Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка маркенгової стратегії підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 

даних послуг, підприємство займається реалізацією кабельних модемів. Тому конкурентами для даного підприємства є інтернет-магазини, що пропонують аналогічні продукти. Проаналізуємо їх сильні та слабкі сторони.

 
Таблиця 2. 2
Аналіз сильних та слабких сторін послуг конкурентів ТОВ «Ведекон» серед мобільних модемів, проданих через інтернет
 
Отже, ми бачимо, для того, щоб отримувати більші прибутки, підприємству доцільно розширити асортимент продукції та послуг, ввести можливість оплати різними видами електронних грошей, впровадження можливості доставки товарів по всій теориторії України, збільшення кількості відвідувачів, яка досягається покращенням пошукових позицій сайту, та налагодження маркетингових комунікацій. Проаналізуємо ринок послуг, наданих через Інтернет. Аналізуючи результати реалізації інтернет-аксессуарів через інтернет-магазини, що складають конкуренцію досліджуваному підприємству в 2013році, ми бачимо, що ринок за останній рік збільшився на 20%.
 
Таблиця 2. 3.
Аналіз ринку мобільних модемів, пропонованих інтернет-магазинами, тис. грн
 
За даними досліджень можна зробити висновок, що ТОВ «Ведекон» реалізовано протягом 2013 року мобільних модемів на суму 152, 2 тис. грн. Темп приросту даного показника за останніх 2 роки склав 40%, що на 43, 49 тис. грн більше даного показника 2012 року.
Найбільша частка ринку належить інтернет-магазину «ТехноТочка» (рис. 2. 1.), його частка склала в 2013 році 44% ринку. Друге місце належить інтернет-супермаркету «ROZETKA «, його частка ринку склала 25%. Частка ринку досліджуваного підприємства складає 7%.
 
Рис. 2. 1. Ринок мобільних модемів (реалізація через інтернет)
 
Як було зазначено вище, підприємство отримує прибутки від реалізації мобільних модемів, наданням інтернет-послуг та передачі факсо-мейлових повідомлень.
Розглянемо детальніше ринок реалізації мобільних апаратів та підключення через офіси. Сьогодні основними конкурентами ТОВ «Ведекон» є фірма «People. net» та компанія «ОГО»
 
Таблиця 2. 4
Аналіз сильних та слабких сторін послуг конкурентів ТОВ «Ведекон»
 
Отже, з наведених даних можна зробити висновок, що лідером по підключенню до операторів ітренту в даному регіоні є компанія «ОГО». В 2013 році дане підприємство займало 39% ринку. «Ведекон» збільшило кількість підключень за рік на 1165 чол, або на 70%, що склало близько 33% ринку.
Основні доходи підприємство отримує від реалізації товарів через офіси.
Так досліджуване підприємство отримало в 2013 році 602 тис. грн виручки від реалізації через офіси (табл. 2. 6.)
 
Таблиця 2. 6.
Аналіз ринку надання послуг по реалізації товарної продукції
 
Рис. 2. 3. Ринок надання послуг по реалізації продукції через офіси
 
Таким чином ми бачимо, що досліджуване підприємство займає 13% ринку, що є досить непоганим показником.
 
2.2. Організаційно-економічна характеристика підприємства
 
На підприємстві протягом його діяльності діє чітко-розроблена структура. Проаналізуємо її (рис. 2. 4.)
Отже, за даними схеми можна зробити висновок. На підприємстві діє 3 структурних підрозділи: 1 – фінансовий відділ, що відповідає за фінансову діяльність, прийняття управлінських рішень з фінансового менеджменту; 2 – відділ маркетингу – що відповідає за просування послуг на ринку збуту, та 3 – відділ надання послуг, що фактично виконує виробничі функції підприємства.
 
Рис. 2. 4
Організаційна структура ТОВ «Ведекон»
 
Проаналізуємо детальніше організаційну структуру підприємства та визначимо основні функції працівників.
 
Таблиця 2. 7
Формування організаційної структури підприємства
 
На підприємстві протягом його діяльності діє чітко-розроблена структура. Таким чином фінансовий директор займається організацією роботи фінансового відділу. Йому підпорядковується відділ бухгалтерії, що складається із головного бухгалтера та його працівника. Завданням фінансового директора є оперативний аналіз та нагляд за фінансово-економічною діяльністю підприємства та відповідальність за прийняття оперативних управлінських рішень щодо фінансового стану підприємства.
Директор з надання послуг очолює виробничий відділ, йому звітують відділ надання послуг, що складається з 2 працівників, відділ реалізації, що складається із 2 працівників – консультантів, та відділ з надання інтернет-послуг, що складається із 1 оператора.
Аналізуючи структуру наявної системи розробки і прийняття управлінських рішень, можна сказати, що основі ідеї, щодо покращення діяльності підприємства генеруються на рівні маркетингового відділу
Відділ маркетингу відповідає за організацію комунікаційної політики підприємства, а саме: організації конференцій, форумів. Також до обов’язків менеджерів входить розробка реклами та пошук клієнтів.
Проаналізуємо основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Ведекон»
 
Таблиця 2. 8
Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ «Ведекон» за 2011-2013 рр.
 
Як згадувалося вище для загальної оцінки динаміки фінансового стану необхідно встановити співвідношення динаміки балансу з динамікою обсягу виробництва, реалізації продукції, і також прибутку підприємства.
За розрахунками, проведеними в табл. 2. 8 можна зробити наступні висновки: активи підприємства протягом всієї діяльності підприємства мали здатність до збільшення. Це було пов'язано із постійним накопиченням капіталу за рахунок отриманих прибутків. Проте із збільшенням вартості основних засобів в 2013 році, темп приросту активів підприємства зменшився. Це відбувається за рахунок поступового зменшення вартості основних фондів за рахунок їх перенесення до собівартості шляхом амортизаційних відрахувань. Отже, в 2013 році темп приросту активів склав -0, 19%, хоча попереднього року даний показник становив 2, 12%.
Аналіз
Фото Капча