Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Монтаж та обслуговування електрообладнання в телятнику на 368 голів в агрофірмі Петропавліського ПГГ тваривництва

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 
«Монтаж та обслуговування електрообладнання в телятнику на 368 голів в агрофірмі Петропавліського ПГГ тваривництва»
 
АНОТАЦІЯ
 
До дипломного проекту на тему: «Монтаж і обслуговування електрообладнання в телятнику на 368 голів в ООО «Нибас».
Фартух О. А. Дипломний проект. – Дніпропетровськ. КЕДДАЭУ 2015 р.
Дипломний проект розроблений на основі реальних матеріалів по експлуатації і технічного обслуговування в телятнику на 368 голів в ООО Нибас, Петропавлівського району, Дніпропетровської області.
В загальній частині проекту дана виробничо-господарська характеристика об’єкту та стан його електромеханізації, характеристика основних технологічних процесів, вибрали електричні двигуни приводу технологічних машин електрообладнання, склав розрахунково-монтажну схему силової мережі об’єкту, вибрав розподільчі пристрої, марки способу прокладки і переріз проводів силового кола.
В спеціальній частині проекту дається характеристика електротехнічного обслуговування, робота схеми управління і захисту електродвигунів, визначив можливі несправності, налагодження електрообладнання.
Розділ «Економіка і організація виробництва» включає себе складання кошторису на налагодження електрообладнання господарським методом.
Розділ «Заходи по техніці безпеки та протипожежній техніці» це аналіз потенційних небезпек і шкідливостей в корівнику, розрахунок заземлюючих пристроїв Р. У., Виконання УВЕП, протипожежні заходи в виробничому приміщенні, комплектування РП захисними засобами, комплектування приміщення засобами гасіння пожежі.
Охорона навколишнього середовища включає в себе заходи по охороні навколишнього середовища.
 
ЗМІСТ
 
 Вступ
1. Загальна частина
1.1. Виробничо – господарська характеристика об’єкту та стан його електромеханізацій і автоматизації
1.2. Характеристика основних технологічних процесів
1.2.1. Інженерна підготовка електромонтажних та налагоджувальних робіт
1.3. Вибір електричних двигунів приводу технологічних машин
1.4. Вибір електрообладнання
1.5. Складання розрахунково-монтажної схеми силової мережі об’єкту
1.6. Вибір розподільчих пристроїв
1.7. Вибір марки способу прокладки та перерізу проводів силової мережі
1.8. Світлотехнічний і електричний розрахунок освітлення
1.9. Вибір джерел світла і освітлювачів
1.10. Монтаж. Розміщення освітлювачів
1.11. Розрахунок загального рівномірного освітлення приміщень
1.12. Вибір апаратури керування освітлювальним устаткуванням
1.13. Вибір і розрахунок внутрішніх освітлювальних мереж
1.13.1. Монтаж освітлювальних електромереж
1.14. Розрахунок електричних навантажень
1.15. Визначення навантажень на вводі в корівник
1.16. Компенсація реактивних навантажень
1.17. Вибір місцезнаходження установки Б. К.
1.18. Вибір потужності групової К. У.
2. Спеціальна частина
2.1. Електротехнічне обслуговування електрообладнання
2.2. Робота схеми управління і захисту електродвигунів ТСН-160
2.3. Визначення можливих несправностей
2.4. Налагодження електрообладнання
2.5. Техобслуговування електрообладнання
3. Економіка і організація виробництва
3.1. Складання кошторису на налагодження електрообладнання господарським методом
4. Заходи по техніці безпеки та протипожежній техніці
4.1. Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей в корівнику
4.2. Виконання заземлюючого устаткування розподільчого щита
4.3. Виконання УВЕП
4.3.1. Опосвідчення стану безпеки силового електроустаткування корівника
4.4. Протипожежні заходи у виробничому приміщенні
4.5. Комплектування РЩ захисними засобами
4.6. Комплектування приміщення засобами гасіння пожежі
5. Охорона навколишнього середовища
5.1. Заходи по охороні навколишнього середовища
Висновок
Список використаної літератури
 
 ВСТУП
 
В сільському господарстві за період з 1970 року електричні потужності зросли майже в 3, 5 рази і складає в середньому на одного працівника вище 2, 5 кВт.
Істотними тенденціями сучасного сільськогосподарського виробництва є з одного боку постійним зростанням його масштабів, підвищення кількості та якості сільськогосподарських продуктів, з іншого – прогресуючий дефіцит робочої сили непопулярність монотонної і важкої фізичної, ручної праці.
У господарствах щороку споживається більш ніж 10% усієї виробленої в країні електроенергії, а за сумарною потужністю, кількістю і номенклатурою використаного електрообладнання сільське господарство країни займає одне з провідних місць серед галузей сільського господарства.
В дипломному проекті розглянуто електрифікацію виробництва процесів в телятнику на 368 голів та рекомендується для упровадження в умовах виробництва розробки монтажу та наладки електрообладнання перед уведенням його в експлуатацію.
 
 
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
1.1. Виробничо-господарська характеристика об’єкту та стан його електромеханізації і автоматизації
 
Сільсько-фермерське господарство «Нибас» організоване в 2001 році. По своїм розмірам це велике господарство в районі, та середнє в області.
ООО «Нибас» розташоване в селі Петропавловка Петропавлівського району в 2. 5 км від районного центру та 210 км від обласного. З вище указаними пунктами, господарство зв’язане дорогами з твердим покриттям.
Природно-кліматичні умови ООО»Нибас» відносяться до зони помірно континентального клімату з абсолютною максимальною температурою +35 0С та мінімальною -20 0С. В цілому природні ресурси та кліматичні умови сприятливі для виробництва, вирощування багатьох сільськогосподарських культур та великої рогатої худоби.
ООО»Нибас» має м’ясомолочну направленість, а також займається вирощуванням технічних та зернових культур. Спеціалізується господарство по виробництві молока, м’яса, зерна. Допоміжними в господарстві являються вирощування соняшника та цукрового буряка.
В 2002 році в ООО»Нибас» був проведений газ, а в 2001 році господарство було електрифіковано. В 1999році на території господарства був побудований корівник на 400 голів.
Електропостачання ООО»Нибас» здійснюється від підстанції Петропавлівського РЕМУ.
Рівень механізації в господарстві високий із 18 приміщень механізовано 15. В господарстві автоматизовані процеси припливної і
Фото Капча