Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Монтаж та обслуговування електрообладнання в телятнику на 368 голів в агрофірмі Петропавліського ПГГ тваривництва

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
61
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Струм котушки КМ1 проходячи в ланцюзі, забезпечує включення електромагнітного пускача КМ1. Допоміжні контакти КМ1 шунтують контакти кнопки SB1. Другим допоміжним контактом КМ1 підготовляють ланцюг проникнення струму котушки КМ2. Після включення електродвигуна похилого транспортера М1, після натиску кнопки SB3, включається КМ2, включаючи своїми контактами електродвигун М2 горизонтального транспортера, а допоміжними блокує контакти кнопки SB3.

В режимі захисту SAсвоїми контактами забезпечує шлях проникнення струму в ланцюзі КМ1 при умові, що температура оточуючого повітря вище температури корпуса машини. Якщо температура оточуючого середовища нижче температури корпуса, SK розімкнуті, тиристор VS закритий і струм в ланцюгу КМ1 не протікає. Включення транспортера стає неможливим. Підсушка ізоляції електродвигуна М2 проводиться в без струмову паузу електродвигуна М2. Для цього Q встановлюють в включене положення. Конденсатор С1 заряджається і через час розряджається, через емітерний перехід транзистора VT, управляючи VS2. Струм підсушки рівний 0, 7 – 1 н, протікає через обмотки двигуна обігріваючи його. Величина струму сушки регулюється резистором R5. В режимі захисту перемикач S встановлюється в положення захист. Резистори R1 і R2 забезпечують заряд конденсатора С1 в залежності від температури середовища і електродвигуна відповідно. Обладнання дозволяє забезпечити перевищення температури електродвигуна над температурою оточуючого повітря 710 0С.
 
2.3. Визначення можливих несправностей
 
Визначення можливих несправностей в схемах управління базується на вимірюванні величини опору елементів електричної схеми в без струмовому режимі. При цьому виходять із обмежених вимоги опору елементів.
Для розімкнених контактів обмежених величинами опору буде -0, для замкнених -∞. Перевірка величин опору проводиться за допомогою авометра і мегометра.
Підготовка авометра до роботи складається з послідуючого:
Установлюємо перемикач роду вимірювання в положення Rx для виміру опору.
Вибори щитів прибору об’єднуємо з гніздами виміряного опору, контакти щитів замкнені між собою і встановити стрілку приладу на 0 шкали вимірюючого приладу опору за допомогою потенціометра.
Підготовка мегометра до роботи здійснюється після збирання схеми вимірювання опору по шкалі «кОм» або «МОм».
Контакти виводів з’єднуються між собою і при обертанні рукоятки генератора переконуємося у встановлені стрілки на 0 вибраної шкали.
При визначенні зіпсованих елементів схеми кожний із них виділяється контрольними крапками, які визначають припущений опір. Після виміру опору в випадку отримання різних значень припустимого і виміряного опору елемент вважається зіпсованим.
 
2.4. Налагоджування електрообладнання
 
Налагоджування асинхронних електродвигунів напругою до 1000 В з короткозамкненим ротором.
До початку налагоджувальних робіт необхідно ознайомитись з актом ревізії електродвигуна, який подала монтажна організація.
При першому включенні після монтажу або капітального ремонту електродвигуна проводять зовнішній огляд:
 • перевірку схеми з’єднаних обмоток постійного струму;
 • вимір опору ізоляції;
 • випробування електричної міцності ізоляції обмоток підвищеною напругою, промислової частоти;
 • пробний пуск двигуна;
 • перевірка роботи електродвигуна на холостому ході і під напругою.
Зовнішній огляд
При зовнішньому огляді перевіряють:
 • Відповідність паспортних даних двигуна проекту і механізму;
 • Наявність всіх деталей;
 • Відсутність механічних пошкоджень корпуса, вивідної коробки, обладнання охолодження;
 • Відсутність яких-небудь подряпин, ударів при обертанні вала від руки.
 • Наявність заземлюючої проводки від електродвигуна до міста приєднання до основної сітки заземлення;
 • Правильність внутрішніх об’єднань обмоток.
Визначення початку і кінця фазних обмоток електродвигунів за допомогою стенда МИИСП. Для визначення виводів обмоток статора асинхронних електродвигунів за допомогою стенда, спочатку находять по-фазно вивід обмоток. Для цього один вивід підключають до основної клеми постійного струму «+ осн», а останні – почергово до клеми «- 4В». по наявності струму в ланцюгу судять про належність обох виводів до основної фази. На цих виводах закріпляють бірки С1 і С2, початок і кінець першої фази. Аналогічно визначають вивід другої фази. До першої фази будуть належати виводи, які залишились. Не знімаючи з клеми стенда виводів другої фази встановлюють напругу 1-2 В. вивід обмотки приєднаної до «+ осн» зразу маркують, як початок другої фази С3, а вивід на мінусовій клемі як кінець С5 до виводу першої фази, а потім третьою підключають мілівольтметр стенда. При включенні стенда в обмотці підключеної до мілівольтметра, буде індуктуватися електрорухома сила того ж направлення, що і до другої фази, так як плюс буде на початку, мінус на кінці обмотки. При відключенні стрілки мілівольтметра вправо, виводів який був з’єднаний з клемою «+ осн», допомагає С1, а з мінусом Сн. Аналогічно визначають виводи третьої фази.
Вимірювання опору обмоток постійного струму. Опір обмоток електродвигунів вимірюють з метою перевірки і справності схеми з’єднань, відсутності міжвиткових замикань. Для виміру опору величиною більше ніж 10 0м, самим зручним буде одинарні мости ММВ, принцип дії яких оснований на створенні рівноваги опору в пошуках моста і нульовому обрахунку по гальванометру. Вимірювання виконується точністю до 1%. Для вимірювання опору сили 1Ом використовують подвійний міст типу МО-62, живлення від батареї або від мережі.
Вимірювання опору різних фаз обмотки не повинні відрізнятися одне від одного, або від раніше виміряних, або від паспортних даних більше ніж на 2%, тільки при цьому в період пробних пусків в обмотці необхідно виміряти струм в кожній фазі. Розходження струмів у фазах не повинно перевищувати 5%.
При проведенні пусконалагоджувальних робіт проводять:
 • зовнішній огляд;
 • перевірку апаратів;
 • перевірку схем управління;
 • блокіровку сигналізації;
 • вимірювання опору ізоляції;
 • випробування електричної міцності ізоляції;
 • другорядних ланцюгів підвищеною напругою;
Фото Капча