Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Основні тенденції розвитку країни Люксембург в міжнародному економічному інтеграційному просторі

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
42
Мова: 
Українська
Оцінка: 

січня 2002 р. в Україні було зареєстровано 15 компаній з інвестиціями Люксембургу.

Варто зазначити, що наслідки світової фінансово-економічної кризи стали основною причиною сповільнення темпів економічного розвитку Люксембургу у 2009 році. Водночас, завдяки заходам на протидію фінансовій кризі та рішенням, спрямованим на підтримку реального сектору економіки, платоспроможності громадян Люксембургу, малих і середніх підприємств, розвитку інфраструктурних проектів, уряду вдалося закласти міцний фундамент для подолання негативних наслідків світової фінансової кризи.
Таким чином, економіка Люксембургу є інвестиційно-привабливою для іноземних інвесторів. Близько 70% всіх інвестицій в країну здійснюється у вигляді прямих інвестицій. Найбільший обсяг накопичених прямих інвестицій в країні характерно для металургійної промисловості, яка є однією з найбільш розвинених галузей економіки країни. Проводячи аналіз було встановлено, що найбільший обсяг накопичених прямих інвестицій Люксембургу за кордоном спостерігається в металургійну промисловість – 29, 2% в загальній структурі прямих інвестицій за кордон. Для Люксембургу є характерними значні взаємні обсяги інвестицій з країнами Європейського Союзу, зокрема з Німеччиною, Францією, Іспанією, Великобританією.
 
2.4. Роль транснаціональних компаній у становленні та функціонуванні економіки країни
 
Швидкий ріст світового господарства в другій половині XX століття призвів до розширення та підвищення ролі зовнішньоекономічної сфери. Зовнішньоекономічна політика спрямована на вирішення задач, пов’язаних з використанням вигод міжнародного поділу праці. З її допомогою уряди прагнуть забезпечити економічні і політичні умови, що полегшують національному капіталу пристосування до змін на міжнародних ринках.
ТНК – основний структурний елемент економіки більшості країн, провідна сила їх розвитку та підвищення ефективності. Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, приватизації, стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ТНК у центр світового економічного розвитку.
З огляду на них і подальший перерозподіл світових ринків та сфер впливу, можна прогнозувати можливість появи найближчим часом міжнародних суперкорпорацій шляхом злиття, поглинання чи об’єднання найбільших компаній світу.
У результаті перенесення частини виробничого процесу за кордон ТНК Люксембургу мають можливість використовувати конкурентні переваги та ресурсну базу багатьох країн. Держава-реципієнт отримує фінансові вливання через прямі іноземні інвестиції, спостерігається прискорення залучення новітніх технологічних досягнень, управлінського досвіду, державний бюджет отримує доходи через стягнення податків із господарюючих суб’єктів.
Проте можуть виникати й труднощі на шляху ефективного розвитку компаній. Зокрема, представники приймаючої сторони можуть бути недопущеними до участі в проведенні дослідних робіт, можливе встановлення жорсткого тотального контролю зі сторони ТНК над усіма сторонами діяльності структурної одиниці компанії, яка діє на національному ринку. Також ТНК можуть монопольно диктувати ціни, які утискають інтереси приймаючих країн.
ТНК є менш вразливими до процесів асинхронності світового розвитку та кризових явищ економік, оскільки в періоди зниження ділової активності в певній країні ТНК спирається на підтримку своїх філій у державах, які не охоплені кризою. Гнучкість є безумовною перевагою ТНК над підприємствами, які працюють виключно на національних ринках.
 
2.5. Фондові біржі країни
 
У 2009 році на європейських ринках було здійснено 126 ІРО обсягом 7112 млн. євро, повідомляє компанія PricewaterhouseCoopers. При цьому кількість проведених угод виявилася меншою на 57, 3% у порівнянні з 2008 роком (295 ІРО), а обсяг залучених коштів – на 49% (показник 2008 р. становив 13 953 млн. євро).
Торік серед десятки компаній-лідерів за показником обсягу коштів, залучених у ході ІРО, лише двом вдалося залучити понад і млрд. євро. Водночас в 2008 р. таких компаній було три, а в 2007 році – десять. Найбільшими за обсягом залучених коштів на європейських фондових ринках були розміщення таких компаній: PGE Polska Grupa Energetyczna (Люксембург) – 1407 млн. євро; Delta Lloyd NV (Нідерланди) – 1 016 млн. євро; CFAO (Франція) – 806 млн. євро; Gertmore Group (Кайманські острови) – 378 млн. євро; Tata Steel (Індія) – 355 млн. євро.
Серед фондових бірж лідером за показником обсягу залучених коштів (1 907 млн. євро) став європейський майданчик NYSE Euronext, випередивши London Stock Exchange (Великобританія) -1 660 млн. євро та Warsaw Stock Exchange (Польща) – 1 594 млн. євро. Першу позицію за кількістю розміщень посіла фондова біржа Варшави – 38 ІРО, за нею йшли фондова біржа Лондона – 25 ІРО та Luxemburg Stock Exchange (Люксембург) – 22 ІРО.
Найбільша активність щодо укладання угод ІРО спостерігалася в тих самих секторах, що й в 2008 році, зокрема, в секторі промислових товарів та послуг (19 ІРО), в секторі інвестиційного бізнесу (18 ІРО) та в технологічному секторі (14 ІРО). До провідних галузей за кількістю угод належали також фінансовий сектор (10 ІРО), сектор будівництва та матеріалів (9 ІРО), нерухомості (8 ІРО), комунальних підприємств (7 ІРО) та інші.
Експерти зазначають, що лідерство сектора промислових товарів та послуг є цілком виправданим з огляду на те, що компанії цієї галузі протягом року здійснювали ефективні заходи з метою запобігання рецесії.
Світова економічна криза суттєво вплинула на кількість та обсяги розміщень, здійснених на європейських біржах міжнародними компаніями з інших регіонів світу. Торік ними було проведено 39 ІРО, в результаті яких залучено 2 161 млн. євро. Переважно це були компанії з Індії та Тайваню. Для порівняння, показники 2008 року були значно вищими – у ході 77 ІРО було
Фото Капча