Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Монтаж та обслуговування електрообладнання в телятнику на 368 голів в агрофірмі Петропавліського ПГГ тваривництва

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 

даних, інструкцій щодо експлуатації устаткування;

- визначення достатності і працездатності захисно-блокувальних пристроїв;
- оцінка стану безпеки електроустановки, а також стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об’єктів;
- перевірка періодичності і якості виконання регламентних робіт щодо обслуговування електроустаткування;
- оцінка рівня фахової підготовки працівників з питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконуються.
Електродвигуни: стан вводів, ошиновки, заземлення, відповідність захисту, наявність оперативних написів.
Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки.
Утримання правил приймання електрообладнання після ремонту: ведення записів про результати ремонту електрообладнання в формулярах, ремонтному журналі, паспорті електроустановки, наявність необхідних протоколів і актів.
Наявність оперативної документації і стан оперативної роботи. Стан охорони праці на робочих місцях. Організація перевірки знань ПТЕ, ПБ експлуатація електроустановок споживачів.
Присвоєння груп з електробезпеки, відповідність комісії, оформлення результатів перевірки знань.
Наявність плану робіт щодо профілактики електротравматизму.
Організація проведення робіт в електроустановках, допуск до роботи.
Наявність та стан документації.
Наказ про особу, відповідальну за електрогосподарство, її професійна відповідальність.
Список осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження, вести оперативні переговори, а також переліку телефонів диспетчерів енергопостачальної організації та доступність зв’язку.
Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів і цих правил.
Список електротехнічних працівників.
Медичний висновок про дозвіл на право роботи електротехнічних працівників в електроустановках.
Список осіб, які можуть призначатися відповідальними особами.
Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом та за розпорядженням.
Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації.
Однолінійна схема установок.
Комплект експлуатаційних інструкції та інструкцій з охорони праці.
Журнал інструктажів.
Журнал обліку електроінструменту.
План навчання електротехнічних працівників безпеці праці.
План протиаварійних тренувань.
Журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань.
Оперативний журнал.
Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж.
Журнал обліку захисних засобів.
Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструментів з ізольованими ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів.
Журнал обліку робіт за нарядами розпорядженнями.
Графік огляду кабельних трас, кабельних споруд, повітряних ліній.
Виконавча документація підземних кабельних трас і заземлюючих пристроїв з прив’язками до будівель і постійних споруд із зазначенням місця встановлення з’єднувальних муфт і перетинів з комунікаціями.
 
4.4. Протипожежні заходи у виробничому приміщенні
 
Для усунення причини пожеж проводять різні заходи: технічні, експлуатаційні, організаційні, режимні.
До технічних заходів відносяться дотримання протипожежних норм при спорудженні будівель, пристроїв відхилення. Щитки та вимикачі освітлювальних ланцюгів виносять із небезпечних для пожежі приміщень. Розподільчі пристрої, щити та шафи напругою до 1000 В і вище встановлюють в пожежнонебезпечному приміщенні, тільки в закритому і захищеному виконанні, ізоляція дротів електропроводок повинна бути розрахована на напругу не нижче 500 В, кабелі не повинні мати рушійну обмотку, а конструкції не повинні мати матеріал, який загорається.
Експлуатаційні заходи передбачають технічну експлуатацію виробничих агрегатів, котельних ті інших установок, і електрообладнання, вірне утримання будівель на території підприємства.
До організаційних заходів відносяться, розробка і створення інструкцій і плакатів, а також вивчення виробничим персоналом протипожежних правил.
Важливими заходами під час організації гасіння пожеж, являється евакуація людей і тварин з небезпечних зон.
 
4.5. Комплектування РЩ захисними засобами
 
Обидві щитові телятника, де встановлені силові розподільчі пристрої і компенсаційна установка, комплектується електрозахисним діелектричним засобом [5] ст. 407.
 
