Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні тенденції розвитку країни Люксембург в міжнародному економічному інтеграційному просторі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

залучено 6 018 млн. євро.

При цьому на фондовій біржі Люксембургу відбулося 73% (21 ІРО) від всіх угод, здійснених іноземними компаніями на біржах країн Європи, й було залучено 54% (1 575 млн. євро) від усіх коштів. На цьому майданчику було здійснено чотири з п’яти найбільших публічних розміщень акцій неєвропейських компаній.
Чимало компаній Люксембургу, кожна з яких зареєстрована на декількох фондових біржах, мають тісні зв'язки з багатьма світовими фінансовими центрами. Тому говорити про норми надання аудиторської інформації в цій країні важко, адже на практиці все більше відчувається вплив інших країн. Фондовий ринок Люксембургу традиційно є, у силу значної капіталізації Європейських монополій (324 млрд. дол. у 1992-м.), важливою частиною кредитно-фінансового механізму країни.
 
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
 
Розраховуємо ЗТО.
ЗТО = Е+І
 
Таблиця 8. Розрахунок ЗТО. (млрд. євро)
 
Таблиця 9. Розрахунок сальдо ТБ. (млрд. євро)
 
Внаслідок перевищення імпорту над експортом, сальдо торгівельного балансу від’ємне. За останні три роки різниця між експортом та імпортом зростає.
Визначимо сальдо балансу послуг (дані були знайдені тільки за 2011 рік)
СБП=Е-І
Експорт послуг у 2011 році = 52, 25 млрд. євро.
Імпорт послуг у 2011 році = 29, 55 млрд. євро.
СБП= 52, 25-29, 55 = 22, 7 млрд. євро.
Експорт перевищує імпорт – баланс послуг активний.
 
Знайдемо індекс стану балансу (або «відсоток покриття»)
Інстану балансу=Е/І*100%
 
Таблиця 10. Індекс стану балансу. (млрд. євро)
 
 
Відсоток покриття менше 100%, це означає, що експорт не покриває імпорт. Спостерігається зменшення індексу, так як імпорт зростає більшою мірою, ніж експорт.
Знаходимо індекс чистої торгівлі
Індекс чистої торгівлі показує по кожному з товарів (або товарній групі) рівень перевищення експорту над імпортом (за позитивного значення індексу) або рівень перевищення імпортом експорту (при від’ємному значенні індексу)
ІнЧТ= (Е-І) / (Е+І)
 
Таблиця 11. Індекс чистої торгівлі
 
Такий рівень перевищення імпортом експорту спостерігається протягом 5 років. Відбувається тенденція до зростання (тобто імпорт все більше перевищує експорт).
Експортна квота, Імпортна квота, Квота ЗТО.
ЕК=Е/ВВП*100% ІК=І/ВВП*100% КЗТО=ЗТО/ВВП*100%
Обсяг ВВП за останні три роки:
ВВП 2010 – 42, 36 млрд. євро.
ВВП 2011 – 43, 03 млрд. євро.
ВВП 2012 – 43, 9 млрд. євро.
 
Таблиця 12. Квоти (%)
 
Експортна квота в більшій мірі змінюється в залежності від зменшення експорту, в 2012 – зменшення квоти на 3% через спад експорту.
Імпортна квота незначно зростає. Це спричинено незначним ростом імпорту.
Квота ЗТО в 2012 падає на 3% в порівнянні з 2011, внаслідок скорочення експорту.
Експорт на душу населення, імпорт на душу населення, ЗТО на душу населення.
Едн=Е/Ч Ідн=І/Ч ЗТОдн=ЗТО/Ч де Ч – кіл-ть населення.
Для розрахунку цих показників потрібно оперувати даними про чисельність населення за останні 3 роки.
Ч2010 = 502 207 чол.
Ч2011 = 524 853 чол.
Ч2012 = 537 039 чол.
 
Таблиця 13. Показники на душу населення (євро на душу населення)
 
Експорт на душу населення змінюється відповідно зі зростанням/зменшенням обсягу експорту. Імпорт на душу населення зростає, так як зростає обсяг імпорту. ЗТО на душу населення в 2012 році знизився внаслідок скорочення експорту.
Темпи росту експорту, імпорту, ЗТО.
ТрЕ (і, зто) = Е звітний (І, ЗТО) / Е базисний (І, ЗТО) * 100%
 
Таблиця 14. Темпи росту (за базу прийнято попередній рік) (%)
 
 
З таблиці видно що темпи росту експорту, імпорту та ЗТО неоднозначні – з кризою вони спадають, далі в 2010 – збільшується, потім знову спадають.
Темпи приросту експорту, імпорту, ЗТО
Темп приросту експорту = темп росту експорту звітний/темп росту експорту базовий *100%
 
Таблиця 15. Темпи приросту (за базу прийнято попередній рік). (%)
 
