Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Рекламні агенства

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота:
на тему:
«Рекламні агенства»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
1. Організація роботи рекламного агенства
2. Функції рекламного агенства
3. Структура рекламного агенства
4. Типи рекламного агенства
 
ВСТУП
 
Рекламні звернення створюють і виготовляють рекламні агентства – незалежні професійні організації творчих і ділових людей, які надають рекламодавцям повний обсяг послуг: здійснюють рекламні дослідження, розробляють рекламні макети і виготовляють рекламні звернення, планують і проводять рекламні кампанії.
Реклама – складне мистецтво, тому нею займаються професіонали, які можуть виконувати свою роботу на високому (з огляду на світові вимоги) рівні. В рекламній індустрії сконцентровані найкращі генератори рекламних ідей, талановиті розробники рекламних текстів, художники-дизайнери з комп'ютерної графіки й анімації, менед-жери-організатори рекламної діяльності, фотографи, ілюстратори, відеоінженери та бізнесмени.
У конкуренції з вітчизняними й закордонними рекламними фірмами виграє те рекламне агентство, яке має у своєму розпорядженні справді творчих працівників, а не слухняних і посередніх виконавців.
У створенні окремих рекламних звернень, особливо у проведенні комплексних рекламних кампаній для рекламодавців – виробників чи посередників – рекламні агентства здебільшого мають вирішальне значення.
Вони щодня стикаються з широким колом маркетингових ситуацій. Це дає змогу їм глибше розуміти загальну й окрему стратегію поведінки на споживчих ринках України, набувати необхідні навички й компетентність. У свою чергу, це забезпечує вищу якість рекламних звернень і вищу їхню ефективність, ніж тоді, коли їх розробляють і виготовляють самі рекламодавці.
Рекламні агентства – незалежні організації. Це дає змогу подивитися на проблеми рекламодавців збоку, тобто об'єктивніше. Тим самим послаблюються такі негативні моменти, як залежність від смаків окремих керівників, неправильні установки (ідеї, теми) тощо. Як правило, рекламні агентства мають добре налагоджені зв'язки із засобами масової інформації відіграють роль посередників між рекламодавцями, газетними й журнальними концернами, телевізійними компаніями та радіостанціями Вони мають можливість стабільно й своєчасно закуповувати в них час і місце для розміщення реклами (якщо агентства мають власну базу чи створені при видавництвах, то розв'язання проблеми спрощується). Співробітництво з рекламним агентством дає змогу рекламодавцю оперативно вирішувати питання, які постають перед ним, економити гроші й час. Звернення до професіоналів (особливо коли вони виконують весь комплекс рекламних послуг) забезпечує системний підхід до рекламної діяльності, що значно підвищує її ефективність.
Виходячи з досвіду зарубіжних рекламних агентств можна виокремити в їхній структурі такі групи працівників: творчу групу; групу, яка досліджує засоби масової інформації та ринки збуту; групу менеджменту, а також адміністративну групу.
До творчої групи входять автори текстів, художники, фотографи, режисери тощо. Ця група створює рекламні ідеї, готує тему й розробляє рекламні звернення. До складу творчої групи можуть входити спеціалісти-психологи, які керують дослідними розробками, а також спеціалісти-аналітики з вивчення засобів масової інформації.
Група менеджменту включає менеджерів з реклами, маркетологів і діловодів. Вони забезпечують контакти з клієнтами. Одна з основних функцій групи менеджменту – допомогти клієнту визначити перспективний об'єкт реклами і передати цей об'єкт творчій групі, а також групі, що вивчає ринки.
Крім цих робочих груп є так звана аналітична рада, яка складається з головних спеціалістів рекламного агентства. Вона перевіряє стан і хід проведення всіх рекламних кампаній, які розробляє і проводить агентство. Організаційна структура рекламних агентств залежить від багатьох факторів, але переважно вона складається з п'яти основних функціональних підрозділів: творчі відділи, відділи підготовки та виконання замовлень, виробничий відділ, відділ маркетингу і фінансово-господарські відділи.
 
1. Організація роботи рекламного агенства
 
Звертаючись до рекламного агенства, рекламодавець ставить за мету, досягти принаймні в далекій перспективі, максимально можливих прибутків від реалізації своїх виробів та послуг. Крім того, якщо його наміри серйозні та масштабні, він прагне отрмати найбільшу віддачу від засобів, особливо валютних, що вкладені в рекламу. Обравши рекламне агенство, рекламодавець чекає від нього партнерського розуміння, знання проблем, з якими стикається на ринку, обгрунтованих пропозицій по оптимізації і підвищенню ефективності рекламної діяльності, творчих ідей, професійних підходів до рішення поставлених задач, створенню та реалізації рекламної продукції.  Щоб у сьогодняшніх умовах залучит і утримати перспективного замовника, рекламному агенству доводиться бути не тільки технічнм, творчим і концептуальнм центром рекламної діяльності, плануючим, створюючим та реалізуючим рекламну продукцію, але ще й контролером рекламних компаній. Крім того, серйозний замовнк, як правило, розраховує отримати від рекламного агенства весь комплекс рекламних послуг, а не зводити воєдино часто несумісні різні фрагменти реклами, створені різними організаціями.  Виконуючи ті, що відрізняються один від одного і формою, і за технологією реалізації замовлення, фахівці з текстів, художники, фотографи, кінематографісти, поліграфісти, розробники рекламних ідей і концепцій і так далі користуються різними підходами, мають різну кваліфікацію. Тому рекламодавцю зручніші та доцільніше мати справу не з багатьма людьм, що протирічать один одному, а з одним прфесіоналом високого рівня, котрий вів би рекламний проект, координуючи всі супутні роботи, з ціллю забезпечення їх всокої якості та ефективності дії рекламної продукції на цільову аудиторію. Професіонал, знаючи можлвість власного агенства та осіб, з якими він співпрацює, пр реалізації рекламних заходів стає і ведучим експертом, та куратором, та координатором, та контролером відповідних робіт.  На Заході існують різноманітні організаційні схеми рекламних агенств
Фото Капча