгостроковому? Проілюструвати графічно.

В короткостроковому періоді фірма робить все можливе, але несе збитки, оскільки P < ATC. Чи можливо, якщо фірма залишиться в бізнесі в довгостроковому періоді, навіть якщо ціна лишається на поточному рівні. Проілюструйте Вашу відповідь, користуйтесь співвідношенням ATC і LAC.
Задачі
Задача 1.
Витрати на одиницю продукції для діючого в умовах чистої конкуренції виробника в такій залежності від обсягу. 
Загальна
кількість
товаруСередні
постійні
витрати, Середні
змінні
витрати, Середні
загальні
витрати, Граничні
витрати,
 
Q шт. грн. грн. грн. грн
0---
16045
23045, 5
32040
41537, 5
51237
61037, 5
78. 5738, 57
87. 5040, 63
96. 6743, 33
106. 046, 50
при ціні продукту в 32 грн., чи буде дане підприємство виробляти продукцію в короткостроковому періоді? Чому так або чому ні? Якщо буде виробляти, то який обсяг максимізує прибуток або мінімізує збитки? Поясніть. Визначте величину економічного прибутку або збитку.
Відповідь дайте на питання а) при умові, що ціна продукту – 41 грн.
Відповідь дайте на питання а) при умові, що ціна продукту – 52 грн.
Задача 2.
Підприємство знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних затрат підприємства від випуску продукції наведена в таблиці: 
Випуск продукції в одиницю часу, шт. Загальні затрати, грн. 
06
19
210
З13
418
525
Якщо ринкова ціна товару 6 грн., який обсяг слід вибрати? Нижче якого рівня повинна знизитись ціна, щоб підприємство закрилось?
Задача 3.
Підприємство знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Залежність загальних затрат підприємства від випуску продукції наведена в таблиці. 
Випуск продукції
в одиницю часу, шт. Загальні затрати, грн. 
06
113
218
321
426
533
642
Якщо ринкова ціна товару 8 грн., то який обсяг слід вибрати?
Нижче якого рівня повинна знизитись ціна, щоб підприємство закрилось?
Задача 4.
Підприємство знаходиться в умовах досконалої конкуренції.
Залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції наведена в таблиці. 
Випуск продукції
в одиницю часу,
шт. Загальні затрати,
грн. 
020
160
280
3120
4180
5260
Якщо ринкова ціна товару 60 грн., який обсяг слід вибрати? Нижче якого рівня повинна знизитись ціна, щоб підприємство закрилось?
Задача 5
В таблиці наведені дані про витрати й доходи фірми, що оперує на ринку досконалої конкуренції. Використовуючи цю інформацію, виконайте наступні завдання.
Розрахуйте відповідні показники й заповніть таблицю. 
Змінний ресурс (Q) (PN) (РQ) (TR) (AR) (MR) (TС) (FC) (VC) (АТС) (AVC) (AFC) (MC) 
одиницігрн. 
00202150
15
215
330
450
575
695
7110
8120
9125
10125
При якому обсязі випуску фірма максимізує прибуток чи мінімізує збитки?
Побудуйте криві AR, MR, ATC, AVC, AFC, MC. Покажіть на графіках оптимальний обсяг виробництва.
Тести
В галузі функціонує 1000 фірм. В кожної фірми граничні витрати при виробництві 5 одиниць товару – 2 грн., 6 одиниць – 3 грн., 7 одиниць – 5 грн. Якщо ринкова ціна одиниці продукту буде дорівнювати 6 грн., то галузевий випуск:
не більше 5000 од. ;
5000 од. ;
6000 од. ;
7000 од. ;
не менше 7000 од.
В короткостроковому періоді конкурентна фірма припинить виробництво, якщо:
середні змінні витрати більші, ніж ціна;
ціна менша мінімальних середніх повних витрат;
нормальний прибуток нижчий середньогалузевого;
сукупний доход менший, ніж сукупні витрати.
В короткостроковому періоді фірма, що максимізує прибуток, припинить виробництво, якщо:
ціна буде меншою за мінімальні середні змінні витрати;
нормальний прибуток нижчий середньогалузевого;
загальний дохід менший загальних витрат;
загальний дохід менший загальних змінних витрат;
середні змінні витрати менші за ціну.
В якій з наступних ситуацій, максимізуюча прибуток фірма повинна залишити свій обсяг випуску продукції незмінним:
МR>МС і ТR>ТС;
МR>МС і ТR=ТС;
МR-МС і ТR>ТС;
різниця між МR. і МС є максимальною.
Граничний доход є не нижчим, ніж ринкова ціна для фірми, що функціонує в умовах:
досконалої конкуренції;
монополістичної конкуренції;
монополії;
олігополії.
Лінія попиту на продукцію підприємства за умов досконалої конкуренції характеризується:
одиничною еластичністю;
низькою еластичністю;
абсолютною еластичністю;
абсолютною нееластичністю.
Лінія пропозиції підприємства в короткому періоді за умов досконалої конкуренції:
співпадає з дільницею лінії МС, що лежить вище АVС;
співпадає з дільницею лінії АVС, що лежить вище МС;
співпадає з лінією попиту на продукцію підприємства;
виводиться з ринкової кривої пропозиції.
Мале підприємство випускає прилади. При цьому мінімальні середні змінні витрати складають 30 грн. за од., а мінімальні середні сукупні витрати = 60 грн. за од, за умови, що ринкова ціна приладу 45 грн. :
підприємству слід негайно припинити виробництво;
слід розширити випуск приладів;
треба залишитись в бізнесі, поки підприємство може покривати частину змінних витрат;
жодна з відповідей не є вірною.
Яке з наступних тверджень означає, що умови досконалої конкуренції не виконуються:
лінія попиту на продукт товаровиробника має від'ємний нахил;
лінія граничних затрат перетинає лінію середніх затрат в точці, що відповідає мінімальному значенню АТС;
лінії середніх та граничних затрат мають дугоподібну форму;
лінія попиту на продукт товаровиробника – горизонтальна лінія.
Який з наступних ринків більше всього відповідає умовам досконалої конкуренції?
сталі;
послуг перукарні;
автомобілів;
акцій і облігацій фірм;
бензину.
Якщо крива граничних витрат товаровиробника перетинає лінію його середніх змінних затрат в точці, що відповідає 400 грн., а середніх загальних 500, то він зупинить виробництво при поточній ціні продукту, яка дорівнює:
нижче 500, але вище 400;
500;
товаровиробника задовольнятиме всяка ціна:
нижче 400.
 
Фото Капча