Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Покращення фізико-механічних властивостей пластмасових базисів знімних протезів (клініко-лабораторне дослідження)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство охорони здоров’я України
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
 
КРАЙНІЙ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 
УДК: 616. 314-77: 615. 462
 
Покращення фізико-механічних властивостей пластмасових базисів знімних протезів (клініко-лабораторне дослідження)
 
14. 01. 22 – Стоматологія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі ортопедичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Неспрядько Валерій Петрович, Національний медичний університет ім О. О. Богомольця, кафедра ортопедичної стоматології, завідувач.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Фліс Петро Семенович, кафедра пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Національного медичного університету ім О. О. Богомольця, завідувач; доктор медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович, кафедра стоматології факультету післядипломної освіти лікарів Івано-Франківської державної медичної академії, МОЗ України, завідувач.
Провідна установа: Українська медична стоматологічна академія, кафедра ортопедичної стоматології, МОЗ України, м. Полтава.
Захист відбудеться 18. 04. 2002 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 003. 05 при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність роботи
Одним з найбільш розповсюджених видів зубних протезів є повні та часткові знімні пластинчасті протези. Базиси знімних протезів виготовляються в основному з акрилових пластмас, які характеризуються високою технологічністю, непоганими естетичними властивостями; вони є відносно біоінертними, мають задовільну міцність. Не зважаючи на позитивні якості пластмаси, їй, як і всім органічним сполукам, властиві процеси старіння, що ведуть до порушення структури, виділення окремих інґредієнтів, наростання втомних напруг, що зрештою призводить до появи тріщин та зміни фізико-механічних властивостей [Beyli M. S., von Fraunhofer J. A., 1981; Варес Е. Я., Варес Е. С. та співавт., 1982; Павленко А. В., 1988; Павленко О. В., Рожко М. М., 1989; Павленко О. В., 1989; Разуменко Г. П. та співавт., 1991; O’Brien W. J., 1989; Graig R. G., 1991; Рожко М. М., 1993; Darbar U. R., Huggett R., Harrison A., 1994; Насибулин Г. Г. та співавт., 1995; Vallittu P. K., Ruyter I. E., 1997 та ін. ].
Основною вадою пластинчастих протезів є велика кількість поломів за короткий термін користування ними (не більше 4 років). Причини поломання протезів дуже різноматні, та інколи неможливо назвати однозначно причину, яка викликала полом [Баллалаева Н. М., 1980; Мишнев Л. М. та співавт., 1988; Абдулаев А. Х., 1991; Воронов О. П., 1993; Копейкин В. М., 1993; Робинсон, 1993; Рубаненко В. В., Беликов І. Б., 1996; Vallittu P. K., 1996; Гаврилов Є. І., 1997; Палійчук І. В., 1998 та ін].
З метою запобігти поломання знімних протезів, багато дослідників працюють у напрямі змін фізико-механічних властивостей базисних пластмас [Штеренберг А. Х., 1981; Сутугина Т. Ф., Воскресенская И. Б., Сыдыгалиев К., 1982; Черенова К. И., Тихонов Г. И., Баллалаева Н. М., 1983; Назаров Я. Т., 1986; Рахматулаев Ф. Т., 1986; Рожко Н. М., 1986; Кучеренко А. З., 1991; Нападов М. А., Данилов П. І., Савинова Е. М., Штурман А. А., 1992; Каливраджиян Э. С., Резников К. М., Пшеничников И. А., 1992; Vallittu P. K., Lassilla V. P., 1992; Wakabayashi N., 1992; Рожко М. М., 1993; Vallittu P. K., 1993; Руденко К. М., Сутугина Т. Ф., Рыбаков Б. Д., 1995; Polyzois G. L., 1995; Кричка Н. В., 1997; Варес Е. Я., 1998 та ін. ]. Проте виходячи з вищезазначених причин поломів, вирішення цього питання лежить не тільки в площині технічних рішень, а і в максимально повному аналізі клінічної ситуації конкретного пацієнта.
Тому, на наш погляд, тільки комплексний підхід до вирішення такої важливої проблеми ортопедичної стоматології, якою є проблема поломання знімних протезів, може привести до довгострокового успішного результату ортопедичної допомоги.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертацiйна робота є частиною планової наукової теми кафедри ортопедичної стоматологiї НМУ “Визначення методів корекції оклюзійних поверхонь зубних рядів для усунення стійких функціональних зміщень нижньої щелепи з використанням лікувально-діагностичних шин” (№1960U007061 Державної реєстрації). Дисертант виконував окремі фраґменти присвячені дослідженню проблеми поломання і зміцнення знімних ортопедичних конструкцій виготовлених з акрилових пластмас шляхом армування.
Мета i задачі дослiдження
Метою дослiдження є поліпшення якості ортопедичної допомоги пацієнтам, які потребують знімного протезування, за рахунок зменшення кількості поломів пластмасових базисів знімних протезів протягом клінічно обґрунтованого строку їхньої служби.
Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити такi завдання:
Вивчити причини та частоту поломання базисів знімних протезів, їхнє співвідношення до загальної кількості виготовлених знімних протезів.
Дослідити можливість прогнозування імовірності появи поломів базисів знімних протезів залежно від клінічних умов ротової порожнини.
Розробити метод оцінювання якості полімеризації пластмасового базису знімного протеза на лабораторних етапах його виготовлення.
Вивчити міцнісні характеристики базисних пластмас, зармованих відомими способами, та порівняти їхню ефективність.
Розробити спосіб армування зубопротезної пластмаси полімерними волокнами різної хімічної природи, в тому числі акриловими.
Розробити технологічні рекомендації для практичного
Фото Капча