Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Проектування парогазової установки для промислового району міста

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
66
Мова: 
Українська
Оцінка: 

цейтральний отвір цієї тарілки в наступний вищерозміщений відсік. В такому самому почерговому порядку розміщені решта тарілок, що розташовані вище.

Отже, розглядаючи колонку загалом, можна сказати, що в ній здійснено принцип протитоку. У кожному ж окремому східці потік пари перетинає струминки, що падають, у поперечному напрямі. У міру руху вверх пара частково конденсується, віддаючи своє тепло воді, а частина, що залишилась, все більше насичується газами, які виділилися із води. У верхній точці деаераційної колонки ці гази, що не конденсуються і змішані з парою, видаляються. Цю суміш називають випаром. Для ефектної деаерації води необхідно забезпечити достатню витрату, а саме – добру вентиляцію, інакше видалення газів буде неповним. Проте і зайва кількість випару небажана, оскільки призводить до непродуктивної втрати трубком випару установлюють відбійний щиток, який запобігає виносу крапель воли з випаром.
Випробуваннями встановлено, що для забезпечення надійного видалення газів кількість випару повинна становити близько 2 кг на кожну тонну води, що деаерується. Для блока потужністю 200 МВт з витратою живильної воли близько 600 т/год необхідна витрата випару приблизно 1200 кг/год. Для використання тепла і збереження конденсату застосовують спеціальні охолоджувачі випару або направляють випар як нагрівний потік в атмосферні деаератори або на опалювальні потреби тощо.
Па блоках 200 МВт подеколи застосовують схему із використанням випару деаераторів у 6 кгс/см2 як робочу пару для основних ежекторів турбіни. Тут витрата випару визначається потребою ежекторів. Кожний ежектор ЭП-4-70 споживає 700 кг/год пари. Тому за роботи двох ежекторів отримують добру вентиляцію деаераторних колонок і повне використання випару. Можливим є вихід випару в атмосферу, якою користуються під час деаерації води перед пуском блока.
Потоки конденсату і дренажів, які мають температуру, вищу за температуру насичення, скеровуються на проміжні тарілки. Так, потік конденсату нагрівної пари від ПТВ направлений на четверту (рахуючи зверху) тарілку.
 
Рис. 2. 11. Будова деаераторної колонки ДСП-500
Деаераційну колонку ДСП-500 схематично показано на Рис. 2. 11. Вона є струминно-плівковою з неупорядкованою насадкою. Колонка має змішувальну камеру закритого типу, через яку проходять патрубки для пропускання випару до місця його відведення. Отвори, які подрібнюють воду на струминки, знаходяться у нижньому днищі змішувальної камери. Далі водяний дощ потрапляє на шар спеціальної насадки із великої кількості гнутих пластинок з нержавіючої сталі, які насипані між двома рядами сітки. Питома поверхня елементів насадки досягає 190 м2/м3. Вода тече насадкою тонкою плівкою, що створює сприятливі умови для контакту її з парою. Колонка ДСП-500 мас два шари плівкової насадки, між якими вводиться потік конденсату нагрівної пари від ПВТ. Пара підводиться у нижню частину колонки. У пізніших конструкціях конденсат нагрівної пари від ПВТ стали вводити безпосередньо у верхню частину акумуляторного бака.
 
2. 4. 3. Схема деаераторної установки
Схему деаераторної установки для блока 200 МВт з барабанним котлом показано на рис. 2. 12. Установка з прямотечійним котлом додатково може мати лінію приймання дренажу від розпалювальних сепараторів і скиду надлишкової пари із деаераторів в конденсатор турбіни.
 
Рис. 2. 12. Схема деаераторної установки блока з барабанним котлом
1 – деаераційна колонка; 2 – акумуляторний бак; З – трубопровід деаерованої води на всмоктування живильних насосів; 4 – підведення конденсату турбіни; 5 – підведення нагрівної пари; пара на ущільнення від парової зрівняльної лінії; 7 – випар в атмосферу; 8 – випар на ежектори; 9 – конденсат нагрівної пари від ПВТ; 10- дистилят від випарників; 11 – скид від клапанів постійної витрати ШРОУ; 12- скид від рециркуляції ЖЕП; 13- водо вимірні скла; 15 – регулятори переливання; 16 – пара від розширювача безперервного регулювання; 17- пара від штоків регулювальних клапанів.
Такі потоки, як рециркуляція (розвантаження) живильних насосів і скид від клапанів постійної витрати впорскування РОУ і ШРОУ, діють періодично, деаерації не потребують і тому направлені не в колонку, а в бак. У пізніших конструкціях конденсат нагрівної пари, як було сказано вище, подається у бак. Кількість запобіжних клапанів і їх пропускна здатність вибираються такими, щоб за повного поступлення в деаератор усіх нагрівних потоків, що споживають тепло, тиск у корпусі не міг би піднятися більше ніж на 25% від нормального.
Між двома деаераторами блока може виникати деяка різниця тисків і рівня через несиметричність і неоднакові опори підвідних і відвідних трубопроводів. Відповідні зрівняльні лінії призначені для вирівнювання тиску в паровому просторі обох деаераторів.
Регулятори переливання повинні запобігати переповненню деаераторного бака водою. Таке переповнення може відбутись через помилкові дії персоналу або через порушення у роботі приладів і автоматики. Переповнення деаератора дуже небезпечне, оскільки рівень води може піднятися в колонку і досягнути парової розподільної труби. Це викличе сильні гідроудари і може спровокувати аварію деаератора і закид води в лінію подачі пари на ущільнення турбіни.
У трубопровід подачі нагрівної пари до регулятора переважно включають не менше двох джерел живлення парою. Як правило, для нормальної роботи використовується пара від одного із відборів турбіни, а для роботи за понижених навантажень робиться підведення резервної пари від більш високого відбору цієї самої турбіни. Для пуску передбачається підведення пари від сусідньої турбіни або від колектора
Фото Капча