Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розробка програмного комплексу системи «Електронна книга рецептів»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

може містити позначення для вкладених пакетів. Також, діаграма класів може містити позначення деяких елементів поведінки, однак їх динаміка розкривається в інших типах діаграм.

Діаграма класів (classdiagram) служить для представлення статичної структури моделі системи в термінології класів об'єктно-орієнтованого програмування. На цій діаграмі показують класи, інтерфейси, об'єкти й кооперації, а також їхні відносини.
3. 2 Опис класів програмного комплексу
Структура класу Form1.
Клас Form1 містить такі атрибути:
bookC1- ініціалізує новий екземпляр класу Book
list- створює двовимірний масив з усіма даними про рецепт
PD- ініціалізує новий екземпляр класу PrintDocument
Клас Form1 містить такі методи:
PrintDoc- друк
setDataForm- виведення інформації про рецепт
showData- виведення рецептів у форматі книжки
Структура класу PrinterSet.
Клас PrinterSet містить такі атрибути:
article- інструкція приготування
image1- візуальне зображення рецепту
ingrad- інгредієнти рецепту
name- назва рецепту
PD- друк
Клас PrinterSet містить такі методи:
checkTextLine- перевірка рядку
PD_PrintPage- друк сторінки
Структура класу Book.
Клас Book містить такі методи:
GetDataArr- отримання інформації у вигляді масиву
GetList- отримання списку
3. 3 Розробка структури бази даних
Схема баз даних (http: //uk. wikipedia. org/wiki/Англійська_моваанг. databaseschema) – це структура системи баз даних описана формальною мовою, яка підтримується системою управління баз даних (СУБД) і відноситься до організації даних для створення плану побудови база даних з розподілом на таблиці. Формально схема баз даних являє собою набір формул (правил), які називаються обмеженями цілісності. Обмеження цілісності забезпечують сумісність між всіма частинами схеми. Всі обмеження виражаються однією мовою. 
 
РОЗДІЛ 4 Тестування програмного забезпечення
4. 1Розробка тестів
Тестування програми електронна книга рецептів на основі функціонального тестування.
Резюме (Summary) 1: Перевірка функціонування кнопки завантаження інформації з БД.
Середовище виконання: Windows 7.
Опис (Description) – Перевіряємо чи при натисканні на відповідну кнопку виводяться рецепти у вигляді книжки.
Етапи для відтворення проблеми:
 1. Відкриваю програму електронна книга рецептів.
 2. Натискаю відповідну кнопку.
Очікуваний результат виконання (Expectedresult) : На екран повинна виводитись табличка з рецептами у вигляді книжки.
Поточний результат виконання (Observedresult) : На екран вивелась табличка з рецептами у вигляді книжки.
Складність (Severity) : рівень середній
Тест пройшов успішно.
Резюме (Summary) 2: Перевірка можливості редагування інформації про рецепт.
Середовище виконання: Windows 7.
Опис (Description) – Перевіряємо чи при натисканні на відповідну кнопку виведеться вікно в якому можливо редагувати інформацію про рецепт.
Етапи для відтворення проблеми:
 1. Відкриваю програму електронна книга рецептів.
 2. Натискаю відповідну кнопку.
Очікуваний результат виконання (Expectedresult) : Повинне виводитись вікно на екран в якому можна редагувати інформацію про рецепт.
Поточний результат виконання (Observedresult) : При натисканні на кнопку нічого не відбулось.
Складність (Severity) : рівень середній
Першочерговість (Priority) :
Р. 2. – виправити до кінця закінчення етапу тестування.
 
РОЗДІЛ 5 Розробка документів на супроводження програмного забезпечення
5. 1 Інструкція користувачеві
Щоб запустити програму «Електронна книга рецептів» необхідно відкрити файл запуску.
Після чого необхідно завантажити дані про рецепти з БД за допомогою відповідної кнопки, після чого можна працювати з програмою. Після натискання на кнопку 1-рецепти виведуться на екран у вигляді книжки, як показано на рис. 11, якщо натиснути на кнопку 2- то рецепти виведуться у вигляді списку, як показано на рис. 12. Також можна роздрукувати вибраний рецепт, для цього необхідно натиснути на кнопку 3, після чого виведеться вікно яке зображено на рис. 13, на якому потрібно буде натиснути на кнопку «Печать».
 
Висновок
В ході виконання роботи мовою С# в середовищі Visual Studio 2010 реалізовано програму «Електронна книга рецептів». Також продемонстровано на прикладі можливості об’єктно-орієнтованого програмування.
Реалізовано такі функціональні вимоги:
 • Здійснено запис та зчитування даних у файл (з файлу).
 • Можливість виведення всіх рецептів на екран.
 • Можливість виведення детальної інформації про вибраний рецепт.
 • Можливість пошуку за назвою.
 • Дані про рецепти зберігаються у відповідних текстових файлах.
 • Можливість задання під кожен рецепт відповідного зображення.
 • Можливість роздруку рецептів.
 • Технологія Windows Forms дає можливість створювати зручний інтерфейс користувача.
Об’єктно-орієнтоване програмування дозволяє створювати програму, як набір користувацьких типів даних (класів), приховувати деталі реалізації, використовувати повторний код, інтерпретувати виклики процедур та функцій на етапі виконання (втілюючи основи ООП – інкапсулювання, поліморфізм, успадкування).
На закінчення терміну на виконання курсової роботи залишились не реалізованими такі функціональні вимоги: можливість зміни даних (додавання, вилучення, редагування).
Універсальність програми є в тому, що кожний користувач має повний доступ до бази даних категорій рецептів і до рецептів, має можливість групувати рецепти таким чином, щоб йому було зручно ними користуватися.
 
Список використаної літератури
 1. Герберт Шилдт Полный справочник по С#; перюб с англ. – М. : Издательский дом «Вильяме», 2014. -752 с.
 2. Джейсон Прайс, Майк Гандэрлой. VisualC#. Net. Полоное руководство; пер. с англ. – К. : ВЕК+, СПб. : КОРОНА принт, К. : НТИ, М. : Энтроп, 2004. -960 с.
 3. ГербертШилдт – C# Учебный Курс. – Питер, Москва, 2003.
 4. А. В.
Фото Капча