Таблиця 8- Розподільчі пристрої напругою до 1000 В
 
 
4.6. Комплектування приміщення засобами тушіння пожежі
 
4.6.1. Засоби гасіння пожеж, які знаходяться в приміщенні:
 
Щит із протипожежним інвентарем – 2 шт;
Відра – 10 шт;
Бочка з водою 250 л – 1 шт;
Ящик з піском – 0, 5 м3;
Ломи – 2 шт;
Гачки – 2 шт;
Пилка – 1 шт;
Лопати – 2 шт;
Кирки – 2 шт;
 
4.6.2. Засоби гасіння пожеж які знаходяться в середині телятника:
 
Щит – 2 шт;
Бочка з водою – 4 шт;
Відра – 8 шт;
Вогнегасники ОХП – 2 шт;
Вогнегасники ОУ – 2 шт;
Шнури для виводу тварин – 2 шт;
Ящик з піском – 2 шт,
 
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 
5.1. Заходи по охороні навколишнього середовища
 
Для виключення сільськогосподарського забруднення біосфери:
– Під будівництво комплексу виділити ділянку землі з низькою родючістю;
- Після завершення будівництва забезпечити збереження родючості шару землі;
- Розташувати комплекс, щоб вітри були спрямовані в протилежному напрямі від населеного пункту;
- Від комплексу виключити стік фермерських відходів в річку або струмок;
- Гнієзбирач розташований на відстані від комплексу і населення;
- Навкруги розташувати захисну полосу з листяних порід дерев;
- Розбити клумби та кутки та відпочинку для обслуговуючого персоналу, розташувати з протилежної сторони дії витяжної вентиляції;
- Стоки тваринницького комплексу, направити в збирач рідкого гною шляхом каналізації;
- Люк ями збирача рідкого гною закрити металевою кришкою;
Перевезення рідкого гною на поля здійснюється герметизованими авторозкидувачами.
 
ВИСНОВОК
 
Дипломний проект на тему: «Монтаж та обслуговування електрообладнання електрифікованого телятника на 368 голів ООО «Нибас» виконано на основі матеріалів, які були зібрані під час проходження переддипломної практики та під час виконання дипломного проекту.
В загальній частині проекту дана виробничо-господарська характеристика об’єкту та стан його електромеханізації, характеристика основних технологічних процесів, вибрали електричні двигуни приводу технологічних машин електрообладнання, склав розрахунково-монтажну схему силової мережі об’єкту, вибрав розподільчі пристрої, марки способу прокладки і переріз проводів силового кола.
В спеціальній частині проекту дається характеристика електротехнічного обслуговування, робота схеми управління і захисту електродвигунів, визначив можливі несправності, налагодження електрообладнання.
Розділ «Економіка і організація виробництва» включає себе складання кошторису на налагодження електрообладнання господарським методом.
Розділ «Заходи по техніці безпеки та протипожежній техніці» це аналіз потенційних небезпек і шкідливостей в корівнику, розрахунок заземлюючих пристроїв Р. У., Виконання УВЕП, протипожежні заходи в виробничому приміщенні, комплектування РП захисними засобами, комплектування приміщення засобами гасіння пожежі.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 
  1. Олійник В. С. Довідник сільського електрика – К. : Урожай, 1989. – 359 с.
  2. Електричне освітлення та опромінення Методичні рекомендації, 2002. -53 с.
  3. Довідник про раба електромонтажника – К. : Урожай, 1989. – 268 с.
  4. Кноррінг Г. М. Світлотехнічні розрахунки в установках штучного освітлення – ЛенінградЕнергія, 1973. – 682 с.
  5. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів – Х. : Видавництво «Індустрія», 2007. 271 с.
  6. Правила улаштування електроустановок. – Х. : Видавництво «Індустрія», 2008 – 228с.
  7. Куценко Ю. М., Яковлєв В. Ф. Монтаж електрообладнання і систем керування – К. : Аграрна освіта, 2009. – 347 с.
 
 
 
Фото Капча