Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розв’язування елементарних вправ та типових задач з молекулярної біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Схема схрещування: 

Рсірі
×чорні
Аааа
Гамети Р Ааaa
F1 Аа aa
сірічорні
Задача 2. У мишей сірий колір шерсті домінує над білим. Білого самця схрестили з трьома сірими самками. Перша самка народила 10 сірих мишенят, друга – 5 білих і 5 сірих, третя – 9 сірих і 1 білого. Визначте генотипи самця й усіх трьох самок.
Розв'язання. Позначимо: А – сірий колір, а – білий колір.
Генотип самця – аа. Оскільки при схрещуванні з першою сірою самкою розщеплення не відбулося, її генотип АА. При схрещуванні з другою сірою самкою відбулося розщеплення 1: 1, значить, її генотип Аа. Схрещування з третьою самкою дало і сірих, і білих особин, значить, її генотип теж Аа. Однак у зв'язку з тим, що закономірності розщеплення мають статистичний характер, за невеликої кількості потомків реальне розщеплення (9: 1) може значно відрізнятися від теоретичного (1: 1).
Задача 3. Група крові у людини визначається одним геном, який має не два, а три алелі – i0, IA, IB. Алелі IA та IB домінують над i0 а в разі сумісного перебування в генотипі проявляються обидва: IA =IB (кодомінантність). Особи з генотипом i0i0 мають першу групу крові, з генотипом IAIA або IAi0 – другу, з генотипомIB IB або IBi0 – третю, з генотипом IA IB – четверту.
Які групи крові можливі у дітей, якщо в їхньої матері – друга група, а в батька – перша?
Розв'язання. Особа з другою групою крові може мати генотип IAIA або IAi0 тому можливі два варіанти:
1) Р IAIA × i0i0;
F1 IAi0 (II група) ;
2) Р IAi0× i0i0;
F1 IAi0 (IIгрупа), i0i0 (I група.)
Таким чином, у дітей можливі і перша, й друга групи крові.
 
ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ:
Задача 1. Шість особин мають такі генотипи: АА, аа, ВЬ, СС, Dd, Ee. Які з них а) гомозиготи; б) гетерозиготи?
Задача 2. Які типи гамет утворюються у таких особах: а) AA; б) Bb; в) Сс?
Задача 3. Мендель схрещував два сорти гороху: один із гладеньким насінням, другий – зі зморшкуватим. У другому поколінні було отримано 7 324 насінини. 3 них 5 474 гладеньких і 1 850 зморшкуватих. Напишіть схему схрещування.
Задача 4. У великої рогатої худоби алель комолості (безрогості) домінує над алелем рогатості. Яке потомство можна отримати від схрещування комолого бугая з рогатою коровою, якщо комола корова народила від цього бугая рогате теля?
Задача 5. Сірих мишей схрестили з білими. В першому поколінні отримано
тільки сірих мишей, у другому – 201 сіра й 73 білих. Як успадковуються ці ознаки?
Задача 7. У помідорів кругла форма плоду домінує над грушоподібною.
а) Які генотипи батьківських рослин, якщо в потомстві круглих і
грушоподібних плодів порівну?
б) 3 гібридного насіння вирощено рослини помідорів. 118 із них дали грушоподібні плоди, а 363 – круглі Скільки серед цих рослин гетерозигот?
Задача 8. У пшениці алель карликовості домінує над алелем нормального зросту. Які генотипи вихідних форм, якщо в потомстві 1/4 рослин – нормального зросту?
Задача 9. У вівса гігантський зріст – рецесивна ознака, нормальний зріст – домінанта. Які рослини треба схрестити, щоб отримати однорідне за зростом гомозиготне потомство?
Задача 10. При схрещуванні дрозофіл із нормальними крилами (А) в потомстві з'явилось 1 /4 мух із загнутими крилами (а). Їх схрестили з нормальними мухами й отримали 47 особин із нормальними крилами й 49 – із загнутими. Визначте генотипи мух, яких схрещували в обох дослідах.
Задача 11. До живого куточка принесли двох чорних морських свинок, вважаючи їх чистопородними. Але в наступному поколінні серед їх потомків з'явилися коричневі. Які висновки можна зробити про генотипи батьківських особин?
Задача 12. У великої рогатої худоби трапляється чорне й червоне забарвлення шерсті. Внаслідок схрещування з одним і тим же чорним бугаєм червона корова народила чорне теля, чорна корова – чорне, а інша чорна корова – червоне. Як успадковуються ці ознаки? Визначте генотипи особин в усіх схрещуваннях.
Задача 13. У людини рецесивний алель b зумовлює глухонімоту, домінантний алель B – нормальний слух Від шлюбу глухонімої жінки з нормальним чоловіком народилася глухоніма дитина. Визначте генотипи батьків.
Задача 14. У людини. шестипалість домінує над нормальною будовою кисті. Визначте ймовірність народження нормальних дітей у сім'ї, де обидва батьки гетерозиготні.
Задача 15. В сім'ї, де один із батьків має нормальну будову кисті, а другий шестипалий, народилася нормальна дитина. Яка ймовірність народження наступної дитини шестипалою?
Задача 16. Альбінізм – рецесивна ознака. В сім'ї, де один із батьків – альбінос, а інший – нормальний, народилися близнюки, один з яких був альбіносом. Яка ймовірність народження наступної дитини альбіносом?
Задача 17. Синдактилія (зрошування пальців) успадковується як домінантна ознака. В сім'ї, де один із батьків має дану аномалію, а інший – нормальний, народилося три дитини. Дві з них мають нормальну будову кисті, а в третього пальці зрослися. Визначте генотипи батьків.
Фото Капча