Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка маркенгової стратегії підприємства

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
70
Мова: 
Українська
Оцінка: 

темпу приросту власного капіталу свідчить про його стрімке збільшення в 2013 році (темп приросту склав 39, 56%). Виручка від реалізації також має зростаючу тенденцію. Темп приросту даного показника в 2013 році склав 11, 56%.

Аналіз розрахунків, проведених в таблиці 2. 8. дає можливість зробити висновок, що продуктивність праці на 1 особу за досліджуваний період збільшилася на 10, 30 тис. грн. Так за рік однією особою реалізовано близько на 70, 09 тис. грн. продукції, що на 7, 27 тис. грн більше ніж попереднього року.
Крім того, збільшився і показник фондовіддачі на 1, 88 за досліджуваний період.
Слід зазначити, що підприємство ефективно використовує зовнішню комунікаційну політику для просування продукції – тобто комунікації із покупцями, конкурентами та іншими зацікавленими особами.
 
Таблиця 2. 9
Формування комунікаційної політики ТОВ «Ведекон»
 
Прибуток підприємства використовується і для розвитку маркетингової політики підприємства, так 20% припадало на рекламу, 70% – систему знижок, 10% – на особисті контакти із постійними клієнтами.
 
2.3. Оцінка впливу макро- та мікросередовища на діяльність підприємства
 
На підприємство та все її мікросередовище впливають потужні сили, які відкривають для неї нові можливості чи являють собою джерело загрози. Сукупність таких сил називається макросередовищем. Розглянемо 6 основних зовнішніх середовищ, що впливають на діяльність підприємства [9, c. 98] (таблиця 2. 10).
 
Таблиця 2. 10
Оцінка зовнішніх факторів впливу на ТОВ «Ведекон»
 
 
Таблиця 2. 11.
Оцінка факторів впливу внутрішнього середовища на діяльність ТОВ «Ведекон»
 
 
Підсумуємо оцінку маркетингового середовища ТОВ «Ведекон».
Проаналізувавши маркетингове середовище підприємства, варто зазначити, що підприємство чітко визначилося із своїми цілями господарювання, воно чітко сформувало свою місію та розробило організаційну структуру управління. Діяльність підприємства в першу чергу залежить від якості продукції, яку воно надає, тому значна увага приділяється техніці та технологіям. ТОВ «Ведекон» орієнтоване на аудиторію віком від 18 до 60 років, тому для завоювання даної аудиторії проводяться акції та інші заохочувальні міроприємства. Крім того підприємство має і цінує налагоджені стосунки із постачальниками, оскільки ціни на продукцію не зростають, поступають нові товари, тому ТОВ «Ведекон» закуповує товари за зниженими цінами, а ціни на послуги є нижчими, ніж в конкурентів.
 
2.4. SWOT-аналіз діяльності підприємства, аналіз портфелю продукції
 
Для вирішення завдань, поставлених в попередньому питанні, необхідно дослідити сильні та слабкі сторони досліджуваного підприємства.
 
Таблиця 2. 12
Визначення сильних та слабких сторін установи
 
Таблиця 2. 13
Визначення ринкових можливостей і загроз для установи
 
За даними таблиці проведемо SWAT-аналіз підприємства.
Таким чином у нас утворилося 4 площини.
Площина абсолютних переваг включає:
  • низькі ціни
  • можливість розширення послуг
  • персонал підприємства
  • наявність постійних клієнтів
Площина непідкріплених можливостей:
Наявність гнучких відносин з партнерами
Наявність постійної проте обмеженої аудиторії
Незалежність від політичних та культурних факторів
Площина загроз:
Структура підприємства
Невикористання послуг маркетингових посередників
Площина абсолютних загроз:
Відсутність вільних коштів;
Можливість витіснення іншими операторами через невпізнання бренд-нейму;
Відсутність стабільного попиту;
Даний аналіз показує, що підприємство має значний потенціал, проте за відсутності вільних коштів воно не може розширити асортимент послуг, тим самим не може залучити більшої кількості клієнтів. Таким чином, основною метою є пошук шляхів заохочення клієнтів витрачаючи при цьому мінімум коштів.
Отже, ми бачимо що підприємство є вузькоспеціалізованим. Асортимент товарів та послуг не є широким, проте це не заважає підприємству отримувати постійно-зростаючі прибутки.
Проведемо стратегічний аналіз товарної продукції графічним методом. Для цього використаємо матричний метод «Бостон консалтинг груп».
Основною маркетинговою стратегією даного виду послуг є використання отриманого прибутку для покращення послуг зв’язку, збільшення асортименту додаткових послуг, які можуть бути наданими оператором.
 
Таблиця 2. 16
Графічний аналіз продукції та послуг методом «Бостон консалтинг груп».
 
 
Маркетингова стратегія: збільшення витрат на розкрутку сайтів та залучення додаткової кількості клієнтів для збільшення частки ринкуСОБАКАПослуги інтернет-зв’язку та передачі даних и факсів.
Маркетингова стратегія: Підприємство отримує значні прибутки від даної діяльності. 
Даний вид товарів на ринку знаходиться в секторі «Корова». Для реалізації цієї товарної стратегії, необхідно розробити ряд маркетингових заходів по вдосконаленню реалізації через інтернет-магазини.
 
2.5. Аналіз поточної маркетингової стратегії
 
Провівши дослідження конкурентного ринку, товарної продукції і сильних та слабких сторін підприємства, розглянемо та обґрунтуємо напрямки маркетингової стратегії.
Маркетингову стратегію розроблятимемо по видах діяльності підприємства.
Завдання №1. «Розвиток ринку».
Як показали дослідження, проведені в питанні 2. 1. ТОВ «Ведекон» підключило в 2013 році 1165 абонентів. Це підключення дає можливість отримувати доходи підприємству в розмірі 70-90 тис. грн на рік. Основною метою компанії ТОВ «Ведекон» є збільшення в наступному році ринку на 120%. Це дозволить збільшити доходи від даної діяльності на 84-110 тис. грн щорічно.
Завдання №2. Оптимізація прибутків від діяльності через інтернет
Дослідження, проведені в другому розділі даної роботи, показали,
Фото Капча