Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування парогазової установки для промислового району міста

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Анотація
Бакалаврська кваліфікаційна робота, темою якої є “Проектування парогазової установки для промислового району міста” складається з певних розділів, які поступово висвітлюють вище сказану тему. Першим розділом є загальна характеристика станції, у якому вказується основне енергетичне обладнання.
У наступному розділі іде розрахунок теплової схеми ПГУ, тобто парової турбіни, газової турбіни, деаератора.
У розділі розрахунок котла-утилізатора знаходяться температури і ентальпії відпрацьованих газів, а у другій частині – площі поверхонь нагріву.
У економічній частині з трьох котлів-утилізаторів, які можуть бути вста-новлені на станції потужність 45МВт за допомогою теорії ймовірності прово-диться вибір найоптимальнішого (з економічної точки зору) котла-утилізатора для роботи на цій станції.
Далі йде розділ охорони праці, в якому вказується міри безпеки при експлуатації турбіни, протипожежні заходи, а також заходи, щодо зменшення несприятливих умов експлуатаційного персоналу.
 
Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика ПГУ потужністю 45 МВт
1. 1. Основні елементи технологічної схеми ПГУ з КУ
1. 2. Теплові схеми і показники ПГУ з котлом-утилізатором
1. 3. Розрахунок теплової схеми ПГУ
Розділ 2. Характестика ПГУ з котлом-утилізатором
2. 1. Парогазова установка з одноконтурним КУ
2. 2. Парогазова установка з двоконтурним КУ
2. 3. Конструктивні схеми котлів утилізаторів
2. 4. Характеристика деаераторної установки
2. 4. 1. Призначення і фізичні основи процесу термічної деаерації
2. 4. 2. Будова деаератора
2. 4. 3. Схема деаераторної установки
2. 5. Розрахунок котла-утилізатора
Розділ 3. Економічна частина 
3. 1. Розрахунок котла двосекційного
3. 2. Розрахунок котла односекційного
3. 3. Розрахунок котла односекційного з пониженими параметрами
Розділ 4. Охорона праці
4. 1. Характеристика машинного відділення
4. 2. Протипожежні заходи
4. 3. Міри безпеки при експлуатації турбіни
Висновок
Література
 
ВСТУП
 
Необхідність електричної енергії для сучасного виробництва і побуту людини велика. Виробництво і споживання енергії – одна з найголовніших характеристик технічного прогресу і економічного рівня розвитку суспільства. Виробничі проце-си в усіх галузях промисловості, в сільському господарстві, на транспорті всі види обслуговування населення зв’язані із використанням електростанції. Від кількості споживання у виробничих процесах енергії і якості енергоносіїв, за допомогою яких ця енергія використовується для отримання матеріальних благ і послуг, в значній мірі залежать темпи росту продуктивності праці, удосконалення знарядь і предметів праці.
Основна кількість електроенергії виробляється на теплових електростанціях, крім того вона також виробляється ПГУ – це сукупність паротурбінного і газотурбінного устаткування, яке об’єднане загальним технологічним циклом. Сукупність цих установок в єдине ціле дозволяє знизити втрати теплоти з відхідними газами ГТУ і використати ці гази за газовими турбінами в якості підігрітого окиснювача при спалюванні палива і отримати при цьому додаткову потужність, що в кінцевому результаті підвищить ККД парогазової електро-станції.
Застосування ПГУ для сьогоднішньої енергетики – найбільш ефективний спосіб значного підвищення теплової і загальної економічності електростанції на органічному паливі.
Основними технічними і економічними вимогами до роботи парогазової установки та її обладнання є надійність виробництва електроенергії, мобільність, економічність спорудження.
 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПГУ
 
При проектуванні парогазової установки для промислового району міста, буде доцільно вибрати установку потужністю 45 МВт. Парогазова ТЕС має потужність 45МВт і в її склад входить дві газотурбінні установки потужністю по 16 МВт і одна конденсаційна турбіна потужністю 13МВт.
В склад газотурбогенераторного комплекту входять:
 • газотурбінний двигун (ГТД) потужністю 16МВт з газовідводом, встановлений в теплоізолюючому контейнері із вмонтованим блоком паливної апаратури рідкого палива;
 • турбогенератор потужністю 20МВт в комплект з тиристорною системою збудження, системою технологічного контролю, нульовими виводами і трансформаторами струму;
 • утилізаційна котельна установка в складі котла утилізатора двох тисків із шумопоглиначами, сепараторів пари, циркуляційних насосів, трубо-проводів і арматури. ;
 • швидкоскидне, блочне укриття газотурбінного комплексу з конструкціями котла утилізатора. ;
 • обладнання системи змазки ГТД з маслоблоком;
 • комплексний повітроочисний пристрій з фільтрами і шумопоглинанням;
 • блоки вентиляторів контейнера ГТД;
 • система промивки проточної частини ГТД;
 • локальна система автоматичного регулювання, управління, захисту і контролю;
 • обладнання системи вентиляції;
 • обладнання системи пожежогасіння;
 • обладнання системи контролю загазованості;
 • обладнання системи освітлення.
Газотурбогенераторний комплекс ГТГК-16 призначений для роботи в базово-му, піковому і напівпіковому режимах покриття електричних потужностей енергосистеми. В якості палива для газотурбогенератора використовується дизельне паливо.
Газотурбінний двигун комплектується турбогенераторами ТС-20-2ЕТ3, а парова турбіна – турбогенераторами ТА-12-2Т3.
Утилізаційна частина котельна установка складається із котла-утилізатора двох тисків генерованої робочої пари, сепараторів пари, циркуляційних насосів, які об’єднані трубопроводами і арматурою. Відпрацьована пара конденсується в конденсаторі К-1032, в якому площа поверхні складає 1032м. Конденсат робочої пари відкачується двома конденсатними насосами Кс-80-155, в яких подача Q=80м3/год, а напір Н=155м, через конденсатор пари ущільнень парової турбіни в атмосферний деаератор ДА-100, робочий тиск в якого p=0. 12МПа, продуктивність по воді Q=100т/год, температура деаерованої 1040С. Конденсат направляється у витратний бак, об’єм V=10м3 і туди ж подається хімочищена вода з хімводопідготовки. В деаератор подається хімочищена вода для компенсації втрат в контурі парового циклу. Пара на деаерацію конденсату і добавки води відбирається з відбора парової турбіни і резервується з паропроводами низького тиску. Із деаератора вода подається живильними насосами в котли-утилізатори. Три живильні
Фото Капча