Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розв’язування елементарних вправ та типових задач з молекулярної біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Оцінка: 

але займають одне і те ж місце (локус) в хромосомах однієї пари та визначають різні стани певної ознаки (блакитні і карі очі, високий і низький зріст).

Фенотип – це сукупність ознак і властивостей організму.
Генотип – це сукупність генетичної інформації, закодованої в генах клітини або організму.
Спадковість – це властивість живих організмів передавати свої ознаки й особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадковість поколінь організмів.
Мінливість – здатність живих організмів передавати свої ознаки і особливості онтогенезу потомкам, забезпечуючи спадковість поколінь організмів.
Генетичні символи:
Р – батьківські форми
 – - особина жіночої статі.
 – особина чоловічої статі.
F1, F2 … – гібриди (нащадки) першого покоління.
 – схрещування.
А, В, С... – домінантна ознака.
a, b, c... – рецесивна ознака.
G – гамета.
Моногібридне схрещування – це схрещування форм, за якого простежується успадкування за однією парою алелей. При цьому форми відрізняються однією протилежною ознакою.
Г. Мендель проводив досліди з горохом, вибравши добре видимі відмінні ознаки, що не залежать від середовища та є альтернативними. Простежуючи успадкування цих ознак у потомства, для подальшого схрещування він використовував рослини, у яких в наступних поколіннях не було розщеплення (так звані чисті лінії). Для обробки результатів він використав методи математичного аналізу. 
Дано:
А – ген, що детермінує червоне забарвлення квіток гороху,
а – ген, що детермінує біле забарвлення квіток гороху,
АА – червоні квітки гороху,
Аа – червоні квітки гороху,
аа – білі квітки гороху. Р ♀ АА х ♂ аа
гамети А а
(перший тип (другий тип
гамет) гамет)
F1 Аа – 100% червоні квіти гороху
Якщо материнська рослина має червоні квіти, а батьківська – білі, то квіти всіх гібридних рослин виявляться червоними. Значить, у гібрида F1 з пари батьківських альтернативних ознак розвивається лише одна.
Явище переважання у гібридів першого покоління ознак лише одного з батьків Г. Мендель назвав домінуванням.
Ознака, яка виявляється у гібрида і гальмує розвиток іншої альтернативної ознаки, була названа домінантною. Ознака, що не виявила себе, була названа рецесивною.
Це явище виявилося універсальним для рослин, тварин та людини. Тому його ввели в ранг правила домінування. Оскільки всі гібриди першого покоління однакові, це явище стали називати першим законом Менделя, або законом одноманітності гібридів першого покоління.
Якщо гібриду першого покоління надається можливість самозапилення, то в наступному поколінні F2 з’являться рослини з ознаками обох батьківських рослин, тобто і з червоними, і з білими квітками.
Процес появи у другому поколінні ознак обох батьківських особин (домінантних і рецесивних) носить назву розщеплення. Розщеплення виявляється не випадковим, воно підкоряється певним кількісним закономірностям, а саме: ¾ від загальної кількості рослин мають червоні квіти, і ¼ – білі. Відношення кількості рослин з домінантною ознакою до кількості з рецесивною становить 3: 1. Значить, рецесивна ознака у гібридів першого покоління не зникла, а лише була пригнічена і виявилася в другому поколінні. 
Дано:
А – ген, що детермінує червоне забарвлення квіток гороху,
а – ген, що детермінує біле забарвлення квіток гороху,
АА – червоні квітки гороху,
Аа – червоні квітки гороху,
аа – білі квітки гороху,
АА, аа – гомозиготи,
Аа – гетерозигота. Р ♀ Аа х ♂ Аа
гамети А, а А, а
 
Аа
ААААа
аАааа
 
F2
За фенотипом: АА, Аа – 75% – червоні квіти гороху, аа – 25% – білі квіти гороху.
За генотипом: 25% – АА (червоні квіти, гомозиготи), 50% – Аа (червоні квіти, гетерозиготи), 25% – аа (білі квіти, гомозиготи). 
3: 1 – формула розщеплення за фенотипом у другого покоління гібридів F2 моногібридного схрещування за умов повного домінування ознак.
1: 2: 1 – формула розщеплення за генотипом у F2 моногібридного схрещування за умов повного домінування ознак.
Розщеплення у F2 в певному кількісному співвідношенні домінантних і рецесивних ознак під час схрещування гібридів першого покоління (двох гетерозиготних особин) за фенотипом 3: 1, а за генотипом 1: 2: 1 було назване другим законом Менделя, або законом розщеплення.
Другий закон Менделя: при схрещуванні двох гетерозиготних організмів, тобто гібридів, які аналізуються за однією парою альтернативних ознак, у потомстві спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3: 1, а за генотипом – у співвідношенні 1: 2: 1.
Розглянемо приклади розв’язування задач.
Задача 1. У дрозофіл сірий колір тіла – домінантна ознака, а чорний – рецесивна. Присхрещуванні сірих і чорних особин половина потомства має сіре тіло, а половина – чорне. Визначте генотипи батьків.
Розв'язання. Позначимо: А – сірий колір, а – чорний.
Усі чорні мухи мають генотип аа, а у всіх сірих обов'язково є один алель А. Чорні гібридні мухи отримали по одному алелю від кожного з батьків, звідси генотип сірих батьківських форм – Аа. У сірих гібридних мух також по одному алелю від кожної батьківської форми, тому їх генотип також Аа.
Фото Капча