Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні тенденції розвитку країни Люксембург в міжнародному економічному інтеграційному просторі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

його платника.

Переважну частину доходів бюджету країни становлять податки. У Люксембурзі в податковій системі та доходах бюджету важлива роль належить податку на прибуток корпорацій. Його сплачують:
 • акціонерні товариства відкритого і закритого типу;
 • товариства з обмеженою відповідальністю;
 • кооперативи;
 • деякі інші види юридичних осіб. Не є платниками податку:
 • повні товариства;
 • командитні товариства;
 • неприбуткові організації.
Розмір оподатковуваного доходу обчислюється, виходячи з даних внутрішнього обліку компанії. Облік не стандартизований і ведеться кожною фірмою за власною схемою.
При оцінці розміру доходу податкові органи керуються такими принципами:
 • базою є мінімальна оцінка;
 • кожна стаття оцінюється окремо;
 • нереалізований прибуток у загальну суму прибутку не включається;
 • активи і пасиви визначаються за мінімальною неліквіда-ційною вартістю;
 • товарні запаси оцінюються за методом ИГО («перший надійшов – перший враховується»), однак податкові органи можуть погодитись на використання й інших методів, якщо вони адекватно відображають стан платника;
 • амортизаційні відрахування за основними засобами обов'язкові.
Компанії-резиденти обкладалися податком на прибуток за такими ставками (в люксембурзьких франках, до введення евро) :
від 400 000 до 600 000 – 20%;
від 600 000 до 1 000 000 – 30%;
від 1000 000 до 1 313 000 – 33%.
Обчислений податок підлягає обкладанню додатковим податком у розмірі 1% для підтримки фонду допомоги від безробіття.
Корпорації також сплачують муніципалітетам податок з прибутку. Ставка диференційована за територією країни. Максимальна ставка – 10%. Муніципальний податок віднімається з чистого доходу за розрахунку державного прибуткового податку з корпорації.
Прибутковий податок стягується з фізичних осіб (як резидентів, так і нерезидентів). Ставка податку – від 0 до 60% (залежно від суми доходу).
Крім того, встановлений додатковий податок у розмірі 2, 5% до обрахованої суми прибуткового податку.
Працедавець може віднімати прибутковий податок «біля джерела» заробітної плати працівника відповідно до опублікованих податкових таблиць, де приймаються в розрахунок відрахування на дітей і стандартні відрахування витрат. Крім того, визначену кількість специфічних затрат може бути відраховано з чистого оприбуткованого доходу:
 • усі внески на соціальне страхування;
 • страхові премії;
 • пожертвування в уповноважені благодійні фонди;
 • акції компаній – резидентів Люксембургу;
 • спеціальні відрахування витрат для іноземного управлінського персоналу банків, утворених в Люксембурзі.
Додатковий податок муніципалітетів, аналогічний податку з компаній, використовується стосовно фізичних осіб на доходи від торгівлі, чистого власного капіталу від торгівлі та земельну власність, крім стандартних відрахувань: 900 000 люксембурзьких франків для доходу від торгівлі та 2 500 000 люксембурзьких франків для чистого власного капіталу від торгівлі (до введення євро).
Фізичні особи – резиденти обкладаються податком на особисте майно за ставкою 15% у рік на основі задекларованого чистого капіталу. З метою обрахування податку на особисте майно нерухомість оцінюється згідно з її офіційною вартістю. При цьому були передбачені відрахування (до введення євро) – 1 000 000 люксембурзьких франків на себе, 100 000 на чоловіка (дружину) і 100 000 на кожного утриманця.
Установлена знижка в розмірі 400 000 люксембурзьких франків (до введення євро) стосовно грошових коштів на банківських рахунках та інших депозитних вкладах у національній валюті, а також у котируваннях на фондовій біржі.
Стандартна ставка податку на додану вартість установлена в розмірі 15%. Знижені ставки на професійні послуги – 12%, на забезпечення газом і електроенергією – б, на продукти харчування, газети, книги, готельні номери і послуги пасажирського транспорту – 3%. Звільнені від ПДВ банківські, страхові та фінансові послуги, сфери освіти, охорони здоров'я, окремі види некомерційної діяльності, що перетворило Люксембург в один з банківських центрів світу.
Податок на спадщину і дарування для прямих родичів становить від 6 до 19, 2%, для решти – від 9 до 48%.
 
2.2. Банківська система Люксембургу
 
Люксембург можна вважати одним з головних світових фінансових центрів. Велике Герцогство займає перше місце в Європі і друге у світі (після США) за кількістю перебувають в країні інвестиційних фондів. За кількістю приватних банків Люксембург також займає лідируючу позицію в Європі.
Банківський сектор Люксембургу – є одним із найважливіших галузей економіки країни. Фінансовий сектор становить близько 25% валового внутрішнього продукту Великого герцогства Люксембурзького, дає 40% державних податків і 9% всіх робочих місць. Одним з головних напрямків роботи банківської системи Люксембургу є приватні банки. На частку Люксембургу припадає 6-8% всього світового офшорного капіталу. Сюди залучені великі капітали інвестиційних фондів. Банківська галузь дуже важлива для країни, і Люксембург вважається одним з трьох світових лідерів за сумою чистих активів, що перебувають в управлінні.
Комісія з нагляду за фінансовим сектором («CSSF») здійснює контроль і регулювання фінансового сектора. Цілями CSSF є:
 • Розвиток ринкових відносин відповідно до чинного законодавства;
 • Захист стабільності фінансового сектору в цілому;
 • Гарантування якості внутрішніх систем контролю;
 • Розвиток оцінки менеджменту на основі ризиків;
 • Подання державних інтересів.
CSSF представляє Люксембург на міжнародному рівні і в ЄС при переговорах з фінансових питань, і несе відповідальність за координацію виконання всіх міжнародних положень та рекомендацій на національному рівні.
Центральний банк Люксембургу контролює діяльність усіх банків, фінансових установ та інших професіоналів, що працюють у фінансовому секторі, таких як брокери фондової біржі, менеджери з інвестицій, фінансові консультанти та інвестиційні фонди. Яких-небудь обмежень у частині іноземного володіння і репатріації капіталу і прибутків не існує. Банківська система Люксембургу стабільна
Фото Капча