Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка програмного комплексу системи «Електронна книга рецептів»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

просто з голови – прообразом була мова Би розроблена Томпсоном. Мова програмування Сі була розроблена як інструмент для програмістів-практиків. Відповідно до цим головною метою його автора було створення зручної й корисної мови.

Сі є знаряддям системного програміста й дозволяє глибоко влазити в самі тонкі механізми обробки інформації на ЕОМ. Хоча мова жадає від програміста високої дисципліни, вона не строга у формальних претензіях і допускає короткі формулювання.
Сі – сучасна мова. Він містить у собі ті керуючі конструкції, які рекомендовані теорією й практикою програмування. Його структура спонукує програміста використовувати у своїй роботі спадне проектування, структурне програмування й покрокову розробку модулів.
Сі – ефективна мова. ЇЇ структура дозволяє щонайкраще використати можливості сучасних ПЕОМ. Програмування на цій мові відрізняється компактністю й швидкістю виконання.
Сі – мобільна мова.
Сі – потужна й гнучка мова. Більша частина операційної системи Unix, компілятори й інтерпретатори мов Фортран, Паскаль, Лісп, і Бейсик написані саме з його допомогою.
Сі – зручна мова. Він досить структурований, щоб підтримувати гарний стиль програмування й разом з тим не зв'язаний твердими обмеженнями.
Java
Мова Java зародилась як частина проекту створення передового програмного забезпечення (ПО) для різних побутових приладів. Реалізація проекту була почата мовою С++, але незабаром виник ряд проблем, найкращим засобом боротьби з якими була зміна самого інструмента – мови програмування. Стало очевидним, що необхідно платформо-незалежна мова програмування, що дозволяє створювати програми, які не доводилося б компілювати окремо для кожної архітектури й можна було б використати на різних процесорах під різними операційними системами.
Три ключових елементи об'єдналися в технології мови Java:
Java надає для широкого використання свої аплети (applets) – невеликі, надійні, динамічні, що не залежать від платформи активні мережні додатки, що вбудовують у сторінки Web. Аплети Java можуть настроюватися й поширюватися споживачам з такою же легкістю, як будь-які документи HTML.
Java вивільняє міць об’єктно-орієнтованої розробки додатків, сполучаючи простий і знайомий синтаксис із надійним й зручним в роботі середовищем розробки.
Це дозволяє широкому колу програмістів швидко створювати нові програми й нові аплети.
Java надає програмістові багатий набір класів об'єктів для ясного абстрагування багатьох системних функцій, використовуваних при роботі з вікнами, мережею й для вводу-виводу. Ключова риса цих класів полягає в тім, що вони забезпечують створення незалежних від використовуваної платформи абстракцій для широкого спектра системних інтерфейсів.
1. 3 Огляд та аналіз сучасних технологій та засобів проектування програмного забезпечення КСУ
Комп'ютерна система управління (КСУ) – автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами. КСУ – це сукупність керованого об’єкта й автоматичних вимірювальних та керуючих пристроїв, у якій частину функцій виконує людина.
Створені за тридцятилітню історію впровадження ЕОМ у сферу управлінської діяльності численні КСУ різняться призначенням, проблемною орієнтацією, місцем застосування, автоматизованими функціями і т. ін. З метою підвищення ефективності витрат на розвиток діючих систем та проектування нових, усунення паралелізму і дублювання в проведенні наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, створення типових проектних рішень і типових КСУ зроблено їх класифікацію.
КСУ дає змогу розв'язувати задачі перспективного та оперативного планування виробництва, оперативного розподілу завантаження обладнання, оптимального розподілу обладнання та використання ресурсів і інше. АСК належить до класу людино-машинних систем і складається з функціональної і забезпечувальної частин.
Функціональна частина КСУ включає систему моделей планово-економічних і управлінських задач, забезпечувальна частина – інформаційну і технічну бази, математичне забезпечення, економіко-організаційну базу та інше.
Спеціальне математичне забезпечення включає пакети прикладних програм, що здійснюють організацію й обробку даних з метою реалізації необхідних функцій управління в рамках певних економіко-математичних та організаційних моделей. Програмне забезпечення КСУ (ПЗ) містить сукупність програм на носіях, даних і програмних документів, яка призначена для відлагодження, функціонування й перевірки роботоздатності КСУ.
1. 4 Універсальна мова проектування UML
UML (англ.  UnifiedModelingLanguage) – уніфікована мова моделювання, використовується у парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування. Є невід'ємною частиною уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення. UML є мовою широкого профілю, це відкритий стандарт, що використовує графічні позначення для створенняабстрактної моделі системи, називаної UML-моделлю. UML був створений для визначення, візуалізації, проектування й документування в основному програмних систем. UML не є мовою програмування, але в засобах виконання UML-моделей як інтерпретованого коду можлива кодогенерація. Перша версія (1. 0) UML вийшла 13 січня 1997, вона була створена за запитом ObjectManagementGroup (OMG) – організації, відповідальної за прийняття стандартів в галузі об'єктних технологій і баз даних. Після обговорення, у вересні 1997 року, версія 1. 1 UML була представлена на голосування в OMG. Розробку UML підтримали і вже тоді використовували як стандарт такі гранди ринку інформаційних технологій, як Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, DEC, Sybase, Logic Works й інші.
UML може бути застосовано на всіх етапах життєвого циклу аналізу бізнес-систем і розробки прикладних програм. Різні види діаграм які підтримуються UML, і найбагатший набір можливостей представлення певних аспектів системи робить UML універсальним засобом опису як програмних, так і ділових систем. Діаграми дають можливість представити систему (як ділову, так і програмну) у такому вигляді, щоб її можна
Фото Капча