Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Практичні роботи з механіки

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
36
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: center;">2.3. Порядок виконання роботи

2. 3. 1 Отримати у викладача зразки різних металів.
2. 3. 2 Вибрати мікротвердість із таблиці згідно свого варіанту.
2. 3. 3 Вибрати параметри шорсткості поверхні зразків із таблиці згідно свого варіанту.
2. 3. 4 Визначити вид контакту (п. 2. 2. 3. 2).
2. 3. 5 В залежності від виду контакту розрахувати фактичний тиск.
2. 3. 6 Зробити висновок згідно отриманих результатів розрахунку.
2. 3. 7 Оформити звіт, який повинен містити всі необхідні розрахунки.
 
2.4. Контрольні питання
2. 4. 1 Описати структуру контакту твердих тіл.
2. 4. 2 Якими геометричними параметрами поверхонь визначається номінальна, контурна і фактична площа дотику?
2. 4. 3 Як впливають фізико-механічні властивості на величину фактичного тиску в контакті металевих деталей?
2. 4. 4 Що таке приведений модуль пружності?
2. 4. 5 Опишіть відмінність між пружним і пластичним контактом.
2. 4. 6 Послідовність визначення фактичного тиску в металевих деталях машин при пластичному і пружному контакті.
 
Додаток А
Приклад визначення фактичного тиску при пластичному контакті
 
Необхідно визначити фактичний тиск в контакті сталевої поверхні, обробленої струганням, з параметрами шорсткості Ra =16, 4 мкм, tm1 =0, 46; Sm1=320 мкм, з сталевою полірованою поверхнею Ra = 0, 01 мкм; загартованої до твердості за шкалою Роквелла HRC 62. На приладі ПМТ-3 визначено десять значень мікротвердості першої поверхні H: 3382; 2172; 3017; 2896; 2715; 2499; 2599; 2380; 2349 МПа.
А. 1 Визначаємо середнє значення мікротвердості першої поверхні за формулою (2. 10) :
Hср = 2699 МПа.
А. 2 Знаходимо середній приведений радіус кривизни виступів контактуючих поверхонь, згідно п. п. 2. 2. 3. 3 і 2. 2. 3. 5
А. 3 Розраховуємо приведений модуль пружності контактуючих поверхонь за п. 2. 2. 3. 7 приймаємо   МПа;  
 ,
звідки
А. 4 Визначаємо вид контакту за формулою (2. 6)
звідки робимо висновок, що контакт пластичний.
А. 5 Розраховуємо коефіцієнт k за формулою (2. 12)
А. 6 Визначаємо фактичний тиск згідно п. 2. 2. 4. 3
Pr = 0, 66. 2699 = 1710 МПа.
 
Додаток Б
Приклад визначення фактичного тиску при пружному контакт
 
Необхідно визначити фактичний тиску в контакті двох однакових прироблених поверхонь з параметрами шорсткості:
  мкм;  ;  мм.
Середнє значення мікротвердості, визначене на приладі ПМТ-3 після приробки, Hср=10300 МПа.
Б. 1 Визначаємо середній приведений радіус кривизни виступів контактуючих поверхонь згідно п. п. 2. 2. 3. 3 і 2. 3. 3. 4
Б. 2 Знаходимо середнє арифметичне відхилення еквівалентної шорсткості Ra за п. 2. 2. 3. 5
  мкм.
Б. 3 Визначаємо приведений модуль пружності контактуючих поверхонь за п. 2. 2. 3. 7 приймаючи E1 = E2 = 2105 МПа.
Б. 4 Вид контакту визначаємо за формулою (2. 6)
звідки робимо висновок, що контакт пружний.
Б. 5 Розраховуємо фактичний тиск за формулою (2. 13)
  МПа.
 
Практична робота №3
Вивчення тертя у підшипниках ковзання
 
3.1. Мета роботи:
3. 1. 1 Ознайомлення із роботою підшипника ковзання.
3. 1. 2 Класифікація видів тертя в залежності від мащення (на прикладі підшипника ковзання)
3. 1. 3 Ознайомлення із діаграмою Гарсі-Штирбека
3. 1. 4 Ознайомлення із методикою прогнозування експлуатаційних властивостей підшипників ковзання (сухого тертя та з рідинним мащенням)
Робота розрахована на 4 академічні години.
 
3.2. Короткі теоретичні відомості
3. 2. 1 Підшипники ковзання
До складу практично будь-якої механічної системи входить вузол, призначений для передачі зусилля між двома поверхнями, рухомими одна відносно іншої. Такий вузол називається підшипником і забезпечує рух в одному або двох напрямах, запобігаючи йому в інших напрямах. Підшипники поділяють на два типи по виду відносного руху: підшипники ковзання і підшипники кочення.
Підшипник ковзання – це опора, в якій рухомі одна відносно іншої поверхні знаходяться в контакті ковзання. Ці підшипники поділяються по напряму дії навантаження. Радіальний підшипник (рисунок 3. 1, а) сприймає навантаження Fr, перпендикулярне осі валу, і утримує вісь валу, що обертається в фіксованому положенні. Упорний підшипник несе осьове навантаження і допускає обертання валу. Існують такі конструкції підшипників, які передають як радіальне Fr, так і осьове FA навантаження (радіально-упорні підшипники).
Нормальна робота підшипника можлива, якщо навантаження рівномірно розподілене по довжині втулки. Проте якщо відстань між двома підшипниками велика, прогин валу або неточності складання можуть призвести до перекосу цапф в підшипниках. Тоді на краї втулок діятиме підвищений тиск, і це може викликати заїдання і руйнування втулок і цапф. Понизити вплив перекосу можна, зменшивши відношення довжини втулки до її діаметру або використовуючи підшипник, який здатний пристосовуватися до прогину і перекосу валу. Прикладом таких підшипників є підшипник, що самовстановлюється, наприклад із сферичною посадковою поверхнею. При перекосі валу сферична втулка може повертатися щодо корпусу так, що її
Фото Капча