Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль сім'ї у вихованні молодших школярів

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Введення
Глава I. Теоретичне обгрунтування ролі сім'ї у вихованні молодших школярів
1.1 Коротка характеристика понять «роль», «сім'я», «виховання», «сімейне виховання»
1.2 Роль сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку
Глава II. Експериментальна частина
2.1 Методика дослідження
2.2 Аналіз результатів дослідження
Висновок
Список літератури
 
Введення
 
Актуальність. На сьогоднішній день гостро постає питання про роль і функції сім'ї у вихованні молодших школярів. Проблеми, особливості виховання дітей даного віку набувають особливої важливості і звертають на себе увагу. Труднощі в навчанні, причини невдачі у вихованні змушують нас замислитися про те, що визначальна роль у вихованні дитини відводиться не тільки школі (вчителям, психологам, соціальним педагогам), але і, звичайно, належить родині, яка стає координатором і регулятором у вихованні. Тому важливу роль відіграє сім'я в процесі виховання. Вона закладає основний фундамент у процесі виховання дитини.
Молодший шкільний вік – це той період, коли активна прийняття участі сім'ї у вихованні залишає друк для подальшого розвитку, виховання і самовиховання. Сюди слід віднести подальшу самореалізацію дитиною своїх можливостей і здібностей, становлення яких визначаються вихованням у сім'ї. І що б не говорило суспільство, як і раніше роль сім'ї є важливим каталізатором виховання дитини, а саме є тільки найуніверсальніша – найскладніша і найблагородніша робота, єдина для всіх і в той же час своєрідна і неповторна у кожній родині, – це витвір людини.
Даною проблематикою займалися такі вчені, як Я. А. Коменський, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, І. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинський, В. П. Вахтерів, К. Н. Вентцель, Х. Д. Джайнотт, Д. Локк, Дж. Рескін і ін
Метою нашого дослідження є аналіз ролі сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку.
Для реалізації поставленої перед нами мети, в ході виконання курсової роботи вирішувались наступні завдання:
1) вивчення наукової літератури;
2) теоретичне уявлення і осмислення проблематики ролі сім'ї у вихованні дитини молодшого шкільного віку;
3) застосування методики, спрямованої на діагностику та побудова загальної картини виховання молодшого школяра в сім'ї.
Об'єкт нашого дослідження включає в себе сім'ю.
Предмет: розгляд ролі сім'ї та виконання нею функцій у вихованні дітей молодшого шкільного віку.
Гіпотеза: розвиток дитини, формування його особистісних якостей визначається рівнем виховання в сім'ї.
Нами були використані наступні методи дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація.
Теоретична значимість курсової роботи полягає в узагальненні, осмислення та оцінки ролі сім'ї у вихованні молодшого школяра.
Практична значимість: на основі обробки та інтерпретації виявлених результатів встановити зв'язок між існуючою теорією й оновлюється практикою.
 
Глава I. Теоретичне обгрунтування ролі сім'ї у вихованні молодших школярів
 
1.1 Коротка характеристика понять «роль», «сім'я», «виховання», «сімейне виховання»
 
Для того щоб зрозуміти, що являє собою роль сім'ї у вихованні дітей молодшого шкільного віку, ми повинні звернутися за тим, що позначає кожне з цих категоріальних понять. Виходячи з цього, ми маємо право на те, щоб дізнатися, що все-таки вони означають. Одне з перших понять, яке ми удостоїлися розкрити, була «роль».
Роль – спосіб поведінки людей, що відповідає прийнятим нормам і залежить від їх статусу в конкретній групі або соціумі в цілому. По суті справи, роль, будучи соціальною функцією особистості, є динамічним аспектом статусу. Поняття «роль» в 1936 році введені та описані американським психологом Р. Лінтон.
Роль (у соціальній психології) – соціальна функція особистості; відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей в залежності від їх статусу чи позиції в суспільстві, в системі міжособистісних відносин. Поняття Р. ввів у соціальну психологію Д. Мід.
Переходячи до наступного поняттю, ми зобов'язані глибоко проникнути в суть даної категорії.
Сім'я – мала група, заснована на шлюбі або кровній спорідненості, члени якої пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. Застосовуючи поняття сім'ї до первісного суспільству, Ф. Енгельс позначав їм коло осіб, між якими були дозволені статеві стосунки.
Сім'я – складна багатофункціональна система. Функція родини – це спосіб прояву активності, життєдіяльності її членів.
Сім'ю можна назвати колискою духовного народження людини, важливий і багато в чому незамінний етап у розвитку кожної особистості.
Вчені Я. А. Коменський, П. Ф. Лесгафт, А. С. Макаренко, І. Г. Песталоцці, Ж. Ж. Руссо, К. Д. Ушинський, В. П. Вахтерів, К. Н. Вентцель, Х. Д. Джайнотт, Д. Локк, Дж. Рескін визначають сім'ю як університет людських відносин, що забезпечує всебічний і гармонійний розвиток особистості, збереження і зміцнення фізичного, морального та психічного здоров'я дитини.
Говорячи про виховання, існує безліч визначень щодо цього поняття. Ми вирішили розкрити і скористатися лише деякими з них.
Виховання – єдиний цілісний процес і людина по частинах не виховується. Змістом виховання є формування соціально-ціннісних відносин до себе, людей, світу.
Виховання в широкому значенні являє собою цілеспрямований, організований процес, що забезпечує всебічний, гармонійний розвиток особистості, підготовку її до трудової та громадської діяльності.
Поняття «виховання» у вузькому значенні тотожне поняттю «виховна робота», в процесі якої формуються переконання, норми моральної
Фото Капча