Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Нормування ручних будівельно-монтажних процесів

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 

nт. п1, nт. п2,..., nт. пm – витрати праці на технологічні перерви по кожному спостереженню, люд-хв на одиницю головного вимірника процесу; т – кількість спостережень.

Потім визначають проектну величину (Нт. п.), проц., по наступних формулах:
Коли Нт. п. не впливає на проектну величину відпочинку
 
де Нт. п. – проектна величина технологічних перерв, проц. від норми витрат праці; Но. п. – витрати праці на оперативну роботу, люд-хв на одиницю головного вимірника процесу; Нп. з. р. – норматив часу на підготовче-заключну роботу за табличними даними, проц. від норми витрат праці; Нв. о. – норматив часу на відпочинок і особисті потреби за табличними даними, проц. від норми витрат праці.
Якщо Нв. о. приймається в мінімальному розмірі (5%), тоді в формулу замість Нв. о. підставляється число 5.
Коли Нв. о. повинен бути скорочений на половину Нт. п:
 
Отримана величина Нт. п. порівнюється з максимально допустимою величиною технологічних перерв.
 
Величина технологічної перерви
Різновид праці, що нормується Число елементів в робочому процесі Максимально допустима величина Нт. п. при кількості робочих в ланці
2 3 4
Праця немеханізована, напівмеханізована або поєднання обох різновидів До 5 1 2 4
До 10 2 3 5
Більше 10 4 5 7
Те ж, в поєднанні з механізованою працею До 5 1, 5 3 6
До 10 3 5 8
Більше 10 6 8 10
 
У випадку, коли розрахункова величина Нт. п. виявиться більше максимально допустимої, остаточна величина технологічної перерви приймається в розмірі, вказаному в таблиці, якщо менше – то по розрахунку. При чисельності ланки в 5 чоловік і більш проектна величина технологічних перерв визначається з допомогою гармонограми, яка являє собою графік, в ліву частину якого вносять найменування всіх елементів витрат, що нормуються, а в правій частині на основі нормативних спостережень показують взаємозв'язок цих елементів у часі. Для побудови гармонограми застосовують бланк ФГ або ФС.
Тривалість елементів і кількість виконавців при побудові гормонограми відмічаються як при змішаному фотообліку. Всі непогодження між кількістю виконавців, початком і кінцем кожного елемента процесу зносяться в останній рядок «Технологічні перерви». Сума витрат по цьому рядку дає величину технологічних перерв, а віднесення її до загальної суми витрат дає шукану величину в процентах.
Після встановлення повної величини норм витрат праці розраховують відповідні ним розцінки на основі норм і середніх часових ставок робітників-виконавців. При розрахунку норм часу і розцінок надто важливо правильно визначити необхідну точність округлення їх величини, оскільки вона визначає погрішність виробничих норм, що застосовуються.
Кваліфікаційний склад робітників-виконавців визначають вмістом робіт, що виконуються ними в процесі, що нормується і встановлюють згідно з професіями і кваліфікаціями Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професії робітників, зайнятих в будівництві і на ремонтно-будівельних роботах. Кількість робітників і їх розподіл по кваліфікаціях визначають розрахунком на основі матеріалів нормативних спостережень. Склад, що проектується повинен відповідати наступним вимогам: у всіх випадках потрібно передбачати максимальне використання висококваліфікованих робітників на виконання робіт, відповідних їх розрядам, встановлювати раціональний розподіл праці робітників всередині ланки (бригади), визначати мінімальний склад виконавців в процесі, що нормується, передбачати рівномірний розподіл між всіма виконавцями запроектованих регламентованих перерв, забезпечувати виконання всіх правил охорони праці і техніки безпеки.
У залежності від характерних особливостей процесів, що нормуються можуть бути два випадки проектування складу робітників:
виконавці, зайняті індивідуальним трудом. Цей випадок найпростіший і для проектування складу робітників не вимагає спеціальних розрахунків. Проектування зводиться до правильного встановлення розряду виконавця на основі діючого тарифно-кваліфікаційного довідника;
виконавці, зайняті колективним трудом. Цей випадок може мати наступні варіанти: ланка, керуюча машиною (машиніст і помічник машиніста), ланка, що виконує процес без застосування машин, ланку робітників і машиністів, що спільно виконують процес.
Кількість робітників, необхідна для управління машиною, передбачається інструкцією по експлуатації цієї машини і вимогами техніки безпеки ведення робіт. Якщо які-небудь обставини викликають сумніви, то завантаження екіпажу перевіряється проведенням фотографії робочого дня.
Для проектування складу ланки, що виконує процес без застосування машин, проводять спеціальний розрахунок таким чином:
розподіляють витрати праці по елементах процесу, що нормується і проводять тарифікацію по кожному елементу згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником; встановлюють кількість виконавців по кожному елементу процесу; вибирають оптимальний варіант складу виконавців для процесу, що нормується з обліком, щоб кожна операція виконувалася робітником відповідної кваліфікації і всі робітники були рівномірно завантажені роботою.
 
Розрахунок складу ланки
№ п/п Найменування елементу робочого процесу Сума затрат праці на одиницю головного вимірника процесу, люд-хв Разряд робіт по ЄТКС Розподіл затрат праці по розрядах, люд-хв
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
 
Для визначення складу виконавців при спільній роботі машиністів і робітників застосовуються обидва способи в поєднанні. Всі розрахунки і обґрунтування проекту норм оформляються у вигляді пояснювальної записки, до складу якої по прийнятій схемі повинні входити наступні розділи: шифр параграфа і найменування будівельно-монтажного процесу, що нормується, опис нормалі виробничого процесу, найменування головного вимірника процесу, склад ланки (бригади) виконавців, таблиця нормативних показників, примітки до норм.
Фото Капча