Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розв’язування елементарних вправ та типових задач з молекулярної біології

Предмет: 
Тип роботи: 
Практична робота
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Задача 18. Ахондроплазія (порушення розвитку скелета) успадковується як домінантна ознака. В родині, де обидва батьки хворі, народилася нормальна дитина. Яка ймовірність того, що наступна дитина буде також нормальною?

Задача 19. Пізня дегенерація рогівки (розвивається після 50 років) успадковується
домінантна ознака. Визначте ймовірність виникнення захворювання в родині, про яку відомо, що всі родичі по лінії матері, які дожили до 70 років, мали цю хворобу, а по лінії батька всі предки були здоровими.
Задача 20. Чоловік з полідактилією одружився з нормальною жінкою. Вони мають п'ятеро дітей, і всі – з полідактилією. Один із синів одружився з нормальною жінкою. Яка ймовірність народження у них дітей з аномалією?
Задача 21. Світловолосий юнак, батьки якого мали темне волосся, одружився з темноволосою дівчиною, мати якої теж мала темне волосся, а батько – світле. В них народилася темноволоса дитина. Чи може народитися у них дитина зі світлим волоссям?
Задача 22. Руде волосся – рецесивна ознака, чорне – домінантна. При яких шлюбах народжуватимуться діти з рудим волоссям з імовірністю: а) 100%, б) 50%; в) 25%?
Задача 23. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків – Ігоря й Сашка. Батьки одного з них мають І та II групу крові, батьки іншого – II й IV. У Ігоря – І група крові, у Сашка – II. Визначте, хто чий син.
Задача 24. У матері І група крові, а в батька – IV. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного з батьків?
Задача 25. Вирішується питання про встановлення батьківства. Лабораторне дослідження показало, що у дитини – І група, а у гаданого батька – IV. Який висновок можна з цього зробити?
Задача 26. Гетерозиготні батьки мають І й III групи крові. Які групи можливі у їхніх дітей?
Задача 27. У хлопчика І група крові, а в його сестри – IV. Які групи крові в їхніх батьків?
Задача 28. Батько дівчини має І групу крові, мати – IV. Дівчина одружилася з юнаком, який має III групу крові (IB і0). Від цього шлюбу народилися діти з І, II й III групами. Чи можливе народження дитини з IV групою?
 
ХІД РОБОТИ:
ВАРІАНТ _
 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
ТЕМА: Розв’язування типових задач з генетики. Дигібридне схрещування
МЕТА: Закріпити знання студентів про дигібридне схрещування, третій закон Менделя. Формувати практичні вміння і навички розв’язування задач з генетики.
 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА:
Мендель проводив дигібридне схрещування. Він узяв дві чисті алелі у гороху посівного, що відрізняються різними станами двох спадкових ознак: гладенькі жовті насінини і зелені зморшкуваті насінини. Гібриди першого покоління мали гладенькі жовті насінини, тобто проявився закон одноманітності гібридів першого покоління.
У другому поколінні відбувається розщеплення (явище прояву обох станів ознак у другому поколінні). За фенотипом вийдуть чотири групи особин у різних відношеннях: жовті гладенькі (315) – 9, жовті зморшкуваті (101) – 3, зелені гладенькі (108) – 3, зелені зморшкуваті (32) – 1. Мендель аналізує успадкування кожної ознаки окремо і отримує: за забарвленням: жовтих (416) – 3, зелених (140) – 1, за поверхнею: гладеньких (423) – 3, зморшкуватих (133) – 1. Тобто розщеплення 9: 3: 3: 1 можна записати, як (3: 1) 2.
Цитологічні основи дигібридного схрещування:
Позначимо: А – жовте забарвлення насінини; а – зелене забарвлення насінини; В – гладка форма насінини; в – зморшкувата форма насінини;
Схема дигібридного схрещування:
P ♀ ААВВ x ♂ аавв
G АВ; ав;
F1 АаВв
За фенотипом: жовті гладенькі насінини. За генотипом: дигетерозиготи.
P ♀ АаВв x ♂ АаВв
G АВ, Ав, аВ, ав; АВ, Ав, аВ, ав. F1
♂АВАваВав
АВААВВААВвАаВВАаВв
АвААВвААввАаВвАавв
аВАаВВАаВвааВВааВв
авАаВвАаввааВваавв
Формулювання закону незалежного комбінування станів ознак (третій закон Менделя) : При ди-, три- чи полігібридному схрещуванні розщеплення станів кожної ознаки у нащадків відбувається незалежно від інших.
Тобто, дигібридне схрещування – це ніби два моногібридних, накладених одне на друге. У F2 розщеплення відбувається за формулою (3: 1) n, де n – кількість ознак, успадкування яких вивчається.
Проміжний характер успадкування (неповне домінування).
Мендель об’єктом дослідження бере нічну красуню. Виводить чисті алелі. Проводить схрещування за однією ознакою забарвлення квіток (червоне і біле). Згідно закону розщеплення в першому поколінні повинна появитись домінантна алель. Але нащадки першого покоління мали рожеві квітки (проявились обидві алелі, жодна не домінує). А схрестивши особини першого покоління він отримав 25% рослин з червоними квітками, 50% – з рожевими квітками, 25% – з білими квітками.
Цитологічні основи неповного домінування: Ā – червоні квітки, а – білі квітки.
Схема неповного домінування: P ♀ ĀĀ x ♂ аа
G Ā; a
F1 Āа
За генотипом: гетерозигота. За фенотипом: рожеві квіти
P ♀ Āа x ♂ Āа
G Ā, a Ā, а
F2 ĀĀ, Āа, Āа, аа; За генотипом: 1: 2: 1 За фенотипом: 1: 2: 1
Висновки, зроблені Менделем
Фото Капча