ВИСНОВОК
 
З цієї курсової можна винести наступне:
Люксембург – маленька країна в Європі, з стабільною та процвітаючою економікою. 25% експортних доходів та найвищу зайнятість забезпечує металургійна галузь.
Характерною рисою Люксембургу є низька частка високотехнологічних виробництв і висока праце місткість галузей, які виготовляють споживчі товари тривалого і короткочасного користування.
Головні експортні товари: сталь, автомобілі, судна, побутова електротехніка (кухонні печі, морозильники, пральні, посудомийні та швейні машини), конторське обладнання (друкарські та лічильні машини), тканини, одяг, взуття, пластмасові вироби та меблі.
Люксембург – один з фінансових центрів Європи. У Європі Люксембург посідає друге місце після Лондона за кількістю банків (220 банків). Приватний банківський капітал у Люксембурзі є найбільшим у Європі
Держава значною мірою залежить від зовнішньої торгівлі. Більша частина промислової продукції йде на експорт, причому третину становлять метали і готові вироби.
Зовнішньоекономічні зв'язки мають життєво важливе значення для економіки Люксембургу. Це зумовлено тим, що основні галузі промисловості використовують завезену сировину, а також необхідністю збуту товарів за кордон.
Основу економіки Люксембурга формує сфера послуг, за даними 2011р. частка сфери послуг у ВВП країни перевищувала 86%.
Люксембург посідає найвищі місця серед усіх країн світу за цілою низкою показників економічного розвитку, серед яких – частка ВВП на душу населення, темпи інфляції, рівень безробіття, рівень і якість життя та ін.
На даному етапі уряду Люксембургу необхідно вирішити ряд проблем, таких як визначення напряму розвитку, реформування економічної політики та державної соціальної системи, зменшення рівня інфляції.
Люксембург є одним з лідерів по залученню іноземних інвестицій. В якості факторів, що сприяють цьому, можна назвати вигідне географічне положення, політичну і соціальну стабільність, високорозвинену інфраструктуру, податковий режим та ін. Прямі іноземні капіталовкладення становлять 76% усього імпортного капіталу в Люксембурзі.
Переважна частка інвестицій припадає на країни Європейського Союзу. Це пояснюється наявністю тісних взаємозв’язків між країнами Співтовариства та спрямованістю інвестування на розвиток національних економік країн-членів ЄС. В цілому на країни ЄС припадає 43% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій та більше 6о% прямих зарубіжних інвестицій.
На сьогоднішній день Люксембург є значним інвестором в Україну. Обсяг інвестицій в Україну з 1995 по 2001 рр. значно зріс: у 1995 р. сукупний обсяг прямих інвестицій в Україну становив 14, 6 млн. дол. США, у 1998 р. – 51, 5 млн. дол. США, а на 1. 01. 2001 р. він сягнув рівня 72, 3 млн. дол. США.
Імпорт товарів в країну перевищує експорт, а отже сальдо торгового балансу буде від’ємне. Експорт не покриває імпорт, при цьому з кожним роком імпорт зростає більшою мірою, ніж експорт.
Баланс послуг – активний. Це означає, що експорт послуг перевищує імпорт.
Експортна квота в більшій мірі змінюється в залежності від зменшення експорту. Наприклад, в 2012 – квота зменшилась на 3% через спад експорту. При цьому, квота ЗТО в 2012 падає на 3% в порівнянні з 2011, внаслідок скорочення експорту. Імпортна квота незначно зростає. Це спричинено незначним ростом імпорту.
Експорт на душу населення змінюється відповідно зі зростанням/зменшенням обсягу експорту. Імпорт на душу населення зростає, так як зростає обсяг імпорту. ЗТО на душу населення в 2012 році знизився внаслідок скорочення експорту.
Темпи приросту і росту спадають.
Отже, економіка Люксембургу традиційно була відкритою для світового господарства. Зовнішня торгівля товарами та послугами має першорядне значення для розвитку економіки Великого Герцогства, яке не може розраховувати винятково на внутрішній ринок для забезпечення розвитку та стабільного зростання. Одним з доказів високого ступеня залученості економіки Люксембурга в світове господарство є той факт, що близько 80% товарів і послуг, вироблених у країні, призначені для експорту.
Люксембург грає дуже важливу роль в світовій торгівлі послугами. Так, за даними Всесвітньої торговельної організації у 2011р. Люксембург зайняв 19-е місце в світі з експорту комерційних послуг. Що стосується імпорту послуг, тут Люксембург посідає 29 місце у світі з показником.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. «Діловий Люксембург»: розділ бази даних Polpred. com. Режим доступу: [http: //luxembourg. polpred. com/]
 2. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А. С. Філіпенко – К. : Либідь, 1998.
 3. Економіка Люксембурга – Інформаційний сайт. Режим доступу: [http: //duchyofluxembourg. com/blogsection/ekonomika-lyuksembyrga/]
 4. Електронна бібліотека. Режим доступу: [http: //buklib. net/books/22253/]
 5. Електронна енциклопедія «Вікіпедія». Режим доступу: [http: //uk. wikipedia. org/wiki/Економіка_Люксембургу]
 6. Інформаційний сайт. Режим доступу: [ http: //lubbook. net/book_256_glava_6_Tema_5. _Mіzhnarodna_ekonomіc. html]
 7. Інформаційний сайт. Режим доступу: [http: //www. geograf. com. ua/luxemburg-profile]
 8. Інформаційний сайт. Режим доступу: [http: //www. megos. org. ua/miznarodna% 20economica. 2. html]
 9. Податкова система Люксембургу: Електронний підручник. Режим доступу: [http: //pidruchniki. ws/15341220/finansi/finansi_lyuksemburgu ]
 10. Портал зовнішньоекономічної інформації. Режим доступу: [http: //www. ved. gov. ru/exportcountries/lu/about_lu/eco_lu/]
 11. Романчиков В. І, Романченко І. О. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник для студентів ВНЗ – К. : ЦУЛ, 2008 – 256 с.
 12. Сайт макроекономічних досліджень. Режим доступу: [http: //be5. biz/makroekonomika/gdp/gdp_luxembourg. html]
 13. Система та особливості міжнародних економічних відносин: Електронна бібліотека. Режим доступу: [http: //www. pravo. vuzlib. org/book_z1660_page_5. html]
 
Фото Капча