Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розв’язування елементарних вправ та типових задач з молекулярної біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Оцінка: 

звичних для мітозу процесів відбувається кон’югація хромосом – їх тісне зближення, а під час кон’югації кросинговер – перехрещення гомологічних хромосом, під час якого між хромосомами відбувається обмін деякими ділянками хроматид. По завершенні кросинговеру хромосоми розходяться видозміненими, що є матеріалом для мутацій і в кінцевому результаті – для пристосування особин до змінних умов довкілля.

Таким чином, у профазі І відбуваються процеси:
 • Спіралізація хромосом;
 • Розчинення ядерця;
 • Фрагментація і розчинення ядерної оболонки, вихід хромосом у цитоплазму;
 • Розходження центріолей до полюсів клітини;
 • Формування мікротрубочок веретена поділу;
 • Кон’югація хромосом;
 • Кросинговер.
Метафаза І. Процеси:
Прикріплення мікротрубочок до центромерів хромосом;
Утворення метафазної пластинки – шикування хромосом по екватору клітини.
Анафаза І. Процеси:
Розходження гомологічних хромосом до полюсів клітини;
Розміщення біля кожного полюса клітини диплоїдного набору однохроматидних хромосом (при цьому центріолі деяких хромосом не розділяються).
Телофаза І. Процеси:
Деспіралізація хромосом;
Формування ядерної оболонки;
Поділ цитоплазми (проте у багатьох рослинних видів не відбувається, тобто весь перший поділ мейозу завершується лише поділом ядра).
Таким чином, перший поділ мейозу закінчується утворенням двох дочірніх клітин або лише ядер з диплоїдним набором однохроматидних хромосом.
Інтерфаза між першим і другим поділом мейозу може бути дуже вкороченою, без подвоєння ДНК, тобто хромосоми після неї залишаються однохроматидними, або навіть повністю відсутньою (це спостерігається у багатьох рослинних видів).
Профаза ІІ загалом нетривала. Процеси:
 • Спіралізація однохроматидних хромосом;
 • Переміщення центріолей до полюсів клітини;
 • Формування веретена поділу;
 • Наближення хромосом до екватору клітини.
 • Кон’югація і кросинговер при цьому не відбувається.
Метафаза ІІ. Процеси:
Розміщення хромосом у ряд на екваторі клітини;
Прикріплення мікротрубочок веретена поділу до центром ер хромосом.
Анафаза ІІ. Процеси:
Розходження до полюсів клітини по одній із пари гомологічних хромосом.
Телофаза ІІ. Процеси:
Зникнення веретена поділу;
Формування ядерець;
Формування ядерної оболонки;
Деспіралізація хромосом;
Поділ цитоплазми і утворення клітинної оболонки.
Таким чином, внаслідок другого поділу мейозу з двох дочірніх клітин першого поділу утворюється чотири дочірніх клітини з гаплоїдним набором однохроматидних хромосом. В наступній інтерфазі ДНК подвоїться і хромосоми стануть двохроматидними.
Отже, біологічне значення мейозу полягає в підтриманні постійної кількості хромосом за наявності статевого процесу. Крім того, внаслідок кросинговеру відбувається рекомбінація – поява нових поєднань генів у хромосомах. Мейоз забезпечує матеріал для комбінативної мінливості – процесів, які забезпечують пристосування видів до змінних умов довкілля.
Хід мейозу перебуває під контролем генотипу організму, на нього впливають статеві гормони у тварин і фітогормони у тварин.
Мітоз та мейоз різняться своїм біологічним значенням.
Мітоз – це спосіб передачі незмінної спадкової інформації від материнської клітини дочірнім.
Мейоз – редукційний поділ, внаслідок якого дочірні клітини отримують гаплоїдний набір однохроматидних хромосом. Крім того, кросинговер профази І забезпечує рекомбінацію генів, що може стати матеріалом для мінливості дочірніх клітин в порівнянні з материнською.
У мітозі на одне подвоєння ДНК (у синтетичному періоді інтерфази) припадає один поділ клітини. Це поділ, що забезпечує незмінність, стабільність організмів. У мейозі на одне подвоєння ДНК припадає два поділи клітини, що призводить до утворення чотирьох дочірніх клітин з гаплоїдним набором хромосом.
У мейозі значно триваліша профаза І, під час якої відбувається кон’югація та кросинговер, а для мітозу вони не характерні.
ХІД РОБОТИ:
1. Розгляньте схему мейозу. Вкажіть процеси, що відбуваються під час кожної з фаз мейозу. 
 
СХЕМА МЕЙОЗУ:
 
2. Заповніть таблицю порівняння мітозу та мейозу:
мітозмейоз
Спільне:
1) Мають ___________________________________________________ (однакові, різні) фази поділу.
2) Перед початком процесу відбувається __________________________ та ______________________________________________ хромосом.
 
Відмінне: 
1) _______________ (один, два) поділ (и).
2) У метафазі (метафазі І) по екватору шикуються ______________________________________________ (однохроматидні, двохроматидні, пари гомологічних) хромосом (и).
3) Кон'югація хромосом _________ _________________________________ (притаманна, непритаманна).
4) Кросинговер____________________ (можливий, неможливий).
5) Між мітозами __________________ (відбувається, не відбувається) самоподвоєння ДНК.
6) Утворюється _________________ (1, 2, 3, 4) дочірні клітини з ________ ______________________ (гаплоїдним, диплоїдним) набором хромосом. 1) ___________________ (один, два) поділ (и).
2) У метафазі по екватору шикуються ___________________________________________ (однохроматидні, двохроматидні, пари гомологічних) хромосом (и).
3) Кон'югація хромосом _________ _______________________________ (притаманна, непритаманна).
4) Кросинговер _________________ (можливий, неможливий).
5) Між двома послідовними поділами ______________________ (відбувається, не відбувається) самоподвоєння ДНК.
6) Утворюється _______________ (1, 2, 3, 4) дочірні клітини з _______ ________ (гаплоїдним, диплоїдним) набором хромосом. 
 
ВИСНОВОК: У висновку зазначте різницю між мітозом і мейозом та їх біологічною роллю. 
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3
ТЕМА: Розв’язування типових задач з генетики. Моногібридне схрещування
МЕТА: Закріпити знання студентів про моногібридне схрещування, перший та другий закони Менделя, правило чистоти гамет. Дати уявлення про основні символи генетики та правила розв’язання найпростіших генетичних задач. Формувати практичні вміння і навички розв’язування задач з генетики.
 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:
Генетика – наука про закономірності спадковості та мінливості.
Ген – це ділянка молекули нуклеїнової кислоти, яка визначає спадкові ознаки організмів.
Алельні гени – це гени, що перебувають в різних станах,
Фото Капча