Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування парогазової установки для промислового району міста

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

власних потреб.

2. 5. Розрахунок котла-утилізатора
Утилізаційна котельна установка призначена для генерації пари і подачі цієї пари в парову турбіну.
В даній тепловій схемі в два котли-утилізатори. Кожен котел складається із двох секцій, в яку входять пароперегрівник, випаровуючий контур і водяний економайзер.
В першій частині розрахунку котла-утилізатора знаходяться температури і ентальпії відпрацьованих газів після кожної секції. В другій частині розрахунку знаходяться площі складових, що входять в секцію.
Розрахунок першої секції
Дані для першої секції:
Тиск пари P0 = 2, 05 Мпа
Температура пари t0 = 410 0C
Витрата пари D0 = 13, 6 кг/с
Температура живильної води: tжв = 104 0С.
 Тиск в барабані-сепараторі: 2, 2 МПа
Параметри другої секції:
Тиск пари P0 = 0, 25 МПа
Температура t0 = 170 0C
Температура живильної води tжв = 104 0С
Тиск в барабані-сепараторі Pб = 3, 0 МПа
Витрата пари D0 = 3, 3 кг/с
Знаючи витрату газів і температуру на виході із газової турбіни газів складаємо тепловий баланс з якого визначаєм ентальпію газів. За допомогою таблиці знаходим температури газів після кожної секції.
1 – пароперегрівник
Значення ентальпій:
гріючої пари: на вході   = 2798, 3 кДж/кг
на виході   = 3270 кДж/кг
газів після газової турбіни.
  = 719 кДж/кг
Рівняння теплового балансу:
Gг (  –  ) = D01 (  –  )
Звідки  :
  =   –  
  = 719 –   = 674, 2 кДж/кг
Отже, температура газів після пароперегрівника становить   = 390 0С
2 – випарювальний контур
Значення ентальпій:
гріючої пари   = 2798, 3 кДж/кг
води   = 790, 2 кДж/кг
газів після пароперегрівника   = 674, 2 кДж/кг
Рівняння теплового балансу:
  =   –  
  = 674, 2 –   = 481, 9 кДж/кг
Отже, температура газів після випарювального контуру становить   = 207 0С
3 – водяний економайзер
Значення ентальпій:
на вході у водяний економайзер   = 435, 7 кДж/кг
на виході із водяного економайзера:   = 779, 3 кДж/кг
газів на вході у водяний економайзер:   = 481, 9 кДж/кг
Рівняння теплового балансу:
  =   –  
  = 481, 9 –   = 449, 9 кДж/кг
Отже, температура газів після водяного економайзера становить   = 175 0С
Друга секція котла – утилізатора.
4 – пароперегрівник
Значення ентальпій:
гріючої пари
на вході   = 649, 6 ккал/кг
на виході   = 670, 3 ккал/год
газів після водяного економайзера
  = 449, 9 кДж/кг
Рівняння теплового балансу:
Gг (  –  ) = D02 (  –  )
Звідки:  :
  =   –  
 
  = 449, 9 –   = 448, 4 кДж/кг
Отже, температура газів після пароперегрівника становить   = 173 0С
5 – випаровуючий контур
Значення ентальпій:
гріючої пари   = 2719 кДж/кг
води   = 482, кДж/кг
газів після пароперегрівника   = 448, 4 кДж/кг
Рівняння теплового балансу:
Gг (  –  ) = D02 (  –  )
Звідки  :
  =   –  
  = 448, 4 –   = 396, 1 кДж/кг
Отже, температура газів після випарювального контуру становить:
  = 112 0С.
6 – водяний економазер.
Значення ентальпій:
води на вході:   = 435, 7 кДж/кг
води на виході:   = 481, 8 кДж/кг
Рівняння теплового балансу:
Gг (  –  ) = D02 (  –  )
Звідки  :
  =   –  
  = 396, 1 –   = 395, 1 кДж/кг
Отже, температура відхідних газів після котла утилізатора становить
121 0С =  .
Тепловий баланс відпрацьованих газів загальний на котел утилізатор знахо-диться:
на вході у котел – утилізатор
Gг = 71 кг/с;   = 432 0С;   = 719 кДж/кг
Кількість теплоти на вході в котел:
  = Gг ∙   = 71 ∙ 719 = 51049 кДж/кг
  = 51 МВт
на виході з котла-утилізатора
Gг = 71 кг/с;   = 121 0С;   = 395, 1 кДж/кг
або   = 28 МВт
Отже, кількість теплоти, яка поглинається котлом:
∆Qк =   –   ∙   = 51 – 28 ∙   = 23, 3 МВт.
Розрахунок другої секції
В другій частині розраховується пароперегрівник, випаровуючий контур, водя-ний економайзер.
За допомогою конструктивного розрахунку знаходяться площі вище перечислених елементів. Конструктивний розрахунок виконується по параметрам газів на вході і на виході розрахункового елемента, а також по заданим параметрам пари.
 
Таблиця 2. 4 – Конструктивні розміри елементів котла-утилізатора.
 
Таблиця 2. 5 – Конструктивний розрахунок 1 – перегрівача
 
 
Таблиця 2. 6 – Конструктивний розрахунок випаровуючого контуру
 
 
Таблиця 2. 7 – Конструктивний розрахунок водяного економайзера
Фото Капча