Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розв’язування елементарних вправ та типових задач з молекулярної біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в результаті дослідження:

1. Якщо один алельний ген не повністю домінує над іншим, спостерігається проміжне успадкування. У другому випадку ознаки гібридів є проміжними у порівнянні з батьківськими формами.
2. При схрещуванні гібридів першого покоління між собою в другому поколінні відбувається розщеплення у відношенні 1: 2: 1 (за фенотипом і генотипом).
3. Гетерозиготні (гібридні) рослини (рожеві квітки) зовні відрізняються від гомозиготних (червоні та білі квітки).
Аналізуюче схрещування (методи перевірки генотипу гібридних особин) – це схрещування особин невідомого генотипу з особиною, гомозиготною за рецесивними алелями, і по потомству можна судити про генотип невідомої особини. Якщо в результаті такого схрещування нащадки одноманітні, то аналізована особина гомозигота, якщо відбувається розщеплення 1: 1, то аналізована особина гетерозигота. Розщеплення 3: 1 за кожною з ознак прослідковується, якщо схрещували гетерозиготні за цією ознакою особини (випадок виходить за межі аналізую чого схрещування).
Летальні алелі – це алелі, що проявляючись в гомозиготному стані призводять до смерті особини. Більшість із них є рецесивними, рідше домінантними. Наприклад, платинове забарвлення хутра у лисиці визначається домінантним генотипом (Р), а сріблясте рецесивниим. Вивести гомозиготи з платиновим забарвленням (РР) не можливо, вони гинуть, тому що ген, що визначає платинове забарвлення в гомозиготному стані, призводить до смерті особини.
ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ:
Задача 1. При схрещуванні двох форм нічної красуні половина потомства має рожеві квітки, половина – червоні. Визначте генотипи й фенотипи батьків.
Задача 2. При схрещуванні жовтої морської свинки з білою всі потомки кремові. Схрещування кремових свинок між собою дало розщеплення 1 жовта: 2 кремових: 1 біла. Яким буде потомство від схрещування кремових із жовтими й білими?
Задача 3. Внаслідок схрещування двох сортів нічної красуні отримано 52 рослини із рожевими квітками й 49 рослин із білими. Визначте генотипи й фенотипи батьків.
Задача 4. Схрестили дві форми суниць – червоноплідну та біло плідну. Потомство має рожеві плоди. Яким буде потомство за генотипом і фенотипом від схрещування між собою гібридних форм із рожевими плодами?
Задача 5. Червоноквіткову форму нічної красуні схрестили з білоквітковою. Яким буде потомство від схрещування рослин першого покоління: а) з білоквітковою батьківською формою; б) з червоноквітковою батьківською формою?
Задача 6. Від схрещування двох форм нічної красуні отримано гібриди, 25% яких мали червоні, 50% рожеві, 25% білі квітки. Визначте генотипи й фенотипи батьків.
Задача 7. При схрещуванні чорного півня з білою куркою всі курчата строкаті. В другому поколінні отримано 24 строкатих, 12 чорних і 10 білих Яким буде потомство від схрещування: а) строкатих курей з чорними півнями; б) строкатих півнів з білими курми?
Задача 8. У редиски коренеплід може бути довгим, круглим або овальним. При схрещуванні між собою форм з овальним коренеплодом отримано розщеплення: 121 рослина з довгими коренеплодами, 119 з круглими, 243 з овальними. Яким може бути потомство від самозапилення рослин, що мають: а) довгий коренеплід, б) круглий.
Задача 9. Червоний колір квітки у ротиків визначається алелем А, білий – а. Рослини з генотипом Аа мають рожеві квітки. При схрещуванні двох форм ротиків половина потомства має рожеві квітки, половина – білі. Визначте генотипи й фенотипи батьків.
Задача 10. Серпоподібноклітинна анемія успадковується як ознака з неповним домінуванням. Гомозиготні індивідууми рано помирають, гетерозиготні життєздатні й мають особливу форму гемоглобіну. Малярійний плазмодій не здатний живитися цим гемоглобіном, тому гетерозиготи не хворіють на малярію. Яка ймовірність народження дітей, стійких до малярії, у родині, де один із батьків гетерозиготний, а другий нормальний щодо цієї ознаки?
Задача 11. Яка ймовірність народження дітей нестійких до малярії, у родині, батьків є стійкими до цієї хвороби?
Задача 12. При схрещуванні двох форм ротиків – із білими та червоними квітками – все потомство має рожеві квітки. Схрещування рослин із червоними квітками та нормальним віночком і рослин із рожевими квітками та радіальним віночком дає лише рослини з нормальним віночком, але половина з них – рожеві, половина – червоні. Якщо отримані рослини з рожевими нормальними квітками самозапилюються, то яка частина їхнього потомства матиме рожеві нормальні, а яка – білі радіальні квітки?
Задача 13. У морських свинок кудлата шерсть і чорне забарвлення – домінантні ознаки, гладенька шерсть і біле забарвлення – рецесивні. Внаслідок схрещування чорної кудлатої свинки з чорною гладкошерстою отримали 28 гладкошерстих чорних, 30 кудлатих чорних, 9 гладкошерстих білих, 11 кудлатих білих. Визначте генотипи батьків.
Задача 14. У малини червоний колір плодів і колюче стебло – домінантні ознаки, а жовтий колір плодів і гладеньке стебло – рецесивні. Унаслідок схрещування гетерозиготних за обома ознаками рослин із рослинами, які мають жовті плоди й гладеньке стебло, отримано 100 потомків. Скільки з них матимуть жовті плоди й колюче стебло?
Задача 15. У вівса нормальний зріст домінує над гігантським, ранньостиглість – над пізньостиглістю. Внаслідок схрещування ранньостиглих рослин нормального зросту між собою отримано 128 рослин. Із них 32 гігантських і стільки ж – пізньостиглих. Яка кількість гігантських пізньостиглих?
Задача 16. У жінки з резус-негативною кров'ю III групи народилася дитина з IV групою крові, у якої була гемолітична хвороба внаслідок резус-конфлікту.
Фото Капча