Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Портрети видатних людей України в комплексній роботі художнього оформлення інтер’єру коледжу на тему: "Державні символи України"

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
1.1 Дизайн інтер’єру
1.2 Місце портрету в оформленні інтер’єру навчального закладу
1.3 Оформлення інтер’єру коледжу портретами визначних людей України
1.4 Державні символи в інтер’єрі навчального закладу
РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДІВ З ПОРТРЕТАМИ ВИЗНАЧНИХ ПОСТАТЕЙ УКРАЇНИ В КОМПЛЕКСНІЙ РОБОТІ: «НАЦІОНАЛЬНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ» В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ КОЛЕДЖУ
2.1 Створення проектного ескізу
2.2 Обґрунтування матеріалів та обладнання
2.3 Розробка ескізів та роль кольору в інтер’єрі
2.4 Послідовність виконання роботи
РОЗДІЛ 3. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
3.1 Економічне обґрунтування
ВИСНОВОК
Список використаних джерел
 
Вступ
 
Будь-яке оформлення в інтер’єрах навчального закладу має певний вплив на людину, яка його розглядає.. Завдання навчального закладу – використати різноманітні інформаційні плакати, виконані на певному рівні, які сприяють естетичному вихованню підростаючого покоління.
Слово інтер’єр /від франц. Interieur – внутрішній/ в архітектурі означає внутрішній простір будівлі. В естетичному плані – це архітектурно-художнє вирішення внутрішнього простору архітектурного об’єкта.
Проектування інтер’єрів, як вид діяльності зумовлює відповідну спеціальну підготовку, знання функцій, конструкцій, тонкого розуміння ролі форми, пластики, значення світла, кольору, текстури та фактури в інтер’єрі тощо. У художньому розумінні образ інтер’єру сприймається людиною як єдине ціле.
Мета – ознайомитися з послідовністю виконання проекту художнього оформлення інтер’єру коледжу, та з використанням малюнкових ескізів і комп’ютерної техніки.
Завдання – проаналізувати та опрацювати літературні та інформаційні джерела про сучасний інтер’єр, про місце інформаційно-художніх стендів в інтер’єрі, а також про портрети в оформленні інтер’єру навчального закладу; розробити пошукові ескізи, на основі яких – демонстративні, обрати найбільш вдалий ескіз та затвердити його керівником курсової роботи; вдало підібрати матеріали, використовуючи сучасні технології.
Структура роботи: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ включає в себе історичний розвиток художнього оформлення інтер’єру. У другому розділі описано послідовність виготовлення художнього оформлення стендів із сучасних матеріалів, а також описані матеріали які ми використовували. Третій розділ є заключним етапом, де міститься кошторис, який ми складали на основі нині діючих ринкових цін.
У цій роботі описані етапи комплексної роботи художнього оформлення інтер’єру коледжу, матеріали які використовували в оформленні, інструменти, особливості комп’ютерної технології. Ця робота дала нам можливість вивчити сучасні технології з використанням комп’ютерної техніки, виготовлення стендів та їх практичне застосування в оформленні інтер’єру навчального закладу.
 
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ ІНТЕР’ЄРУ
 
1.1 Дизайн інтер’єру
 
Дизайн як творчий процес, як особливий вид творчої діяльності по створенню предметного середовища, що оточує людину, являє собою комплексне вирішення таких існуючих завдань: утилітарно – функціональних, конструктивно-технологічних, економічних і естетичних. [ 10; 48].
Інтер'єр від французького Interieur тобто внутрішній, – архітектурний внутрішній простір будівлі. Основною метою архітектури на всьому протязі її розвитку було створення усередині будівлі в кожному приміщенні середовище, яке відповідало б його практичному призначенню. Дизайн інтер'єрів – проектування, обробка і обстановка внутрішніх приміщень будівель. [7; 4].
«Кожна людина – це стиль» – сказав колись французький письменник Ж. Бюффон. Це безперечне твердження, тому що, ми всі є яскраві індивідуальності. Все навкруги має свій стиль. А що ж це таке «стиль»? Стиль – це спосіб життя, що втілився в сферах мистецтва. В сьогоденні стиль став більш гнучкішим. Історичні стилі нерідко називають «великими» тому, що вони проявили себе практично у всіх сферах людського життя, чи це архітектура чи одяг, живопис або музика. Значне місце в оформленні інтерєру займає композиційне розміщення стендів.
Нашим завданням було дослідити історію розвитку дизайну інтер’єру. Дизайн інтер’єрів – це проектування, обробка і обстановка внутрішніх приміщень будівель. Уявлення людини про красу мінялося із зміною епох. Нові можливості науково технічного прогресу принесли нам нові матеріали, з’явилися можливості зробити навколишні предмети складнішими. Стиль життя людини впливав не тільки на окремо взяті предмети інтер’єру, але і на оформлення приміщення в цілому.
Проникнення дизайну в наше життя зближує матеріальне виробництво з мистецтвом і цим самим збагачує духовний світ людини.
Основна роль у цій професії належить художнику, який повинен синтезувати всі ці напрямки залежно від конкретної спеціальності.
Роль художників, які працюють безпосередньо в сфері самого життя і формують образ предметного середовища, у наш час значно зростає. Своєю діяльністю вони впливають на розвиток здатності людини чуттєво сприймати складну дійсність і зберігати в особливих формах художньої культури ті зв’язки з матеріальним середовищем, які склалися ще в минулому. [ 11; 8].
В стародавньому Єгипті стіни будівель покривали малюнками. Особливо інтенсивно і якісно з використанням дорогих матеріалів оформлялись культові споруди. Храми виділялись від зовнішнього світу масивними високими стінами. Величність храмів вражала глядача своїм оздобленням. [7; 4-5].
Стильове рішення інтер’єру на сьогоднішній день – це не тільки повторення елементів архітектури окремого історичного періоду, для узятого приміщення. Стиль в інтер’єрі – це в першу чергу побудова комфортного місця існування для кожної людини, що знаходиться в нім.
Стиль в архітектурі і мистецтві розуміється як певна стійка спільність змісту, творчих принципів,
Фото Капча