Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Монтаж та обслуговування електрообладнання в телятнику на 368 голів в агрофірмі Петропавліського ПГГ тваривництва

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 

center;">3.1. Складання кошторису на налагодження електрообладнання господарським методом

 
Пояснювальна записка по кошторису на налагодження електрообладнання в телятнику на 368 голів в ООО»Нибас» Петропавлівського району Дніпропетровської області. Кошторис складений по кресленню розміщення електрообладнання у виробничому приміщенні телятника на 368 голів на основі цінника на пусконалагоджувальні роботи, електричні пристрої.
На вартість пусконалагоджувальних робіт по всьому об’єкту проводяться нарахування накладних витрат в розмірі 65% і планові 10%.
Локальний кошторис №1 на виконання пусконалагоджувальних робіт.
Кошторисна вартість 1896, 4 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 537, 9 тис. люд*год.
Кошторисна заробітна плата 948, 2 тис. грн.
Складено в поточних сумах станом на 2015р.
 
Таблиця 7 – Вартість робіт на налагодження електрообладнання в телятнику на 368 голів господарським методом
 
4. ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРТИПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ
 
4.1. Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей в корівнику
 
Сучасний телятник на 368 голів – високомеханізована ферма промислового типу. Насиченість технологічними машинами і засобами електромеханізації потребує пильності і обережності обслуговуючого персоналу, так як враховуючи частини машин і можливість виносу електричного потенціалу на корпуси обладнання в разі виникнення аномальних режимів електроустановок, представляє потенційну небезпеку для персоналу і тварин. Це пояснюється високою вологістю в тваринницьких приміщеннях.
Основними шкідливими факторами в корівнику являється:
  • наявність в середині приміщення шкідливих, хімічних речовин;
  • підвищена вологість;
  • різка зміна потоку повітря, протяги.
Багато факторів в залежній ступені нейтралізуються відповідними заходами.
 
4.2. Виконання заземлюючого устаткування розподільчого щита
 
Згідно вимог ПУЭ-2005 опір контуру заземлення в мережах 380/220 В, повинен бути не більше 4 Ом, з рахунком відповідних заземлювачів. Контур заземлення виконується заглибленням в грунт вертикальних металевих стержнів діаметром 0, 01 або 10 мм довжиною 5 м, сполучених між собою металевою шиною.
 
4.3. Виконання УВЕП
 
В доповнення до заземлення широко використовують улаштування для вирівнювання потенціалів УВЕП. Їх взагалі використовують на фермах великої рогатої худоби. УВЕП зображають собою конструкцію, яка складається з двох металевих вирівнюючи провідників, які закладають на пісчану основу, перед заливкою підлоги тваринницьке приміщення бетоном. Вимірювальні провідники прокладають в кожний ряд розміщення тварин, під їх передніми чи задніми ногами. Відстань між провідниками повинна бути 1, 2…1, 4 м. для вирівнюючи провідників використовують стальну катанку діаметром 6…8 мм.
Вирівнюючи провідник повинні мати надійний електричний контакт між собою ї з металевою конструкцією приміщення. Для цього їх з’єднують за допомогою зварювання поперечними провідниками, які прокладають з обох сторін центрального проводу і виконуються з того ж матеріалу, що і вирівнюючи провідники, і повинні бути прикріплені при допомозі гайок до металоконструкції корівника. Стальні провідники закладаються в бетонну підготовку підлоги. Не можливо покривати ізоляційним складом за винятком виводів баєчних зєднань, які повинні бути пофарбовані чорним бітумним маслом № 150.
Експлуатаційний контроль пристроїв проводиться не менше 2-х разів на рік – це перевірка цілісності вирівнюючих провідників, шляхом виміру опору кожної петлі омметром. Опір петлі не повинен перевищувати 1 Ом.
Грозозахист корівника
Зони захисту окремо стоячих і встановлених на споруду відводів блискавки, визначають таким чином: розглядають висоту відводу блискавки над рівнем землі, і якщо проектується відвід блискавки групи рядом розташованих об’єктів, то потрібно враховувати для території захисту більш високі приміщення. Так, наприклад, на сучасних тваринницьких комплексах частина території можливо попадає в зону захисту силосних веж. Необхідно враховувати оточуючі дії котельних труб, водопостачальних веж та інших об’єктів, які підіймаються над захисним об’єктом предметів, захист від блискавки який також повинен бути забезпечений відповідними засобами. Створювані цими спорудами зони захисту визначають аналогічно стержневим і тросовим приводом захисту від блискавки. Зона захисту одиночного стержневого приводу захисту від блискавки представляє собою круговий конус. Горизонтальний перетин зони захисту на рівній висоті, в тому числі і на висоті hx захисного об’єкту представляють собою радіусом rx.
Для визначення величини радіуса захисту rх на різній висоті hx зони захисту використовують формули:
 rx = 1, 5 (h-1, 25hx), м ()
hx =0; h = 6 м.
rx = 1, 5 (6-1, 1. 25*0) = 9м
Приймаємо 12 стержневих відводів блискавки.
 
4.3.1. Опосвідчення стану безпеки силового електроустаткування корівника
 
Періодичність опосвідчень стану безпеки встановлена один раз на три роки, після первинного опосвідчення, яке провадиться протягом року після затвердження цих Правил.
Рівень безпечного стану електроустановок оформлюється актом, у якому оцінюються стан безпеки діючого електроустаткування, наявність необхідної експлуатації та оперативної документації в електрогосподарстві.
Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів, оформлюється комісією підприємства у складі:
- керівника (головного інженера) – голова комісії;
- начальника енергетичної служби (особи, відповідальної за електрогосподарства) ;
- начальника відділу охорони праці.
Акт затверджується керівником підприємства (організації), власником.
В разі відсутності на підприємстві (організації) у власника кваліфікованих спеціалістів вищевказані регламентні роботи виконуються залученими спеціалістами інших підприємств (організацій).
Опосвідченням передбачається:
- перевірка наявності експлуатаційної і виконавчої документації в обсягах, передбачених вимогами ПВЕ і ПБ, СНиП, державних стандартів, під час експлуатації електроустановок споживачів, паспортно-технічних
Фото Капча