Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практичні роботи з механіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 

деталей пари торцевого тертя: 1 – рухомий диск з набірними сегментами; 2 – базова деталь

3 Пара обертального щодо руху при зовнішньому контакті циліндрів вздовж твірних характерна для кулачкових механізмів, зовнішніх циліндричних зубчастих зачеплень, ланцюгових і цівочних передач, фрикційних варіантів і т. д.
Особливістю таких сполучень є локальний характер контакту, внаслідок якого номінальна площа виявляється функцією навантаження. Номінальна площа дорівнює
Аа=2bkdT2R101dT=2R202dT, (1. 10)
де bK – напівширина площадки контакту; 0і (і = 1, 2) – півкут контакту, відповідний даному елементу пари тертя; bK =R1sin01=R2sin02 або при малих 0
bK  R101=R202, (1. 11)
dT – довжина твірної циліндрів
Характерні розміри діляник контакту визначаються з силового розрахунку за формулами теорії пружності або з експерименту.
AT1=2πR1;  =2πR2. (1. 12)
Відповідно коефіцієнти
1= ; 2= . (1. 13)
Епюри шляхів тертя за один оберт ролика 1 побудовані на рисунку 1. 3, де позначено
k =   (1. 14) 
Рисунок 1. 3. Ескізи сполучення і епюри шляхів тертя деталей пари обертового відносного руху із зовнішнім контактом циліндрів вздовж твірних: 1- ведучий ролик; 2 – ведений ролик
4 Пара обертального відносного руху при внутрішньому контакті циліндричних тіл. До цього типу сполучень відносяться пари: вал-втулка, внутрішні зубчасті зачеплення, гальмівні елементи колодкових гальм і т. д.
При R1 ≠ R2 такий тип сполучення також відноситься до локального контакту. Тоді
Аа = 2R10dT; (1. 15)
AT1 = 2πR1dT; AT2 = 2R10dT, (1. 16)
де dT – довжина підшипника (твірної) ;
1 =   =  ; 2 = 1. (1. 17)
Епюри шляхів тертя за повний оберт валу і схема сполучення показані на рисунку 1. 4. З епюр видно, що шлях тертя розподіляється по колу обертового вала рівномірно. При цьому
L01  L02 і   =   = 1. (1. 18)
У той же час у втулки відносно значний шлях тертя локалізований на дузі контакту bK =2R10, що і змушує в ряді випадків переходити до так званих, зворотних пар, в яких матеріал валу (деталь 1) має меншу зносостійкість, ніж матеріал втулки (деталь 2). Внаслідок відмічених геометричних особливостей сполучення наростання радіального зазору може йти повільніше порівняно з прямою парою (з парою, складеної з тих же матеріалів, в якій підвищеною відносною зносостійкістю володіє вал). 
Рисунок 1. 4. Ескіз сполучення і епюри шляхів тертя деталей пари обертового руху із внутрішнім контактом циліндрів по твірній: 1 – вал; 2 – втулка
 
1.3. Порядок виконання роботи
1. 3. 1 Згідно свого варіанту завдання використовуючи таблиці вибрати дані свого завдання.
1. 3. 2 Побудувати ескіз пари тертя згідно заданого варіанту; вказати на ньому усі розміри та параметри.
1. 3. 3 Згідно формул (1. 1), (1. 6), (1. 10), (1. 15) розрахувати номінальну, а формул (1. 3), (1. 7), (1. 12), (1. 16) площі тертя для схеми згідно заданого варіанту.
1. 3. 4 Побудувати епюри шляхів тертя для кожного з елементів заданої пари тертя.
1. 3. 5 Згідно формул (1. 4) і (1. 5), (1. 8), (1. 13), (1. 17) розрахувати коефіцієнт для кожного з елементів заданої пари тертя.
1. 3. 6 Зробити висновки по роботі.
Таблиця 1. 1. Геометричні розміри пари тертя зворотно-поступального руху
№ варіантуГеометричні параметри згідно рисунка 1. 1 в мм
HB1B2edt
1200502201050
2300503201555
3400504203060
4500100580060
5600100800065
6700110850070
Таблиця 1. 2. Геометричні розміри пари тертя торцевого руху
№ варіантуГеометричні параметри згідно рисунка 1. 2 
Rcrcαczc
7200500, 4π4
8300500, 35π5
9400500, 3π6
105001000, 28π6
116001000, 2π8
127002000, 2π8
Таблиця 1. 3. Геометричні розміри пари тертя обертового руху із зовнішнім контактом циліндрів
№ варіантуГеометричні параметри згідно рисунка 1. 3 
R1R2bKdT 
13200504201012
14300505251215
15400506301520
165001006302025
176001008352530
187002008403035
Таблиця 1. 4. Геометричні розміри пари тертя обертового руху із внутрішнім контактом циліндрів
№ варіантуГеометричні параметри згідно рисунка 1. 3 
R1R20dT
194750820
2048501025
2149501430
22951009, 530
23961001335
241952001740
 
1.4. Питання для самоконтролю і підготовки
1. 4. 1 Що таке шлях тертя? На що впливає ця характеристика?
1. 4. 2 Поясніть виникнення нерівномірності зносу поверхонь тертя на прикладі пари поступального плоскопаралельного руху.
1. 4. 3 Що таке епюра шляху тертя? В яких координатах вона будується?
1. 4. 4 Номінальна площа контакту трибосполучення та площі тертя його елементів на прикладі пари торцевого тертя.
1. 4. 5 Формула для визначення коефіцієнту . Яким чином його зміна (збільшення, зменшення) впливатиме на роботу пар тертя?
1. 4. 6 Наведіть приклади з техніки пар поступального плоскопаралельного та торцевого тертя.
1. 4. 7 Наведіть приклади з техніки пар обертового відносного руху із зовнішнім та внутрішнім контактом циліндрів по твірній.
1. 4. 8 Пряма та обернена пари тертя на
Фото Капча