Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні тенденції розвитку країни Люксембург в міжнародному економічному інтеграційному просторі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і міцна. Станом на 31 жовтня 2004 р. у Люксембурзі функціонували 167 банків із загальним балансом активів 688 млрд. євро і, приблизно, 22 500 службовцями. Зараз, на 2013 рік, приблизно 29 банків припадає на 100 тисяч жителів.

У банківському секторі працюють досвідчені, які володіють кількома мовами, службовці з сусідніх країн – Бельгії, Франції та Німеччини. Багато службовців також належать до інших європейських національностей (італійці, португальці, іспанці, англійці, голландці, скандинави та ін.). Усередині банківської системи існує вільний обмін і переміщення валют, незалежно від цілей.
Крім відкриття і ведення рахунків люксембурзькі банки надають клієнтам широкий вибір послуг з інвестування коштів, формування портфеля цінних паперів для отримання максимального доходу. Люксембурзькі банківські правила по частині конфіденційності сильно нагадують швейцарські. У Люксембурзі, як і в Швейцарії, юридичні контори мають право відкривати рахунки в банках, зберігаючи при цьому в таємниці ім'я дійсного власника коштів (beneficiary owner).
У принципі, громадянину будь-якої країни відкрити рахунок в одному з 186 банків Люксембургу – не проблема. Найбільший спільний люксембурзько-бельгійський банк DEXIA являє собою найбільший інтерес для російських вкладників та українських вкладників.
Умови відкриття рахунків у банках Люксембургу різні, але є певні тенденції, на які необхідно звернути увагу. Наприклад: якщо Ви хочете відкрити депозитний рахунок, то сума вкладу має становити, як правило, не менше 50-60 тис. $, а сума поточного рахунку не менше 100 тисяч. Банки платять 4-6, 5% річних, причому кожного клієнта банк дає індивідуальні ставки за депозитами, максимальна ставка 10% (ставка залежить від того, в якій валюті вклад).
 
2.3. Прямі іноземні інвестиції в країну в загальному та у розрізі країн та секторів економіки у динаміці
 
Люксембург є одним з лідерів по залученню іноземних інвестицій. В якості факторів, що сприяють цьому, можна назвати вигідне географічне положення, політичну і соціальну стабільність, високорозвинену інфраструктуру, податковий режим та ін.
Питання залучення інвестицій в національну економіку є актуальним особливо сьогодні, в умовах кризи, коли іноземний капітал може стати основою сталого економічного розвитку. Тому, доцільним є аналіз структури прямих іноземних інвестицій та прямих зарубіжних інвестицій на прикладі Люксембургу, яка є однією з найбільш розвинених у світі країн, що входить до складу країн «великої сімки» та Європейського Союзу.
Прямі інвестиції визначаються як вкладення, що здійснюються юридичними та фізичними особами, які повністю володіють підприємством або контролюють не менш 10% акцій або статутного капіталу підприємства. Прямі інвестиції можуть бути здійснені не тільки у сферу виробництва матеріальних благ, але й в інші сфери.
Слід зазначити, що Люксембург є об'єктом експансії капіталу провідних країн світу. Прямі іноземні капіталовкладення становлять 76% усього імпортного капіталу в Люксембурзі. Доцільним є аналіз структури прямих іноземних інвестицій Люксембургу (ПІІ) та прямих зарубіжних інвестицій (ПЗІ) за галузями-лідерами, який представлений в таблиці 2. 1.
 
Таблиця 7. Розподіл накопичених прямих іноземних інвестицій та прямих зарубіжних інвестицій Люксембургу за кордоном за галузями (в млрд. євро)
 
Аналізуючи представлені дані, слід зазначити, що найбільший обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій спрямований на розвиток текстильної промисловості (11% від сукупного обсягу накопичених інвестицій в економіці Люксембургу). Цей факт пояснюється тим, що саме текстильна галузь є однією з найбільш розвинених та прибуткових в Люксембурзі. Також спостерігається інтерес іноземних інвесторів до сфери фінансових послуг Люксембургу (інвестиції в неї складають 10% від загального обсягу ПІІ).
Найменший обсяг прямих накопичених іноземних інвестицій спостерігається в страховому секторі та енергетиці, і дорівнюють 6, 6 млрд. євро (3, 1% від сукупного обсягу накопичених прямих іноземних інвестицій).
Проводячи аналіз накопичених прямих інвестицій Люксембургу за кордоном, слід зазначити, що найбільший обсяг інвестицій спостерігається в енергетику -29, 2% в загальній структурі прямих інвестицій за кордон. Це пояснюється нестачею власних енергетичних ресурсів і необхідністю їх імпорту з інших країн. Також є значним обсяг інвестицій в текстильну промисловість та металургію (відповідно 13% та 10, 2% в загальній структурі ПЗІ).
Говорячи про географічну структуру інвестицій в Люксембурзі, слід відзначити, що переважна їх частка припадає на країни Європейського Союзу. Це пояснюється наявністю тісних взаємозв’язків між країнами Співтовариства та спрямованістю інвестування на розвиток національних економік країн-членів ЄС. В цілому на країни ЄС припадає 43% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій та більше 6о% прямих зарубіжних інвестицій.
Найбільший взаємний обсяг прямих накопичених інвестицій спостерігається між Люксембургом та США. Так, у 2010 році накопичені прямі інвестиції Німеччини склали 11, 1 млрд. євро (5, 2% від загального обсягу накопичених інвестицій), обсяг прямих капіталовкладень Люксембургу в економіку Німеччини склав 11, 0 млрд. євро (9, 6% від накопичених прямих інвестицій Люксембургу за кордон). Крім того, активні взаємні інвестиційні процеси спостерігаються між Люксембургом та такими країнами як: Франція, Іспанія, Великобританія, Нідерланди.
На сьогоднішній день Люксембург є значним інвестором в Україну. Обсяг інвестицій в Україну з 1995 по 2001 рр. значно зріс: у 1995 р. сукупний обсяг прямих інвестицій в Україну становив 14, 6 млн. дол. США, у 1998 р. – 51, 5 млн. дол. США, а на 1. 01. 2001 р. він сягнув рівня 72, 3 млн. дол. США. На 1
Фото Капча